acanthamoeba-keratitis

Co je vlastně akantamébová keratitida?

Jde o vzácnou oční infekci, která však může vést ke katastrofickým důsledkům, například ztrátě oka či trvalé slepotě.

Podle informací uváděných Centry pro kontrolu a prevenci nemocí jsou jedinci druhu Acanthamoeba (akantaméba) všudypřítomní mikroskopičtí živočichové, žijící v jezerní vodě a v půdě. Lze je ale najít rovněž v plaveckých bazénech, horkých koupelích a dokonce i v pitné vodě. *

Do styku s nimi přichází celá řada lidí, nakazí se ale jen malé procento z nich. Voda totiž tyto organismy často jednoduše odplaví. Akantamébovou keratitidou se jedinci mohou nakazit při poranění očí nebo jiných očních úrazech, pobytu v kontaminované vodě nebo v případě nesprávné hygieny při péči o zrak.

Jaké jsou symptomy akantamébové keratitidy?

K příznakům akantamébové keratitidy patří:

  • Citlivost na světlo a nadměrná tvorba slz
  • Rozostřené vidění, bolest a zarudnutí očí
  • Pocit přítomnosti cizího tělesa v oku
  • Silné bolesti hlavy

Pokud trpíte kterýmkoli z těchto příznaků, nemávejte nad nimi rukou. Neodkladně kontaktujte svého lékaře. Sdělte mu, zda jste byli plavat a také kde. Veškeré informace, které mu poskytnete, mohou být velice důležité.

Akantamébovou keratitidu je možné léčit, zásadní je však včasná diagnóza.

Co mohu udělat pro snížení možnosti nákazy akantamébovou keratitidou?

Podle Americké akademie očního lékařství může k infekci akantamébovou keratitidou vést poranění rohovky (průsvitné vrstvy pokrývající oko) a současný kontakt s jedinci druhu Acanthamoeba (a to zejména u lidí se sníženou funkcí imunitního systému).**

Za všech okolností dodržujte pravidla správné hygieny, protože akantamébová keratitida může zasáhnout osoby, které používají kontaktní čočky, i ty, kteří je nenosí.

Pokud kontaktní čočky používáte, možnost nákazy touto infekcí můžete snížit dodržováním níže uvedených zásad:

  • Při čištění kontaktních čoček uplatňujte metodu otřít a opláchnout
  • Pouzdro na kontaktní čočky vyměňujte přinejmenším jednou za tři měsíce
  • Používejte výhradně čerstvý čisticí roztok - nikdy nedolévejte starý roztok novým
  • Dodržujte bez výhrad doporučení očního lékaře týkající se péče o kontaktní čočky

Rozhodně se vám nevyplatí, pokoušíte-li se ušetřit pár haléřů prodlouženým nošením kontaktních čoček nad rámec určené doby nebo nemístným šetřením s čisticím roztokem.

A jak jsme už uvedli v článku o nevhodnosti plavání s kontaktními čočkami, vyhněte se také sprchování s čočkami na očích. Dokonce i čistá voda z vodovodu obsahuje nečistoty, které se mohou na čočkách zachytit.

Každý den používají kontaktní čočky bezpečně miliony lidí. Existují ale závažné důvody k tomu, proč vám oční lékař poskytuje doporučení týkající se péče o ně. Jeho pokyny tedy dodržujte a vychutnávejte si svobodu, kterou vám čočky přinášejí.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

*Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention)

** Americká akademie očního lékařství (American Academy of Ophthalmology)

Další články