(převzato ze stránek www.allaboutvision.com, odkaz na fb Coopervision; autor: Gary Heiting) http://www.allaboutvision.com/over60/ways-to-protect.htm
b

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme dělat pro udržení plnohodnotného života, je chránit si svůj zrak. Některé z očních onemocnění ohrožujících kvalitu zraku postihuje každého šestého dospělého staršího 45 let. A riziko ztráty zraku se zvyšuje s přibývajícími léty. Americká akademie oftalmologie (AAO) v současnosti odhaduje, že do roku 2020 se projeví nějaká oční choroba spojená s věkem u více než 43 milionů Američanů.
Vycházíme-li z faktu, že hlavními příčinami slepoty a slabého zraku u obyvatel Spojených Států jsou nemoci spojované s rostoucím věkem, mezi něž se řadí makulární degenerace, katarakta, diabetická retinopatie a glaukom, stává se péče o zrak ve vyšším věku neoddělitelnou součástí péče o zdraví.

Doporučení, jak pečovat o své oči
Naše jednoduchá doporučení mohou přispět k ochraně zraku a zachování zdraví očí i s přibývajícími roky a můžete je využít i Vy:
1. Zjistěte si, jestli patříte mezi osoby s vyšším rizikem vzniku očních onemocnění. Informujte se o Vaší rodinné zdravotní anamnéze. Máte Vy nebo někdo z členů Vaší rodiny cukrovku nebo problémy s vysokým tlakem? Je Vám více než 65 let? Jste Afroameričan starší 40 let (pozn.překl.: týká se  obyvatel USA; jedná se o novodobé označení těch obyvatel Spojených států amerických, kteří mají díky svému africkému původu tmavou barvu pleti a ostatní znaky afrického původu)? Každé "ano" na výše uvedené otázky znamená zvýšené riziko rozvoje očních chorob ohrožujících zrak.
2. Důležité je pravidelně chodit na zdravotní prohlídky, aby lékař zkontroloval, zda nemáte cukrovku nebo vysoký krevní tlak. Pokud tyto potíže zůstanou neléčené, mohou způsobit oční problémy. Konkrétně cukrovka a vysoký krevní tlak mohou vést ke ztrátě zraku v důsledku diabetické retinopatie, makulární degenerace a retinální venózní okluze.
3. Všímejte si varovných projevů změn Vašeho zraku. Pokud u Vás k nějakým změnám dojde, neprodleně navštivte očního lékaře. Mezi projevy, kterých si můžete všimnout, patří dvojité vidění, zamlžené vidění a problém vidět v horších světelných podmínkách. Mezi další znaky a projevy potenciálně závažných očních problémů, které by měly přitáhnout okamžitě Vaši pozornost, patří zarudlé oči, časté mžitky a světelné záblesky před očima, bolest očí a otok.
4. Důležitá je pravidelná fyzická aktivita. Podle AAO (Americká akademie oftalmologie) vyplynul z některých studií závěr, že pravidelná fyzická aktivita - jako například chůze - může snížit riziko věkem podmíněné makulární degenerace až o 70%.
5. Chraňte si oči před škodlivým UV zářením. Pokud se pohybujete během dne venku, mějte vždy po ruce a noste sluneční brýle, které poskytnou Vašim očím stoprocentní ochranu před nebezpečnými slunečními UV paprsky.
6. Zdravá a rovnovážná strava je očím prospěšná. Mnoho studií již prokázalo, že antioxidanty mohou snižovat riziko katarakty. Tyto antioxidanty tělo získává, pokud je Váš jídelníček bohatý na různé druhy ovoce a barevné nebo tmavě zelené druhy zeleniny.
Závěry různých studií také potvrzují, že konzumace ryb bohatých na omega-3 mastné kyseliny může přispět ke snížení rizika rozvoje makulární degenerace. Také můžete zvážit obohacení Vašeho jídelníčku o vitamíny prospěšné pro oči, abyste měli jistotu, že se Vašim očím dostává odpovídající množství živin, které jsou potřebné pro jejich zdraví.  
7. Na pravidelné oční prohlídky choďte minimálně jednou za dva roky. Celkové vyšetření zraku včetně rozkapání očí může odhalit zvýšené riziko vzniku a rozvoje některých závažných očních onemocnění, mezi které patří například diabetická retinopatie, která se v počátečním stadiu neprojevuje žádnými symptomy. Oční prohlídka také potvrdí, zda je Váš předpis na dioptrické brýle nebo kontaktní čočky stále aktuální. Pokud hledáte očního lékaře ve Vašem okolí, můžete využít služby "Vyhledat očního specialistu" na našich stránkách. 
8. Přestaňte kouřit. Různá zdravotní rizika spojená s kouřením jsou všeobecně známa. Co se týká zdraví očí, jsou kuřáci ve zvýšené míře ohroženi vznikem a rozvojem věkem podmíněné makulární degenerace, katarakty, uveitidy (pozn.překl.: zánětlivé onemocnění různých částí oka) a dalších očních potíží.
K výše uvedeným doporučením si můžete ještě přidat používání ochranných brýlí při práci s nástroji nebo při aktivním sportování jako ochranu před úrazy oka, které mohou v některých případech také vést k trvalé ztrátě zraku.
Pravdou je, že dodržování všech uvedených doporučení není zárukou perfektního zraku po celý život. Zdravý životní styl a pravidelné oční prohlídky však bezpochyby přispějí ke snížení rizika rozvoje očních onemocnění, která by mohla mít negativní vliv na Váš zrak i jako prevence jejich vzniku.

Další blog