eye-exams-cost

Je důležité, abyste pravidelně absolvovali vyšetření zraku u očního specialisty, a to i tehdy, pokud nemáte žádné potíže.

Podle Americké optometrické asociace (AOA) by se obecně měla tato vyšetření uskutečnit podle následujícího časového rozvrhu:

  • U dospělých ve věku 18 - 60 let nejméně každé dva roky nebo dle doporučení
  • U osob ve věku 6 - 18 let anebo 61 let a starších pak každoročně nebo dle doporučení
  • U malých dětí tehdy, když dosáhnou věku 6 měsíců a 3 let nebo dle doporučení

Řada lidí si bude samozřejmě klást otázku: „Kolik takové oční vyšetření stojí?“ Odpověď se, jak tušíte, odvíjí od mnoha faktorů - místa, kde žijete, druhu vyšetření, skutečnosti, zda chcete jen aktualizovat předpis na kontaktní čočky nebo žádáte o nové atd.

Věnujme tedy chvíli přezkoumání těch faktorů, které byste při zvažování ceny očního vyšetření měli vzít v úvahu.

Cena vyšetření zraku

Na cenu očního vyšetření se informujte už tehdy, když se budete objednávat. Pravděpodobně zjistíte, že se liší v závislosti na tom, jak důkladné vyšetření potřebujete, a také na úrovni odbornosti očního specialisty.

Celková cena vyšetření bude například jiná u oftalmologa (očního chirurga) a jiná u rychlého, levného očního vyšetření v hypermarketu.

Než začnete kontaktovat místní oční specialisty, připravte si následující informace:

  • Údaje o zdravotním pojištění (pokud nejste pojištěni, čtěte dál)
  • Anamnézu vašich očních vyšetření (kdy jste naposledy navštívili očního lékaře?)
  • Rodinnou anamnézu (nosili vaši rodiče brýle?)
  • Váš věk a současný stav zraku

Budete-li mít odpovědi na uvedené otázky po ruce již před telefonátem, pomůže to zaměstnancům ordinace očního specialisty sdělit vám přibližnou cenu očního vyšetření.

Mohu absolvovat vyšetření zraku zdarma?

Máte-li na to nárok, můžete podstoupit oční vyšetření zdarma nebo za sníženou cenu. Pokud si platíte státní pojištění Medicare, na příslušných webových stránkách můžete zjistit, která vyšetření zraku jsou z něj hrazena.

Navíc je možné, že stát, v němž žijete, hradí základní pojištění péče o zrak. Pomoci by vám mohly i některé místní organizace nebo charitativní organizace.

Jak už bylo řečeno, důležité je, abyste oční vyšetření podstupovali pravidelně, a to i tehdy, pokud momentálně žádné problémy se zrakem nemáte.

To je docela dobře možné - měli byste si však být jisti. Některé rané fáze očních chorob může zjistit pouze oční specialista; obvykle je mnohem snazší podchytit je v počátku a léčit je co nejdříve.

Nemyslete si, že částka, kterou na vyšetření zraku vynaložíte, se nevyplatí. Možná zjistíte, že cena je mnohem přijatelnější, než jste si původně mysleli, a navíc - jedno vyšetření nyní může zabránit řadě potíží se zrakem v budoucnosti.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články