stazeny_soubor

Je známým faktem, že vhodná výživa hraje důležitou roli pro dlouhodobé zdraví očí, existuje však i mnohem přímější souvislost mezi jídlem a zdravím očí a zraku. Je proto vhodné se informovat o tom, jak si ochránit oči v kuchyni při vaření, kde určitě trávíte mnoho času. 
Pokud ke zranění dojde, vyhledejte Vašeho oftalmologa nebo navštivte pohotovost, pokud symptomy - jako jsou bolest, zarudnutí, rozmazané vidění, slzení nebo pocit, že máte něco v oku - neustupují.

Cashback - Moje první čočky

Rozpálený tuk
Rozpálený olej nebo tuk mohou snadno prsknout do oka. Zde je nejlepší strategií prevence. Budete-li své oči chránit, můžete předejít většině běžných poranění oka. Pokud nehodláte používat při smažení slaniny ochranné brýle, alespoň použijte ochranné sítko nebo pokličku na pánev.
Pokud Vám rozpálený olej prskne do oka, propláchněte si ho okamžitě velkým množstvím vody. Tak odstraníte mastnotu i jakékoliv částečky v ní obsažené. Pokud je poranění oka rozsáhlejší, s výraznou bolestivostí, která neustupuje nebo máte pocit, že s okem není něco v pořádku, co nejdříve vyhledejte očního lékaře. Při drobných poraněních tohoto typu mohou přinést úlevu umělé slzy. Nepoužívejte kapky proti zarudnutí očí. Mějte na paměti, že během hojení může být oko náchylnější k infekci nebo dalším poraněním.

Tekutiny při vaření
Jakákoliv tekutina, která Vám stříkne do oka, může vyvolat nepříjemný pocit. Ze všeho nejdříve si oko vždy propláchněte velkým množstvím vody. Tekutiny používané v kuchyni při vaření mohou být kyselé a vyvolat slzení a pocit pálení. Některé tekutiny (jako například ze syrového kuřete, která Vám může stříknout do oka, když maso omýváte) také mohou obsahovat bakterie, které mohou vyvolat infekci.
Horké tekutiny také mohou oko popálit nebo způsobit puchýře. Pokud máte oko poraněné nebo některý ze symptomů přetrvává, neotálejte s návštěvou očního lékaře.

Pálivé koření
Používáte-li papričky jalapeños nebo jiné pálivé přísady, mohou Vám ulpět na prstech a dostat se pak do oka ve chvíli, kdy si ho prsty promnete. Myjte si proto pečlivě ruce průběžně během přípravy jídel nebo noste rukavice, používáte-li takové potraviny. Pokud se Vám do oka dostane olej ochucený chilli papričkou nebo jiným pálivým kořením, propláchněte ho velkým množstvím vody. Můžete si také omýt oční víčka a pokožku kolem očí dětským šampónem. Nikdy si nedávejte žádné mýdlo přímo do oka. 

Čistící prostředky
Čistící prostředky představují jedno z největších nebezpečí v kuchyni. Měli byste si oči chránit vždy, když používáte čistící chemické přípravky. Odbarvovače, čističe trouby a další přípravky mohou způsobit vážné poranění očí, které může někdy vést až k oslepnutí. Pokud se Vám nějaký čistící přípravek dostane do oka, ihned ho propláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Čím déle chemikálie v oku působí, tím závažnější může být jeho poškození.

Pozor na ostré předměty!
Nože, vidličky, nůžky a jiné ostré předměty mohou způsobit vážné poranění oka. Při jejich používání buďte vždy opatrní, obzvláště jsou-li ve Vaší blízkosti děti. Ostré předměty jsou třetí nejčastější příčinou poranění očí u dětí. 

Pády a poranění očí
Shrnuté koberce, nezavřené skříňky a tekutiny rozlité na podlaze mohou být pro Vaše oči nebezpečnější víc, než si uvědomujete. Pády byly v USA příčinou očních poranění číslo jedna mezi lety 2002 a 2011. Obzvláště lidé kolem 60 let a starší jsou k těmto úrazům očí v důsledku pádu náchylní. Než začnete vařit, ujistěte se, že je Vaše kuchyň bezpečná pro babičku i její vnoučata.

Jídlo do oka nepatří!
Množí se novodobé mýty o tom, že určité potraviny mohou pomoci při některých očních potížích nebo například pomoci změnit barvu očí. Nic z toho není pravda. Med barvu Vašich očí nezmění. Čaj nevyléčí zánět spojivek. Nedávejte si do oka nic, co není určeno pro takové použití. Pokud používáte nějaké potraviny kosmeticky na pokožku kolem očí, dávejte pozor, aby se Vám nedostaly do očí.

Steak na monokl nepatří
V animovaných a starých filmech přikládali lidé na monokl často syrový steak. To však není bezpečné. Organizmy v syrovém masu mohou způsobit v oku vážné infekce. I zmrazené potraviny, jako například sáček s mraženou zeleninou, mohou být kontaminovány bakteriemi z lednice nebo z kuchyně. Na monokl proto použijte kostky ledu nebo chladící sáček zabalené v čistém ručníku. A vyhledejte lékaře, pokud se objeví nějaké komplikace.

Další blog