woman-in-shades800x450

Většina lidí si je vědoma rizika rakoviny kůže spojeného s nadměrným vystavováním se ultrafialovému (UV) záření. Proto se pečlivě mažeme opalovacím krémem, než jdeme ven. Věděli jste však také, že stejně důležitá je i ochrana očí? Z průzkumu vyplývá, že více než třetina dospělých má zkušenost se symptomy, které se objevily po nadměrném vystavení se UV záření. Patří mezi ně podráždění očí, narušené vidění a rudé nebo oteklé oči.1

Dobrá zpráva je, že chránit si oči je stejně jednoduché jako chránit si pokožku. Vše, co potřebujete vědět, najdete zde.

 

Co je UV záření?

Slunce vyzařuje různé druhy UV paprsků - o dvou z nich je však všeobecně známo, že je třeba být velmi opatrný. Konkrétně paprsky UVA a UVB nejsou při svém průchodu atmosférou pohlceny ani pozměněny, což znamená, že představují riziko pro oči a pokožku. Jak velké je riziko, záleží na mnoha faktorech, včetně geografické polohy (hodnoty UV záření jsou vyšší v tropických oblastech v blízkosti rovníku), nadmořské výšky (hodnoty UV záření rostou s vyšší nadmořskou výškou) a mění se v průběhu dne (hodnoty UV záření bývají nejvyšší mezi 10. a 14. hodinou).

Mezi další faktory, které ovlivňují riziko, patří například léky, které člověk bere nebo určité prostředí. Například v místě s mnoha vysoce reflexními povrchy, jakými jsou písek a sníh, je působení UV záření mnohem silnější v porovnání s tím, jaké je uprostřed města, ve stínu mnoha vysokých budov.

Překvapivě je vliv ročních období menší než byste si mohli myslet. Ačkoliv mají sluneční paprsky větší sílu v létě, v důsledku toho, jak dokáže sníh odrážet paprsky, může být zima dvojnásob nebezpečná.1

 

Proč jsou oči v ohrožení?

Ačkoliv UV záření přichází ze Slunce, nenechte se zmýlit: má svou temnou stránku - obzvláště co se týká zdraví očí. Některé oční zdravotní problémy jsou dávány do spojitosti s působením UV záření, řadí se mezi ně katarakta, makulární degenerace, pinguecula, pterygium, nádory oka a okolní kůže a další.

  • Katarakta. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že asi 20 % všech případů katarakty je možné přičíst UV záření a lze jim tedy předejít.1
  • Makulární degenerace. Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je hlavní příčinou ztráty zraku u dospělých nad 60 let, avšak nadměrné vystavování se UV záření v mladším věku má významnou souvislost s brzkým nástupem VPMD.
  • Piguecula a ptegyrium. Tyto formy růstu oční tkáně povrchu oka mohou způsobit potíže s rohovkou a narušit vidění.
  • Fotokeratitida. Známá také jako sněžná slepota, fotokeratitida je vlastně popálení rohovky. Tento bolestivý zánětlivý stav způsobuje dočasnou ztrátu zraku.1
  • Nádorové onemocnění. Podle údajů zveřejněných Nadací rakoviny kůže se každý desátý případ rakoviny kůže nachází na očním víčku.1 UV záření, obzvláště UVB paprsky, jsou nejčastější příčinou nádorů na očním víčku. Každý rok je vedle nádorů v okolí očí v USA diagnostikováno dalších téměř 3000 případů nitroočních nádorů.1

Mnoho lidí nemá tušení, kolik škody napáchali na svém zdraví v minulosti. Působení UV záření se během života kumuluje, jinak řečeno není možné vrátit čas a zvrátit poškození pokožky nebo očí, ke kterým v průběhu času došlo. Je však možné snížit riziko dalšího zhoršení. A, pokud jste mladí a máte malé děti, chopit se zodpovědnosti za svůj osud a začít se před sluncem více chránit.

 

Jak se chránit

Uvažujte takto: sluneční brýle jsou pro oči to, co opalovací krém pro pokožku. Sluneční brýle jsou pro Vaše oči ta nejlepší ochrana proti škodlivým UV paprskům. Nicméně ne všechny sluneční brýle poskytují dostatečnou ochranu, proto si zkontrolujte při nákupu informace na výrobku nebo přineste své sluneční brýle očnímu lékaři k překontrolování. Dbejte na to, aby sluneční brýle poskytovaly stoprocentní ochranu před UV zářením.

Co se týká barvy skel u slunečních brýlí, možná budete překvapeni zjištěním, že barva skel nemá v podstatě žádný vliv na kvalitu UV filtru. To, jestli jsou oranžové, šedé nebo hnědé, není tak důležité, jako zakomponovaná UV ochrana, kterou poskytují.

Styl obrouček naopak roli hraje. Obroučky tvarované tak, aby dobře seděly a v tzv. "wraparound" stylu (pozn.překl.: těsně přiléhající, "ovinující") poskytují lepší ochranu, protože se k očím dostane méně paprsků. Podobně může poskytnout také klobouk se širokou krempou dodatečnou clonu a tím zvýšit úroveň ochrany.

Je také důležité mít na paměti, že je nutné si oči chránit, i když je zataženo. Nezapomeňte, že i v zimě je reflexní UV záření nebezpečné. A podobně v létě  může být riskantní vystavovat se paprskům odraženým od budov, písku nebo vodní plochy.

 

Jak mohou být prospěšné kontaktní čočky

Přímé i odražené sluneční světlo, které proniká po stranách, nad a zpoza brýlí je známé jako efekt PLF neboli efekt fokusace periferního světla (PLF).2 Bylo zjištěno, že zpoza obrouček slunečních brýlí k oku stále pronikne až 45 % UV záření.2

Protože je UV záření tak škodlivé, mnoho lidí současně nosí kontaktní čočky jako další vrstvu ochrany.

Studie dokládají, že kontaktní čočky s UV filtrem mohou poskytnout ochranu před periferním světlem, které sluneční brýle nejsou schopné filtrovat.3,4 Některé kontaktní čočky jsou dokonce schopné chránit oči před UV zářením a mohou tak potenciálně oči ochránit před brzkým nástupem katarakty a dalšími nemocemi spojenými s UV zářením.5 Studie ukazují, že kontaktní čočky s UV filtrem snižují působení PLF o 69% u UVA a o 96% u UVB záření.2

Společnost CooperVision nabízí kontaktní čočky s UV filtrem6, patří mezi ně například čočky Avaira Vitality®, které nabízí UV ochranu "Class 1", která blokuje více než 90% UVA a 99% UVB záření. Dalším příkladem kontaktních čoček s UV filtrem jsou kontaktní čočky MyDay®, které budou vyhovovat všem, kdo chtějí využívat výhod spojených s jednodenními kontaktními čočkami. Kontaktní čočky MyDay® filtrují 85% UVA a 96% UVB paprsků - navíc jsou vyrobené z nejzdravějšího7 materiálu pro měkké kontaktní čočky (silikon hydrogel) a jsou určené k jednorázovému použití, což znamená, že se každý den používá nový pár.

Samozřejmě, že kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují jiné ochranné pomůcky pohlcující UV záření, takže pokud chcete být maximálně chráněni, zkombinujte sluneční brýle s UV filtrem, kontaktní čočky s UV filtrem a klobouk s širokou krempou.

 

1. The Vision Council. 2016 UV Protection Report (Zpráva o UV ochraně). Dostupné na  https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/TVC_UV_Report2016.pdf.

2. Clinical Controversies: Point/Counterpoint (Klinická polemika: pro a proti). Contact Lens Spectrum, svazek 32, číslo: leden 2017. Dostupné na http://www.clspectrum.com/issues/2017/january/clinical-controversies-point-counterpoint.

3. Kwok LS, Kuznetsov VA, Ho A, a kol. Prevention of the adverse photic effects of peripheral light-focusing using UV-blocking contact lenses (Předcházení nepříznivým fotickým dopadům periferní fokusace pomocí kontaktních čoček s UV filtrem). Invest Ophthalmol Vis Sci.2003;44:1501-1507.

4. A Closer Look at UV-Blocking Contact Lenses (Bližší pohled na kontaktní čočky blokující UV záření). Contact Lens Spectrum. Listopad 2007. Dostupné na http://www.clspectrum.com/supplements/2007/november-2007/raising-awareness-of-the-ocular-dangers-of-uv-radi/a-closer-look-at-uv-blocking-contact-lenses.

5. When a Contact Lens Is the Healthier Choice (Když jsou kontaktní čočky zdravější volbou). Contact Lens Spectrum. Květen 2007.

6. Varování: Kontaktní čočky s UV filtrem nejsou náhradou za ochranné pomůcky na oči absorbující UV záření, jako jsou plavecké brýle nebo sluneční brýle s UV filtrem, protože nepokrývají zcela plochu očí a jejich okolí. Pacienti by měli nadále používat ochranné pomůcky na oči s UV filtrem dle pokynů.

7. Vyšší propustnost kyslíku v porovnání s hydrogelovými čočkami umožňuje silikon-hydrogelovým kontaktním čočkám  snížit nebo zcela vyloučit různé potíže související s hypoxií, a také symptomy související s nošením kontaktních čoček.

Další blog