coopervision_career_development

„Lepší příležitosti“ — abychom mohli dosáhnout našich cílů, pomůžeme vám dosáhnout těch vašich.

Využijte výhod rozsáhlého školení a osobního rozvoje. Zapojte se do špičkového vývoje nových produktů. Získejte vhled a inspirujte se spoluprací s týmy po celém světě.

Mezi naše programy globálního rozvoje patří:

Inkluzivní vedení

Společnost CooperVision má programy zaměřené na inkluzi určené našemu výkonnému týmu, vyššímu vedení a manažerům lidských zdrojů. Tato setkání se zaměřují na složitost vedení nejrůznějších organizací a týmů, ale také na obsluhu nejrůznějších zákazníků bez nevědomých předsudků.

our_inclusive_culture

Rozvoj vyššího vedení

Pro naše vyšší vedoucí pracovníky máme několik specializovaných programů, včetně programu 360° zpětné vazby podporovaného 6 měsíci koučování, jehož přístup založený na silných stránkách je navržen tak, aby poskytoval cílenou zpětnou vazbu a návrhy rozvoje.

Rovněž nabízíme program rozvoje vedení, který se zaměřuje na obchodní strategii, strategické plánování, vedení změny a vedení týmů. Naše programy probíhají globálně v interdisciplinárních skupinách, což poskytuje rozsáhlé příležitosti k vytváření kontaktů. 

senior_leadership_hallway

Řízení lidí

Naše programy rozvoje manažerů se zaměřují na chování vedení, jako je koučování výkonnosti, efektivní komunikace a emocionální inteligence.

people_management

Globální program stáží

Společnost CooperVision nabízí placené stáže, které inspirují studenty k rozšíření jejich obzorů mimo učebnu a získání praktických zkušeností při spolupráci s předními odborníky v tomto oboru. Nabízíme stáže napříč různými funkcemi, včetně financí, lidských zdrojů, marketingu a dalších. Připravte se ponořit se do vysoce účinného, projektově zaměřeného programu, kde budete zdolávat výzvy při získávání a zdokonalování svých vůdcovských a networkingových dovedností a vytvoříte tak bezkonkurenční základ pro svou kariéru. Naši stážisté k nám přicházejí z univerzit a vysokých škol z celého světa, kde se zaměřují na různé oblasti studia, včetně účetnictví, reklamy, inženýrství, marketingu a dalších.