Otázky zákazníků & odpovědi

Měli by zákazníci nyní dělat něco jinak?

Dokud se celá transakce neuzavře, CooperVision a Sauflon budou vystupovat jako samostatné společnosti a konkurenti. Zákazníci by neměli měnit způsob jednání ani s jednou z uvedených společností.

Až se transakce dokončí, jaké změny mohou zákazníci očekávat?

Zákazníci budou mít prostřednictvím CooperVision přístup k nejucelenější nabídce denních kontaktních čoček na světě, což umožní lepší dostupnost a možnost pomoci pro rozvoj jejich podnikání.

Budou výrobky firmy Sauflon přejmenovány?

Jakmile bude transakce dokončena, začneme pracovat na začlenění výrobků firmy Sauflon do rodiny výrobků CooperVision. Jednotlivé otázky týkající se přejmenování výrobků apod. budou řešeny po dokončení celé obchodní transakce.

Kdy se očekává dokončení celé transakce?

Transakce je předmětem zákonného schválení regulačními orgány a její uzavření se očekává ke konci našeho fiskálního roku 2014.