Neustále vyvíjíme naše procesy tak, abychom spotřebovali méně a recyklovali více materiálů potřebných pro výrobu a distribuci našich výrobků. Jsme pyšní na pokrok, kterého jsme již dosáhli, a budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom mohli dále snižovat dopad na životní prostředí.

Nejvýznamnější kroky

Redukce odpadu všeho druhu

V průměru je více než 95 % materiálů v našich výrobních procesech recyklováno – včetně lepenky, dřeva, papíru a oleje*.

minimizing_waste_of_all_kinds.jpg
repurposing_plastic.jpg

Nový účel plastů

Více než 99 % plastových komponentů vyrobených ve výrobním procesu je recyklováno*.

Lepší využití lepenky

Naše distribuční centra použijí kartonové obaly 5krát až 10krát před jejich recyklací**.

card_board.jpg

 

*Od 1. kvartálu roku 2018. Údaje se mohou změnit
**Závody v Portoriku a Maďarsku