Stále hledáme nové způsoby, jak šetřit energie, tak, že minimalizujeme spotřebu a využíváme čistých energetických zdrojů všude, kde to jde. Pomáháme i ostatním těžit z našich zkušeností tím, že sdílíme osvědčené postupy s našimi partnery, průmyslem a dalšími podobně smýšlejícími podniky.

Nejvýznamnější kroky

Provoz s elektřinou z obnovitelných zdrojů

Všechny naše provozy v Rochesteru, NY, jsme převedli na 100% obnovitelnou elektřinu na bázi větru. Provoz našeho závodu ve Spojeném království zase funguje díky 100% obnovitelné elektřině z biomasy. Tato snaha je součástí našeho pokračujícího závazku používat čisté zdroje energie všude, kde je to možné, včetně geotermálních, solárních, vodních, větrných a biomasy.

renewable_electricity.jpg
lighting_more_efficiently.jpg

Efektivnější osvětlení

Používáme přirozené světlo k osvětlování společných prostor a omezujeme tak spotřebu elektřiny. V mnoha našich výrobních a distribučních centrech jsme přešli na vysoce účinné systémy osvětlení.

Instalace pokročilých řídicích systémů

Energetickou účinnost zavádíme do lokalit po celém světě a modernizujeme závody například pomocí systémů pro správu budov, osvětlení na základě pohybu a filmů pro ochranu před teplem.

advanced_controll_systems.jpg