1   Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Nás, společnost CooperVision Czech s.r.o., se sídlem na adrese Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, Česká republika, můžete kontaktovat e-mailem na: DPO@cooperco.com nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Toto Oznámení o používání souborů cookie se vztahuje na naše webové stránky, které jsou dostupné na coopervision.cz, a na odpovídající podstránky. Pomocí tohoto Oznámení o používání souborů cookie vysvětlíme, které soubory cookie a podobné technologie jsou používány k ukládání informací ve vašem koncovém zařízení nebo k přístupu k nim. Pouhé ukládání a přístup k informacím souvisí také s činnostmi zpracování, které mohou rovněž souviset s vašimi osobními údaji. Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahuje podrobné informace o činnostech zpracování a zejména o vašich právech jakožto subjektu údajů.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat přímo pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

2   Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový server odesílá do prohlížeče vašeho koncového zařízení, když navštívíte nějaké webové stránky. V závislosti na nastavení jsou kromě těchto souborů cookie také integrovány na našich webových stránkách podobné technologie (dále jednotně označovány jako „soubory cookie“). Soubory cookie obvykle obsahují jedinečný identifikátor a zpočátku se používají k zajištění provozu webových stránek („nezbytně nutné soubory cookie“). Tyto nezbytně nutné soubory cookie jsou aktivovány vždy a mohou být použity bez vašeho souhlasu.

Kromě toho používáme soubory cookie pro jiné účely pouze s vaším souhlasem. Takové soubory cookie se například používají k analýze vašich zájmů a umožňují nám poskytovat vám přizpůsobené online zážitky tím, že vám zobrazujeme vhodný obsah na základě vašich předpokládaných zájmů.

Pokud jde o dobu uložení, platí následující rozlišení: Takzvané soubory cookie relace jsou uloženy pouze po dobu jedné relace prohlížeče a jsou vymazány, jakmile prohlížeč zavřete, zatímco tzv. trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je buď nevymažete, nebo jsou vymazány automaticky po určité době. Soubory cookie můžete ze svého koncového zařízení kdykoli odstranit, např. prostřednictvím nastavení prohlížeče.

3   Jaké typy souborů cookie používáme?

V následujícím textu vám poskytneme přehled různých kategorií souborů cookie. Další informace o právním základu a jednotlivých souborech cookie můžete získat, když budete ve čtení tohoto Oznámení o souborech cookie pokračovat.

Kategorie souborů cookie

Účel

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou vyžadovány pro provoz a funkčnost webových stránek. Díky nim jsou webové stránky technicky přístupné, zabezpečené a použitelné, poskytují základní funkce, jako je navigace na webových stránkách, ověřování přihlašovací oblasti, správné zobrazení webových stránek ve vašem prohlížeči a umožňují nastavení souhlasu. Bez těchto souborů cookie nebudete moci nerušeně používat naše webové služby.

 

Výkonnostní soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou používány k monitorování výkonnosti webových stránek a shromažďování statistických údajů o používání našich webových stránek, jako jsou například údaje o návštěvnosti stránek a zdroji přenosů. To nám umožňuje měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek tím, že porozumíme tomu, jak se většina uživatelů pohybuje na webových stránkách, které webové stránky jsou nejoblíbenější nebo které se nejméně používají. Za tímto účelem využíváme pověřené poskytovatele služeb, z nichž někteří se nacházejí mimo EU/EHP.

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k zapamatování si vašich uživatelských preferencí, které nám umožňují optimalizovat vaše uživatelské prostředí přizpůsobením nastavení na našich webových stránkách. Můžeme například zaznamenat vaše přibližné místo na úrovni PSČ a zobrazit vám poskytovatele optických služeb ve vaší oblasti. Za tímto účelem využíváme pověřené poskytovatele služeb, z nichž někteří se nacházejí mimo EU/EHP.

Soubory cookie pro cílení

Tyto soubory cookie slouží k pochopení toho, jak používáte naše webové stránky a pohybujete se na nich, a umožňují nám vytvářet profil vašich zájmů. Tyto informace nám následně umožňují zaměřovat a přizpůsobovat reklamu a obsah webových stránek podle vašich preferencí, např. zobrazováním reklam, které jsou pro vás relevantní, a blokováním irelevantních nebo nadbytečných reklam. Za tímto účelem využíváme pověřené poskytovatele služeb, z nichž někteří se nacházejí mimo EU/EHP.

Soubory cookie správců třetích stran, jejichž účelem jsou vlastní zájmy

Tyto soubory cookie a pixely slouží k pochopení toho, jak používáte naše webové stránky a pohybujete se na nich, a umožňují nám vytvářet profil vašich zájmů. Umožňují také vytvořit odkaz na vaše účty na sociálních médiích Meta. Tyto informace nám potom umožňují řídit a přizpůsobovat reklamu na platformách sociálních médií, které používáte, zatímco neodpovídající nebo nadbytečné reklamy jsou blokovány. Za tímto účelem využíváme určené poskytovatele služeb, z nichž někteří se nacházejí mimo EU/EHP.

4   Jak mohu kontrolovat používání souborů cookie nebo je vymazat?

Nezbytně nutné soubory cookie jsou vždy aktivní a ukládání a přístup k těmto informacím o souborech cookie nezávisí na vašem souhlasu. Výkonnostní soubory cookie, funkční, pro cílení a soubory cookie správců třetích stran budou umístěny a zpřístupněny pouze po získání vašeho výslovného souhlasu.

Své předvolby týkající se souborů cookie a soukromí pro naše webové stránky můžete kdykoli změnit nebo odvolat svůj souhlas s platností do budoucna, když kliknete na následující odkaz:

Správa nastavení nebo odvolání souhlasu

Soubory cookie můžete také kdykoli smazat v nastavení prohlížeče.

5   Právní základ a podrobný seznam souborů cookie a pixelů

Abychom vám mohli poskytnout podrobné informace, najdete níže přehled o právním základu, na který se u každé kategorie souborů cookie spoléháme. Kromě toho v následujících tabulkách uvádíme v příslušné kategorii souborů cookie všechny jednotlivé soubory cookie (a pixely).

Podle zákonů členských států EU, které stanovují směrnici EU 2002/58/ES o ochraně osobních údajů a elektronické komunikaci ve znění směrnice EU 2009/136/ES, není pro umístění a přístup k těmto nezbytně nutným souborům cookie nutný souhlas. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, který je zde také zahrnut, je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen „GDPR“)). Máme zájem na tom, aby naše webové stránky byly technicky přístupné, bezpečné a použitelné. Více informací naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro umístění a přístup k výkonnostním souborům cookie je váš výslovný souhlas. Pokud jde o zpracování osobních údajů, váš souhlas také zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem analýzy vaší interakce s webovými stránkami a vytváření zpráv o výkonnosti (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Další informace naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro umístění a přístup k funkčním souborům cookie je váš výslovný souhlas. Pokud jde o zpracování osobních údajů, váš souhlas také zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem analýzy vaší interakce s webovými stránkami a umožnění určitých funkcí webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Další informace naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro umístění a přístup k souborům cookie pro cílení je váš výslovný souhlas. Pokud jde o zpracování osobních údajů, váš souhlas také zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem analýzy vašich zájmů a vytvoření marketingového profilu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Další informace naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro umístění a přístup k souborům cookie správců třetích stran (včetně používání pixelů) je váš výslovný souhlas. Pokud jde o zpracování osobních údajů, váš souhlas také zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem analýzy vašich zájmů, vytvoření marketingového profilu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a předání údajů uvedeným společnostem pro jejich použití pro vlastní účely. Další informace naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

6   Kontakt pro informace o předávání údajů do třetích zemí mimo EU/EHP

Pokud výše uvedený seznam uvádí, že využíváme pověřené poskytovatele služeb sídlící mimo EU/EHP, je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů pro předávání údajů do zahraničí pomocí vhodných zabezpečovacích opatření. V rámci těchto jsme mimo jiné posoudili rizika týkající se předání a uzavřeli standardní smluvní doložky Evropské komise ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR pro předávání osobních údajů ze zemí EU/EHP poskytovatelům služeb mimo EU/EHP.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto standardních smluvních doložek EU nebo chcete-li získat více informací o dalších zabezpečovacích opatřeních pro předávání údajů do zemí mimo EU/EHP, neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese DPO@cooperco.com.

***