corporate_social_responsibility_banner

Po celém světě — a v blízkosti domova

Společnost CooperVision je ze své role globálního občana nadšena. Naše produkty prodáváme ve více než 130 zemích*1 po celém světě a zároveň pokračujeme v našem poslání pomáhat zlepšovat zrak všude ve světě a posilovat komunity, ve kterých pracujeme, prostřednictvím filantropie a veřejných služeb, stejně jako našich obchodních aktivit. Jsme také hluboce oddáni vylepšování životních podmínek naší planety a v našich zařízeních po celém světě implementujeme širokou škálu programů udržitelnosti a ochrany zdrojů.

Globální sponzorství iniciativy Optometry Giving Sight

Společnost CooperVision je vedoucím sponzorem projektu Optometry Giving Sight (OGS), globální iniciativy založené v roce 2003 s cílem pomoci 1,22 miliardám lidí po celém světě, včetně desítek milionů dětí, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení v důsledku nedostatečného přístupu k vyšetření zraku a vhodné korekci refrakčních vad.

ralph_eye_exam-optometrygivingsight

Fundraisingovými akcemi na stránkách CooperVision po celém světě a také díky programu slev pro pacienty, marketingovým kampaním zaměřeným na podporu dobrých věcí a každoročním firemním soutěžím o zaměstnanecké dary jsme vybrali více než 3 miliony USD jako příspěvek pro OGS.

Výsledky programů podporovaných OGS na šesti kontinentech:

  • poskytování základních služeb v péči o zrak více než 7,6 milionům lidí
  • vyškolení více než 14 000 očních pracovníků
  • podpora založení více než 130 optických středisek

Každý rok působí jeden zaměstnanec jako velvyslanec CooperVision a připojuje se k OGS, aby se zúčastnil jejich osvětového programu a zjistil, jaký má ve světě naše podpora a angažovanost vliv na ty, kteří to potřebují.

image_2_ogs_lisa_jenkins

Lisa Jenkins, koordinátorka výroby z našeho výrobního závodu ve Velké Británii, cestovala jako ambasadorka OGS společnosti CooperVision v roce 2018 do Ugandy. 

Závazek vůči našim komunitám

Tisíce zaměstnanců společnosti CooperVision žijí a pracují ve stovkách komunit po celém světě. Spolupracujeme s komunitními organizacemi a povzbuzujeme naše zaměstnance k účasti na místních kulturních, ekologických a charitativních projektech, které jsou obzvláště významné pro naše zaměstnance a jejich rodiny.

image_3_tree_planting
image_4_research-development-kidsagainsthunger-225

Péče o naši planetu 

Udržitelnost a ochrana zdrojů jsou klíčovou prioritou každodenního provozu společnosti CooperVision. Aktuální programy v našich závodech po celém světě přinášejí významné úspěchy v otázce úspor a opětovného využívání vody, úspor energie, recyklace a snižování spotřeby výrobních materiálů.

header-sustainability-400
  • Provoz našich pracovišť v Rochesteru, NY, USA, ze 100 % využívá obnovitelné zdroje elektřiny
  • Náš výrobní závod v kostarickém městě Alajuela a distribuční centrum ve španělském Madridu získaly certifikaci LEED udělovanou za ekologicky šetrný design a provoz
  • Program opětovného využití vody v našem výrobním závodě v Portoriku ušetřil každoročně 63 milionů litrů vody a snížil poptávku po městské vodě o 35 %

V roce 2019 jsme náš závazek vystavěli na spojení sil s dalšími velkými veřejnými společnostmi, soukromými institucemi a vládami z celého světa, a to v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jejichž cílem je budovat v příštím desetiletí lepší a udržitelnější budoucnost.

sdg_logo_un
costarica-leed

 

 

* Kontaktní čočky společnosti CooperVision, měkké a speciální kontaktní čočky.
Údaje pro rok 2019.
kvartálu roku 2018. Údaje se mohou změnit.

Odkazy:
1 CooperVision data ze souboru, 2020.