Červenec 09, 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNOST THE COOPER COMPANIES OZNAMUJE DEFINITIVNÍ UZAVŘENÍ DOHODY O AKVIZICI SPOLEČNOSTI SAUFLON PHARMACEUTICALS LTD

PLEASANTON, Kalifornie, 30. června 2014. Společnost The Cooper Companies, Inc. (NYSE: COO) dnes oznámila, že se definitivně dohodla na koupi firmy Sauflon Pharmaceuticals Ltd, evropského výrobce a distributora měkkých kontaktních čoček a roztoků, a to v transakci, jejíž hodnota se odhaduje na přibližně 1,2 miliardy USD. Společnost Sauflon očekává ve svém finančním roce, končícím 31. října 2014, výnos kolem 210 milionů USD, což představuje roční navýšení asi o 22 %.

Transakci musí ještě schválit regulační orgány, lze však předpokládat, že bude uzavřena před koncem finančního roku, tedy před 31. říjnem 2014. Nebereme-li v úvahu jednorázové poplatky a amortizaci související s prodejem, očekává se, že transakce ve finančním roce 2015 přispěje k nárůstu čistého zisku na akcii. Akvizice bude financována hotovostí z offshore zdrojů a úvěry.

Prezident společnosti a její generální ředitel Robert S. Weiss transakci okomentoval následovně: „Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme tuto akvizici oznámit. Díky ní získá společnost CooperVision nejobsáhlejší portfolio jednorázových denních kontaktních čoček na světě. Firma bude nyní moci nabídnout několik řad výrobků pro jednorázové použití, které zahrnují kompletní škálu silikon-hydrogelových a hydrogelových čoček i další možnosti v rámci jednotlivých kategorií čoček sférických, torických i multifokálních. Sektor výrobků pro jednorázové použití je nejrychleji rostoucím sektorem na trhu měkkých kontaktních čoček a tato transakce staví společnost CooperVision do pozice lídra v tomto oboru.“

Další podrobnosti týkající se zmíněné akvizice budou zveřejněny v průběhu konferenčního hovoru (podrobnosti viz níže). Na webových stránkách firmy Cooper (http://investor.coopercos.com) pak je v sekci Investor Relations (Vztahy s investory) k dispozici prezentace nazvaná Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd (Akvizice společnosti Sauflon Pharmaceuticals Ltd).

Konferenční hovor

The Cooper Companies pořádá dnes, 30. června 2014 ve 20.00 hodin východního standardního času, konferenční hovor a živý webcast (přímý přenos prezentace na webových stránkách), kde bude zmíněná transakce diskutována. K telefonickému připojení k síti ve Spojených státech použijte číslo

1-866-700-5192, mimo Spojené státy pak číslo +1-617-213-8833. Přístupový kód je 11489755. Přehrávka konferenčního hovoru bude k dispozici přibližně dvě hodiny po jeho ukončení až do 7. července 2014. Číslo pro telefonické připojení k přehrávce ve Spojených státech je 1-888-286-8010, mimo Spojené státy +1-617-801-6888. Přístupový kód k přehrávce je 31559969. Konferenční hovor bude rovněž vysílán živě na adrese http://investor.coopercos.com a po jeho skončení bude k dispozici přepis.

The Cooper Companies

Společnost The Cooper Companies, Inc. (dále jen Cooper) je globální společností pro výrobu zdravotnických prostředků, veřejně obchodovatelná na burze NYSE Euronext (NYSE:COO). Firma se se snaží naplňovat vizi nazvanou A Quality of Life Company™ (Společnost podporující kvalitu života) a zaměřuje se na zvyšování hodnoty pro své akcionáře. Cooper provozuje dvě obchodní jednotky – společnosti CooperVision a CooperSurgical. CooperVision přináší čerstvou perspektivu do oblasti péče o zrak a snaží se uživatelům kontaktních čoček nabídnout širokou škálu vysoce kvalitních výrobků a očním specialistům poskytovat cílenou podporu. CooperSurgical dodává odborníkům v oblasti zdravotní péče o ženy výrobky a prostředky léčby, jež slouží ke zlepšení péče o zdraví žen a zaujímají na trhu přední místo. Ředitelství firmy Cooper se nachází v kanadském městě Pleasanton; společnost zaměstnává přibližně 8 000 pracovníků a její výrobky se prodávají ve více než 100 zemích. Více informací najdete na www.coopercos.com.

Sauflon Pharmaceuticals Ltd

Soukromá britská společnost založená v roce 1985 je globálním výrobcem kontaktních čoček a prostředků pooperační péče. Disponuje třemi supermoderními výrobními podniky, prodejními místy ve více než 10 zemích a své výrobky prodává do více než 50 států. Firma je respektována jako světový výrobce vysoce kvalitních, ceněných kontaktních čoček a prostředků pooperační péče. Více informací najdete na sauflon.co.uk.

Výhledové prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ definovaná v zákoně o vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Prohlášení týkající se poradenství, plánů, výhledů, cílů, strategií, budoucích kroků, akcí nebo výkonu a další prohlášení jiného rázu než prohlášení, týkající se skutečností z minulosti, včetně všech prohlášení týkajících se navrhované akvizice společnosti Sauflon a její finanční pozice, postavení na trhu, vývoje produktů a obchodní strategie, očekávané nákladové synergie, očekávaného načasování transakce a jejího přínosu a odhadu budoucích nákladů, prodeje a výnosu na akcii našich a společnosti Sauflon, jsou pouze výhledová. Takové výroky lze identifikovat s pomocí výrazů jako domnívá se, očekává, mohl by, bude, měl by, může, snaží se, zamýšlí, plánuje, odhaduje či předjímá a podobných výrazů a slovních spojení. Výhledová prohlášení se nezbytně odvíjejí od předpokladů, údajů či prognóz, jež mohou být nesprávné nebo nepřesné, a ovlivňují je rizika a nejistoty.

Mezi faktory, které by mohly být příčinou toho, že se naše reálné výsledky a budoucí kroky budou podstatně lišit od těch uvedených ve výhledovém prohlášení, jsou následující: Nepříznivý dopad skutečností souvisejících s akvizicí, mimo jiné neuzavření akvizice společnosti Sauflon, neúspěch v otázce očekávaného příjmu, tržby a výnosu po akvizici firmy Sauflon, zpoždění nebo náklady spojené s integrací a nutnost zaznamenat podstatné změny předběžné přiměřené hodnoty získaných aktiv a převzatých závazků v rámci dokončovacího období, opoždění požadovaného souhlasu regulačních orgánů s akvizicí firmy Sauflon nebo odmítnutí udělit takový souhlas či stanovení nepředvídaných podmínek pro akvizici, nepříznivý dopad podmíněných závazků nebo odškodňovacích povinností, zvýšené financování investic na dluh a absence dostupných finančních prostředků (včetně finančních prostředků určených k akvizici nebo včasného refinancování dluhu našeho či společnosti Sauflon za přijatelných podmínek); nepříznivé změny světových nebo regionálních obecně podnikatelských, politických a ekonomických podmínek způsobené současnou světovou ekonomickou krizí, včetně následků pokračující nejistoty a nestability v některých zemích Evropské unie, které by mohly negativně ovlivnit světové trhy naše či společnosti Sauflon; kolísání směnného kursu zahraniční měny a úrokových sazeb, včetně rizika dalšího propadu hodnoty yenu a eura, jenž by vedl ke snížení příjmů a výnosů našich i společnosti Sauflon; rozsáhlé přerušení provozu výrobních, výzkumných a vývojových zařízení našich nebo společnosti Sauflon, způsobené technologickými problémy, přírodní katastrofou nebo jinými faktory; přerušení dodávky surových materiálů, zejména surovin používaných k výrobě silikon-hydrogelových čoček našich nebo společnosti Sauflon; omezení prodeje po uvedení nových výrobků na trh, způsobené vlažným přijetím zboží na trhu; noví konkurenti, inovace výrobků nebo technologií; snížení prodeje, úbytek zákazníků a náklady a výdaje související se stažením výrobků z trhu; nové zákony a regulační opatření Spojených států a zahraničních vlád a změny v současných zákonech, regulačních opatřeních a prosazovacích směrnicích, které ovlivňují průmysl zdravotnických prostředků a zdravotnický průmysl obecně; skutečnost, že společnost neobdržela, nebo obdržela se zpožděním, schválení produktu regulačními orgány USA nebo zahraničními; skutečnost, že společnost neobdržela od třetí strany odpovídající úhradu nebo vyrovnání za své výrobky; náklady na vyhovění určitým požadavkům a potenciální závazky související s regulačními procesy ve zdravotnictví USA a v zahraničí, včetně stažení výrobků z trhu, a potenciální ztráty způsobené prodejem padělaných nebo jinak nezákonných výrobků; soudní výlohy, náklady na pojištění, náklady na vypořádání a riziko nepříznivého rozhodnutí nebo vyrovnání souvisejícího se zodpovědností za výrobek, ochranu patentu nebo jiný soudní spor; změny daňových zákonů nebo jejich výkladu a změny zákonných daňových sazeb; nutnost splnit významný peněžní závazek nebo odepsat či urychlit odepsání významných aktiv, včetně goodwillu; úspěch výzkumných a vývojových činností nebo jiných zahajovacích projektů našich nebo společnosti Sauflon; snížení výnosu z jedné akcie z akvizice Sauflonu nebo jiných akvizicí či vydání cenných papírů; změny účetních pravidel nebo účetních odhadů; environmentální rizika a jiné události popsané v našich dokumentech pro Komisi pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission), včetně oddílů Obchod (Business) a Rizikové faktory (Risk Factors) ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10-K pro finanční rok končící 31. října 2014, protože podobné rizikové faktory lze aktualizovat čtvrtletně. 

Upozorňujeme investory, že výhledová prohlášení jsou odrazem naší analýzy pouze k uvedenému datu. Popíráme jakoukoli snahu tato prohlášení aktualizovat, pokud to není vyžadováno zákonem.

COO-G