https://coopervision.com/blog/three-ways-to-slow-down-myopia
kc

Myopie, známá také jako krátkozrakost, se stává stále větším problémem. Potvrzuje to nedávná studie, která předpovídá, že myopie ovlivní do roku 2050 zrak téměř poloviny světové populace.1
Myopie obvykle začíná v dětství, když oční bulva roste příliš dlouho a způsobuje pak rozmazané vidění na dálku. Roli tu hraje rodinná historie, životní styl nebo obojí. Myopie se obvykle dále zhoršuje, jak dítě roste, protože jeho oči také pokračují v růstu.2 To může mít zcela zásadní dopad na každodenní život dítěte a může někdy dokonce vést k dalším zdravotním problémům se zrakem v budoucnosti. Naštěstí se nyní díky novému výzkumu ukazuje cesta, jak vylepšit strategie, jak zvládat myopii u dětí. V následujícím textu se dozvíte jak.
1. Méně času u digitálních zařízení. Údaje ze 145 studií zahrnujících 2,1 milionů účastníků odhalily, že nárůst výskytu myopie má na svědomí především životní styl.1 Dnešní mládež tráví hodně času aktivitami "nablízko", často na elektronických zařízeních. Je samozřejmě nereálné dětem tato zařízení úplně zakázat, stojí však za to se pokusit omezit jejich používání, aby byl den dítěte více vybalancovaný.
2. Více času venku. Děti stráví hodně času zavřené doma a ve škole, proto jakmile je to možné, snažte se naplánovat více aktivit venku. Vědci se domnívají, že za progresí myopie stojí množství světla1, což může přímo souviset s faktem, jak málo času tráví děti v současnosti venku. Potvrzují to i zjištění organizace "the Vision Council", podle níž téměř každé čtvrté dítě stráví více než tři hodiny každý den u digitálních zařízení3, i když by jim určitě více prospělo jít ven a zahrát si nějakou starou dobře známou hru. Ukázalo se, že častější aktivní pobyt venku může zmírnit nástup myopie o 11-34%. Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu jsou komponenty obsažené ve slunečních paprscích, které aktivují vitamín D, kterému je přisuzován potenciální význam pro růst očí.4 Venku se také děti obvykle častěji při hrách a aktivitách dívají na větší vzdálenosti, takže nejsou mladé oči tak zatěžovány jako při dívání se na blízko.
3. Konzultace s očním lékařem ohledně myopie. Dioptrické brýle a kontaktní čočky mohou dětem pomoci vidět jasněji, ale nezastaví proces zhoršování myopie, což znamená, že se u dítěte bude postupně zvyšovat počet dioptrií, jak bude dále růst. Určité typy kontaktních čoček - včetně měkkých - však mohou zpomalit rychlost, s jakou se myopie vyvíjí.5 Podle Americké optometrické asociace mohou multifokální kontaktní čočky pro děti s myopií zpomalit progresi krátkozrakosti a poskytnout tak efektivnější a účinnou variantu léčby.6

Pravidelné prohlídky dětí s myopií jsou důležité, protože jak jejich oči rostou a myopie se zhoršuje, zvyšuje se jejich závislost na dioptrických brýlích. To může omezit možnosti dítěte aktivně sportovat nebo se věnovat některým aktivitám. Postupující myopie může také v budoucnu vést k dalším zdravotním očním potížím. Nejsme schopní změnit genetickou výbavu našich dětí, můžeme se však snažit udělat maximum pro to, aby zůstaly zdravé.

1. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050 (Globální rozmach myopie a těžké myopie a trendy od 2000 do 2050). Ophthalmology. In Press (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006)
2. Flitcroft D.I.: The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology (Komplexní vztahy retinálních, optických a enviromentálních faktorů v souvislosti s etiologií myopie). Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.
3. The Vision Council. 2015 Digital Eyestrain Report (Zpráva o digitální únavě očí).
4. Wolffsohn J.S., Calossi A., Cho P. a kol.: Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in Clinical Practice (Globální trendy v přístupech k ošetření myopie a strategie pro klinickou praxi). Cont Lens Anterior Eye. 2016;39'106-16.
5. Sankaridurg P. Fitting Multifocal Contact Lenses for Myopia Control (Předepisování multifokálních kontaktních čoček v rámci léčby myopie). Review of Cornea and Contact Lenses. February 2017.
6. American Optometric Association. Multifocal contact lens effective at treating myopia in kids (Účinnost multifokálních kontaktních čoček při léčbě myopie u dětí). Dostupné na: https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/multifocal-contact-lens-effective-at-treating-myopia-in-kids.

Další blog