banner-our-inclusive-culture-careers

„Základem globálního úspěchu společnosti CooperVision je inkluze a diverzita. Uznání osobních a kulturních zkušeností zaměstnanců podporuje naše inovace a vývoj celé společnosti i zaměstnanecké komunity. Chceme mít jistotu, že se bude každý při dosahování svého potenciálu cítit oceňován a podporován.“

Daniel McBride, prezident společnosti CooperVision

„Společně jsme lepší“ — Klademe velký důraz na sounáležitost, jsme hrdí na naše rozdílné úhly pohledu.

Chápeme, že různé perspektivy přinášejí svěží a jedinečné postřehy. A týmový duch nás povzbuzuje. Takže buďte sami sebou, ať už jste kýmkoli, společně tak dosáhneme úžasných věcí.

Naše programy „Vedení se začleněním“  zahrnují školení pořádaná odbornými konzultanty, včetně Catalyst a Yale, využívající nejnovější výzkum složitostí týkajících se nejrůznějších předních organizací v oblasti inkluze. Stovky vedoucích pracovníků po celém světě se také účastní setkání o budování inkluzivnějších pracovišť, podporování nejrůznějších týmů a poskytování služeb zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům bez nevědomých předsudků.

 

leading_with_inclusion

Jednotlivá zařízení nabízejí širokou škálu aktivit, které oslavují a ctí naši rozmanitost a kulturu inkluze po celý rok.

Abychom byli úžasní, stačí být sami sebou...

To, co tady ve společnosti Cooper děláme každý den, je úžasné — zlepšujeme životy jednotlivých lidí. Každý přínos se počítá, proto je inkluze a diverzita tak důležitá. Není to jen správná věc, ale naše společnost díky tomu může dosáhnout svých nejlepších výsledků. A když o tom přemýšlíte, dává to smysl, protože při pohledu z různých úhlů toho uvidíte mnohem víc.

Jsme skupina kolegů zde ve společnosti Cooper, která se jmenuje Rada pro globální začleňování (Global Inclusion Council, GIC). Všichni v GIC nadšeně pracujeme na tom, aby naše společnost byla místem, kde se všichni budeme cítit dobře. Nikdo by se neměl cítit jako „outsider“. Přejeme si, aby společnost Cooper byla bezpečným a spravedlivým prostředím pro všechny, aby byla místem, kde se všichni budeme cítit respektováni a oceňováni. Místem, kde budeme moci vzkvétat. Stručně řečeno, aby byla místem, kde budeme hrdí na to, že jsme jeho součástí.

A přesně to děláme. Nejen slovy, ale i činy. Od jejich jmenování naším výkonným ředitelem Al Whiteem se členové týmu GIC v průběhu roku navzájem seznámili, porozuměli tomu, co společnost Cooper v otázce inkluze a diverzity dělá, a dozvěděli se o osvědčených postupech. Naším posláním je zajistit, abychom jako společnost neustále naslouchali, učili se a rozvíjeli naši kulturu inkluze a diverzity. A abychom toho dosáhli, stanovili jsme si čtyři cíle:

  1. Pracovat na tom — přebíráme aktivní roli při podpoře iniciativ a programů společnosti týkajících se inkluze a diverzity;

  2. Sdílet porozumění — podporujeme zvýšenou komunikaci a pořádáme školení napříč celou organizací, abychom dále začlenili inkluzi a diverzitu do struktury naší společnosti;

  3. Naslouchat a učit se od ostatních — jednáme jako ambasadoři a zástupci změn, kteří se účastní externích akcí, prosazují interní aktivity a sdílí osvědčené postupy v rámci celé organizace;

  4. Vytvářet komunity obhájců a spojenců — spolupracujeme s našimi kolegy z personálního oddělení, abychom vytvořili a dále rozvíjeli skupiny zaměstnaneckých zdrojů (ERG) — otevřená fóra pro zaměstnance, kde mohou sdílet společné zájmy/obavy a tím nám pomoci formovat budoucí iniciativy.

Rodina Cooper je skvělým místem, jehož můžeme být součástí. Jsme velkou, globální a úspěšnou společností v oblasti zdravotní péče, neustále rosteme a sílíme. Uvědomujeme si, že klíčovou složkou našeho budoucího úspěchu je začleňování a diverzita. Takže buďte sami sebou, ať už jste kýmkoli, společně tak dosáhneme úžasných věcí.