informace
2020spotlight_child

Jak děti rostou, jejich oči se rychle mění. Je důležité věnovat zdraví očí pozornost, protože to může pomoci odhalit a řešit vzniklé problémy včas, v době, kdy se dětské oči stále ještě vyvíjejí. Pro rok 2020, který je věnovaný očím, zveřejnila Americká akademie oftalmologie 20 důležitých věcí, které je třeba vědět o dětských očích.

 

Miminka

Kouření může poškodit oči ještě nenarozených dětí. Kouření matky během těhotenství zvyšuje riziko předčasného porodu. Předčasně narozené děti jsou náchylnější k trvalému poškození zraku nebo dokonce i jeho ztrátě. Kouření v těhotenství rovněž pětkrát zvyšuje riziko, že dítě onemocní bakteriální meningitidou, která může způsobit závažné poškození zraku.

U předčasně narozených dětí by se mělo hodnocení vývoje a měření zraku odvíjet od jejich předpokládaného data narození - ne od skutečného data narození. Dětský lékař by měl dítěti zkontrolovat zrak při každé preventivní prohlídce, aby ověřil, že se dobře vyvíjí.

Vývoj centrálního vidění pokračuje u dětí i během prvních měsíců života. Novorozenec sice vidí, ale stále se ještě vytvářejí propojení mezi sítnicí a mozkem. Jak se centrální vidění rozvíjí, může dítě začít zaostřovat na předměty, které se pohybují přímo před ním.

Ve třech měsících už by děti měly být schopné zaostřit a sledovat předměty. V prvních dvou měsících života se může někdy zdát, že oči mají tendenci k šilhání nebo se vytáčejí do stran. To je obvykle normální jev. Jak se zlepšuje koordinace očí, začnou dětské oči spolupracovat, aby zaostřily a sledovaly pohybující se předmět. Pokud si všimnete, že se tak zpravidla neděje ani po dovršení třetího měsíce věku, upozorněte na to dětského lékaře.

V pěti měsících miminka vidí třídimenzionálně. V tomto věku se děti zdokonalují v uchopování předmětů, protože jsou už schopné odhadnout, v jaké vzdálenosti se předměty nacházejí. Rozvíjí se u nich prostorové vnímání. Jsou už schopné si vzpomenout, o jaký předmět se jedná, i když vidí jen jeho část.

Zhruba kolem devátého měsíce už je zřejmé, jakou barvu očí bude dítě mít. Barva očí závisí na množství a rozložení hnědého pigmentu melaninu v duhovce. Světlé oči při narození mohou ztmavnout, když se vytvoří melanin. Není neobvyklé, že k jemných změnám v barvě očí dochází ještě během prvních třech let života.

 

Malé děti

V tomto věku je třeba si všímat, zda oči hledí rovnoběžně nebo zda nedochází k tomu, že se jedno oko dívá přímo před sebe a druhé oko se odchyluje směrem dovnitř, ven, nahoru nebo dolů. Může to být projev šilhání (pozn. překl.: strabismus), oční vady, která postihuje asi 4% dětí v USA. Vývoj schopnosti očí zaostřit na předmět souběžně u dětí pokračuje až asi do sedmi let věku. Pokud máte podezření na nějaký problém, dostavte se s dítětem včas na oční vyšetření.

Spalničky jsou nejčastější příčinou dětské slepoty na světě. Vir může poškodit oči a zrak různými způsoby. V souvislosti s tím, že se v Evropě i v USA (kde byla už nemoc považována za vymýcenou) objevily nové případy této nemoci, je důležité nechat dítě očkovat.

Uchovávejte čistící prostředky z dosahu malých dětí. U dětí je větší nebezpečí poranění očí v důsledku poleptání než u dospělých. Poleptání je pro oči zvláště nebezpečné, protože může způsobit trvalé poškození jak vnějších, tak vnitřních struktur oka. Pokud se dítěti dostane do očí nějaká chemikálie, propláchněte mu oči velkým množstvím vody a neprodleně vyhledejte nejbližší pohotovost.

 

Děti školou povinné

Mnoho školních dětí je přirozeně dalekozrakých. Ve většině případů nepotřebují dioptrické brýle. Děti jsou obecně schopné akomodace díky používání zaostřovacích svalů, aby viděly dobře na blízko i na dálku. S rostoucím věkem dětské oči rostou a prodlužují se a dalekozrakost často sama vymizí. Výrazná dalekozrakost však může vést k šilhání a amblyopii (tupozrakosti, také nazývané "líné oko"), pokud je ponechána bez korekce.

Zdravý přístup k řešení problematiky množství času stráveného u obrazovek může pomoci snížit riziko myopie a digitální únavy očí. Různé studie došly k závěru, že aktivity na blízko - včetně sledování obrazovky - mohou mít souvislost jak s krátkozrakostí, tak s digitální únavou očí. Jako pomoc v této situaci můžete své dítě podpořit, aby dodržovalo pravidlo 20-20-20: každých 20 minut odhlédnout od obrazovky a zaostřit do vzdálenosti minimálně 20 stop (pozn. překl.: cca 6 metrů) na dobu 20 sekund.

Tři méně zřetelné projevy očních vad v dětství jsou: 1) náhlá ztráta zájmu o aktivity, které jsou namáhavé pro oči, 2) dítě se snadno ztrácí v čteném textu a 3) natáčí hlavu, když se chce podívat na něco před ním. Pokud si u dítěte všimnete jednoho nebo více z těchto symptomů, objednejte své dítě na prohlídku k očnímu lékaři.

Slabý zrak, potíže se zaostřováním, trhavé pohyby očí a šilhání nejsou příčinou specifických učebních poruch. Ty jsou způsobeny problémy v tom, jak mozek zpracovává, co vidíme nebo slyšíme, ne oční vadou.

I děti mohou onemocnět kataraktou, může se jednat o vrozenou nemoc nebo může onemocnět až po narození. Bez odpovídající léčby může dětská forma katarakty způsobit abnormální spojení mezi mozkem a okem, která se mohou stát nevratnými. Dobrá zpráva je, že kataraktu lékaři často objeví během screeningu očí po narození nebo během následujících kontrolních prohlídek u dětského lékaře.

Modré světlo z digitálních zařízení není pro dětské oči nebezpečné. Měl by však být omezován čas strávený u obrazovky na sklonku dne a v době před spaním jako prevence spánkových poruch způsobených modrým světlem. Nespoléhejte se na brýle, které tvrdí, že dovedou ochránit oči před modrým světlem. Toto tvrzení není vědecky podložené.

Fotografie mohou pomoci odhalit u dětí problém s očima a zachránit jim tak zrak. Problém může být zjištěn buď vyšetřením červeného reflexu nebo odrazem blesku od sítnice při fotografování. Bílý, žlutý nebo černý odraz v jednom nebo v obou očích značí abnormalitu a může být varovným signálem onemocnění oka. Pokud máte nějaké podezření v této souvislosti, objednejte se s dítětem k dětskému očnímu lékaři.

Barvoslepost je mnohem častější u chlapců a může být obtížné ji odhalit. Rodiče si někdy mohou všimnout pouze potíží s tím, když se dítě učí barvy. Jedním z projevů je neschopnost rozlišit mezi různými odstíny jedné nebo podobných barev. Nejčastěji k tomu dochází u červené a zelené nebo modré a žluté.

 

Mládež a dospívající

Zranění očí jsou nejčastější příčinou slepoty u dětí a baseball je hlavní příčinou poranění očí u dětí ve věku 14 let a starších. Běžné dioptrické a sluneční brýle neposkytují dostatečnou ochranu před poraněním očí při sportu. Naopak se mohou roztříštit a způsobit tak v oku ještě další poranění.

Více než 90 procentům dětských úrazů očí by bylo možné předejít používáním ochranných pomůcek na oči. Děti by měly nosit sportovní oční ochranné pomůcky s polykarbonátovými čočkami na baseball, basketbal, americký fotbal, raketové sporty, kopanou, hokej, lakros, paintball a další sporty, kde je velké riziko poranění očí.

Péče o kontaktní čočky je pro děti a mládež výzvou. To zvyšuje riziko vzniku závažných očních infekcí, které mohou poškodit zrak nebo i způsobit oslepnutí. Je třeba dohlížet na to, aby se děti o své čočky dobře staraly.

Dobrý zrak je klíčový pro fyzický vývoj dítěte, školní prospěch i celkové zdraví a pohodu. Nevynechávejte pravidelné oční prohlídky. Jsou důležité, neboť pomáhají oční problémy včas odhalit a léčit. Vedle testování zraku miminek a nejmenších dětí doporučuje Americká akademie oftalmologie pro děti další screeningy očí:

  • v předškolním věku (mezi 3. a 4. rokem)
  • při nástupu do základní školy
  • při podezření na možný problém se zrakem
Další blog