coopervision_our_work_and_values

Společnost CooperVision navrhuje a vyrábí inovativní, vysoce kvalitní kontaktní čočky, které splňují vyjímečně širokou škálu potřeb uživatelů. V oblasti optiky provádíme rozsáhlý průběžný výzkum a vývoj. Také úzce spolupracujeme s odborníky na péči o zrak, kteří nám pomáhají identifikovat měnící se potřeby uživatelů kontaktních čoček po celém světě.

our_work_and_values_eye_care_professionals

Ve spolupráci s odborníky na péči o zrak, díky pečlivému naslouchání jejich názorům a poskytovaným postřehům, podporou a nástroji pro řízení praxe, jim pomáháme zajistit, aby jejich uživatelé získali ty nejvhodnější kontaktní čočky pro své individuální potřeby podle korekce zraku, rozpočtu a životního stylu.

V CooperVision věříme, že naše úspěchy jako společnosti vycházejí z úspěchů a pohody našich zaměstnanců. Zavázali jsme se k provozu různorodých a podpůrných pracovišť, k poskytování příležitostí pro osobní a profesní růst a k silným vztahům s komunitami, ve kterých naši zaměstnanci žijí a pracují.

Vše, co ve společnosti CooperVision děláme, vychází ze čtyř základních hodnot:

dedicated_watercolor_circle

Jsme oddaní

Do všeho, co děláme, vnášíme odborné znalosti, soustředění a odhodlání. Nepřestáváme, dokud svou práci neodvedeme správně — z hlediska odborníků na péči o zrak, uživatelů našich kontaktních čoček i nás samotných.

inventive_watercolor_circle

Jsme vynalézaví

Neustále se snažíme objevovat kreativní, originální a vynalézavé způsoby, jak vylepšovat naše kontaktní čočky, jak posilovat každý vztah, který budujeme, a maximálně využít každou příležitost.

partners_watercolor_circle

Jsme partnery

Spolupracujeme a budujeme silné vztahy založené na poctivosti, otevřenosti, důvěře a respektu. Ceníme si týmové práce a víme, že ve spolupráci s odborníky na péči o zrak, uživateli našich kontaktních čoček i našimi zaměstnanci dosáhneme mnohem více, než bychom zvládli sami.

friendly_watercolor_circle

Jsme přátelští

Jsme otevření, přístupní a dobře se s námi pracuje. Vždy se snažíme dělat to, co je v nejlepším zájmu našich spolupracovníků: očních specialistů, uživatelů našich kontaktních čoček i našich kolegů.