Tyto webové stránky se řídí výhradně zákony a vládními nařízeními platnými ve Spojených státech. Více informací viz zásady ochrany osobních údajů. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s uplatňováním výše zmíněných zákonů a nařízení a s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Použití informací uvedených na těchto stránkách podléhá podmínkám našeho právního upozornění. Chcete-li se na nás obrátit, přejděte k oddílu „Kontaktujte nás“ nebo použijte funkci „Komentář“ na konci každého příspěvku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vlastníkem těchto webových stránek je společnost CooperVision, Inc. Zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jakým způsobem shromažďujeme a používáme údaje, které jste nám prostřednictvím těchto stránek sdělili, a jakými pravidly se řídíme při jejich případném zveřejňování. Před využitím našich webových stránek nebo odesláním informací jejich prostřednictvím si přečtěte celý oddíl „Ochrana osobních údajů“.

Váš souhlas

Použitím těchto stránek souhlasíte s našimi podmínkami ochrany osobních údajů. Kdykoli nám prostřednictvím těchto stránek sdělíte jakékoli údaje, dáváte tím svůj souhlas se shromažďováním, využitím a zveřejněním těchto informací v souladu s uvedenými podmínkami ochrany osobních údajů.

Děti

Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let věku. Prostřednictvím našich stránek nebudeme vědomě shromažďovat osobní informace od návštěvníků těchto stránek mladších 13 let.

Vámi poskytnuté informace

Můžeme vás požádat, abyste nám sdělili osobní informace za účelem odeslání komentáře, zakoupení zboží nebo vyžádání jiných zákaznických služeb prostřednictvím těchto stránek.

Pasivní shromažďování informací

Procházíte-li našimi webovými stránkami, může být za použití různých technologií, jako jsou soubory cookies, internetové tagy nebo webové prezenční signály, a navigačního sběru dat (registrační soubory, serverové logy, data o navštívených stránkách) prováděn pasivní sběr informací (tedy takový, kdy nám údaje nepředáváte vědomě). Část těchto anonymních informací, například adresu URL nebo webové stránky, odkud jste právě na naši stránku přešli, adresu internetového protokolu (IP) i verzi internetového prohlížeče, kterou váš počítač momentálně používá, naší webové stránce automaticky předává váš internetový prohlížeč. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás vždy informoval o přítomnosti souborů cookies, nebo můžete cookies zcela odmítnout. Bez použití souborů cookies však může být omezována funkce některých prvků naší webové stránky.

Takové pasivně shromážděné anonymní informace mohou naše webové stránky použít, abychom mohli návštěvníkům stránek poskytnout lepší služby, upravit stránky v souladu s vašimi preferencemi, zpracovat a analyzovat statistické údaje a trendy a jinými způsoby stránku spravovat a zlepšovat možnosti jejího využití našimi zákazníky.