Často kladené otázky a jejich odpovědi

Ukončení výroby a dodávek produktů péče o kontaktní čočky

OTÁZKY

  • VŠEOBECNÉ
  • DODÁVKY
  • OBJEDNÁVKY/ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY
  • VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  • DORUČENÍ DOMŮ A PŘÍMO PACIENTOVI
  • REGULAČNÍ

VŠEOBECNÉ

Proč společnost CooperVision opouští trh s produkty péče o kontaktní čočky?

Naše činnost v oblasti produktů péče o kontaktní čočky (roztoky a pouzdra) byla ovlivněna stažením značky Synergi® z trhu v roce 2017 a nedávným dobrovolným stažením víceúčelového roztoku Hy-Care®. Absence těchto základních produktů péče o kontaktní čočky z našeho portfolia významně ovlivnila celkovou nabídku společnosti CooperVision na tomto trhu. To následně ovlivnilo dlouhodobou obchodní nabídku, kterou jsme schopni našim zákazníkům poskytnout.

 

Prodá společnost CooperVision své podnikání v oblasti péče o čočky?

Společnost CooperVision nemá v úmyslu prodat své podnikání v oblasti péče o čočky.

 

Mohu koupit/projednat koupi podniku/práv na značku/část podniku?

V současné době se úzce zaměřujeme na zajištění hladkého a efektivního ukončení činnosti. Teprve až bude tento proces dokončen, budeme moci zvážit, jakým způsobem budeme řešit případné obchodní zdroje.

 

Proč jsme se tuto informaci nedozvěděli dříve?

Jedná se o důležité rozhodnutí, které bylo pečlivě zváženo. Považujeme za správné, že jsme návrh nejprve předložili zaměstnancům podniku zabývajícího se péčí o kontaktní čočky, abychom se s nimi celou záležitost konzultovali. Jsme si vědomi možného dopadu tohoto rozhodnutí na zákazníky a snažili jsme se vás informovat co nejdříve, aby to bylo rozumné a spravedlivé s ohledem na naše zaměstnance.

 

Je to kvůli stažení výrobků Hy-Care® z trhu?

Naše činnost v oblasti péče o kontaktní čočky byla ovlivněna stažením značky Synergi® z trhu v roce 2017 a nedávným dobrovolným stažením víceúčelového roztoku Hy-Care®.

 

Má společnost CooperVision finanční problémy?

Ne – toto rozhodnutí vychází ze skutečnosti, že naše činnost v oblasti péče o kontaktní čočky byla ovlivněna stažením značky Synergi® z trhu v roce 2017 a nedávným dobrovolným stažením víceúčelového roztoku Hy-Care®. To mělo dopad na naši schopnost nabízet produkty péče o kontaktní čočky, které jsou  použitelné a dlouhodobě udržitelné.

 

DODÁVKY

Po stažení výrobků Hy-Care® z trhu v únoru 2022 mi bylo sděleno datum, kdy se zásoby mých produktů péče o kontaktní čočky vrátí do normálu. Je toto datum tímto návrhem nějak ovlivněno?

Pokud jsme vám nepotvrdili něco jiného, datum, které vám bylo sděleno, stále platí. Společnost CooperVision vytvořila zásoby produktů péče o kontaktní čočky podle plánu obnovy, který vám byl sdělen v únoru. Váš termín doplnění zásob není tímto návrhem nijak ovlivněn.

Vezměte prosím na vědomí, že u všech produktů péče o kontaktní čočky vyrobených na zakázku bohužel nemůžeme přijímat žádné další objednávky mimo těch, které již byly zadány a přijaty společností CooperVision a které v současné době zpracováváme.

 

Bude v tomto období opět možné objednat produkt Hy-Care®?

Po nedávném dobrovolném stažení z trhu nemáme v úmyslu dodávat víceúčelový roztok Hy-Care® před ukončením činnosti v této oblasti.

 

Mohu si být jistý/á, že jste schopni pokračovat v dodávkách?

Náš výrobní tým péče o kontaktní čočky v posledních měsících usilovně pracuje na obnově zásob produktů péče o kontaktní čočky a má realistický a postupný plán obnovy. To znamená, že můžeme pokračovat ve výrobě a dodávkách produktů péče o kontaktní čočky (roztoků a pouzder), které máme na skladě, a to dle dostupnosti až do konce října 2022.

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě produktů péče o kontaktní čočky vyrobených na zakázku bohužel nemůžeme přijímat žádné další objednávky kromě těch, které již byly zadány a přijaty společností CooperVision a které v současné době zpracováváme.

 

Jaké je podle tohoto návrhu poslední datum, kdy budete schopni produkty péče o kontaktní čočky dodávat?

Produkty péče o kontaktní čočky (roztoky a pouzdra), které máme skladem, budeme dodávat do konce října 2022. Produkty péče o kontaktní čočky (roztoky a pouzdra) značky CooperVision a privátních značek je možné objednat v závislosti na dostupnosti až do 15. října 2022. Po tomto datu již bohužel nemůžeme přijímat další objednávky.

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě produktů péče o kontaktní čočky na zakázku bohužel nemůžeme přijímat žádné další objednávky mimo těch, které již byly zadány a přijaty společností CooperVision a které v současné době zpracováváme.

 

Kolik času mám podle smlouvy se společností CooperVision na zajištění náhradních dodávek?

Snažili jsme se poskytnout co nejdelší výpovědní lhůtu v rámci formálních omezení procesu. Ačkoli si plně uvědomujeme náročnost nahrazení výrobků, výpovědní lhůta pro ukončení dodávek je v našich standardních smluvních podmínkách tři měsíce. Pokud se domníváte, že mezi námi byla dohodnuta jiná výpovědní lhůta, obraťte se v první řadě na svého zástupce společnosti CooperVision.

 

Objednávám si u vás produkty péče o kontaktní čočky pod vlastní značkou (i značkové). Týká se toto oznámení obou forem produktů péče o kontaktní čočky?

Ano, společnost CooperVision ukončí výrobu a dodávky do konce října 2022, což se týká výrobků privátních značek i značkových produktů péče o kontaktní čočky.

 

Má tento návrh dopad i na pouzdra na čočky, která dodáváte spolu s roztokem?

Ano, společnost CooperVision dodává pouzdra na čočky jako součást nabídky produktů péče o kontaktní čočky a s účinností od 31. října 2022 ukončíme dodávky pouzder na čočky.

 

OBJEDNÁVKY/ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY

Kdy přestanete přijímat objednávky na produkty péče o kontaktní čočky?

Veškeré poslední objednávky skladových produktů (roztoků a pouzder) by měly být zadány do 15. října 2022. V případě výrobků na zakázku upozorňujeme, že bohužel nemůžeme přijímat žádné další objednávky kromě těch, které již byly zadány a přijaty společností CooperVision a které v současné době zpracováváme.

 

Musím nyní u vás změnit způsob objednávání?

Ne, pokračujte prosím v objednávání obvyklým způsobem.

 

Předplatil/a jsem si roztoky pro péči o čočky v rámci zvýhodněné nabídky, kterou mám u společnosti CooperVision. Tato nabídka trvá až do roku 2023 jak ji ovlivní tento návrh?

V první řadě se prosím obraťte na svého zástupce společnosti CooperVision, který vám poradí jak postupovat.

 

Objednávám si u vás značkové produkty i produkty péče o kontaktní čočky pod vlastní značkou mohu si i nadále objednávat obě formy produktů péče o kontaktní čočky, kterých se toto oznámení týká?

Ano, můžete si objednat jak značkové výrobky, tak výrobky privátní značky, pokud se jedná o výrobky skladem, v závislosti na jejich dostupnosti.

Veškeré poslední objednávky skladových produktů (roztoků a pouzder) by měly být zadány do 15. října 2022. V případě produktů péče o kontaktní čočky vyráběných na zakázku upozorňujeme, že bohužel nemůžeme přijímat žádné další objednávky mimo těch, které již byly zadány a přijaty společností CooperVision a které v současné době zpracováváme.

 

Pokud souhlasím se změnou svých objednávek péče o kontaktní čočky z privátní značky na značkovou, bude dodávána za stejnou cenu?

Ano, cena a veškeré další podmínky dohodnuté pro dodávky produktů péče o kontaktní čočky zůstanou stejné.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud si do konce roku najdu jiného dodavatele produktů péče o kontaktní čočky, mohu vrátit nepoužité zásoby, včetně zásob pod vlastní značkou?

V tomto případě bohužel nemůžeme přijímat vrácení zboží.

 

Pokud mám velké množství nepoužitých zásob, které chci vrátit, jak to mohu udělat?

V tomto případě bohužel nemůžeme přijímat vrácení zboží.

 

REGULAČNÍ

Pokud jde o označení CE, jak dlouho bude k dispozici a bude se vztahovat na naše výrobky po ukončení naší činnosti 31. října 2022?

  • Všechny výrobky uvedené na trh budou podléhat stávající certifikaci CE společnosti CooperVision, která je platná do května 2024. Tento certifikát se vztahuje na výrobek uváděný na trh, protože byl vyroben v době platnosti certifikátu.
  • Společnost CooperVision může rozhodnout (nebo může být požádána) o zrušení/změně certifikátu před datem května 2024, a to na základě ukončení výroby a jednání s naším Notifikovaným orgánem. To však nebude mít vliv na stav certifikace žádného výrobku již uvedeného na trh, který bude mít platný a schválený certifikát CE.

 

Další blog