(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie; autor: Reena Mukamal) https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/how-humans-see-in-color
i

Barva nám pomáhá zapamatovat si předměty, má vliv na naše nákupy a spouští nám emoce. Věděli jste ale, že předměty "nevlastní" určitou barvu? Pouze odrážejí světelné vlnové délky, které lidský mozek jako barvy vnímá.
Viditelné spektrum pro lidi se pohybuje mezi ultrafialovým a červeným světlem. Vědci odhadují, že lidé jsou schopní rozlišovat až 10 milionů barev.
Když světlo zasáhne nějaký předmět, například citrón, část světla vstřebá a zbytek odrazí.
Toto odražené světlo vstoupí do lidského oka nejdříve skrz rohovku, nejzevnější část oka. Rohovka světlo láme směrem k zornici, která kontroluje množství světla, které se dostane k čočce. Čočky pak nasměrují světlo na sítnici, vrstvu nervových buněk v zadní části oka.

Čípky ovlivňují vnímání barev
Sítnice oka obsahuje dva různé druhy buněk, které detekují a reagují na světlo - tyčinky a čípky. Tyto buňky, které jsou citlivé na světlo, se nazývají fotoreceptory. Tyčinky se aktivují při nízkém nebo slabém osvětlení. Ke stimulaci čípků dochází v jasnějším prostředí. Většina lidí má v oku asi 6 milionů čípků a 110 milionů tyčinek.
Čípky obsahují fotopigmenty nebo-li barvu určující molekuly. Lidé obvykle mají tři druhy fotopigmentu - červený, zelený a modrý. Každý typ čípku je citlivý na odlišné vlnové délky viditelného světla. Ve dne aktivuje světlo odražené od citrónu červené a zelené čípky. Čípky pak pošlou signál po zrakovém nervu do zrakové kůry v mozku. Mozek zpracuje informace o počtu čípků, které byly aktivovány a síle jejich signálu. Jakmile jsou nervové impulzy zpracovány, vidí člověk barvu - v tomto případě žlutou.
V méně osvětleném prostoru by světlo, které se od citrónu odrazí, stimulovalo v oku pouze tyčinky. Pokud jsou aktivovány pouze tyčinky, nevidí člověk barvu, pouze odstíny šedé.
Vizuální zkušenost z minulosti týkající se jednotlivých předmětů také ovlivňuje vnímání barvy. Tento fenomén je známý jako vjemová barevná konstanta. Barevná konstanta zajišťuje, že vnímaná barva předmětu zůstává přibližně stejná v různých podmínkách viditelnosti. Například, když se budete dívat na citrón osvícený červeným světlem, pravděpodně se Vám stále bude zdát žlutý.

Anomálie barevného vidění
Barvoslepost se může projevit, když jeden nebo více druhů čípků nefungují, jak by měly. Čípky mohou chybět, mohou nesprávně fungovat nebo reagovat na odlišnou barvu než normálně. Červeno-zelená barvoslepost je nejběžnější, pak následuje modro-žlutá. U mužů se barvoslepost objevuje častěji než u žen. Odborníci v současné době vyvíjejí nové přístupy pro léčbu barvosleposti.

Vědci odhadují, že až 12% žen má v sítnici čtyři druhy čípků namísto tří. Tyto osoby mají potenciál vnímat 100krát více barev v porovnání se zbylou populací.
Mnoho ptáků, hmyzu a ryb má v oku čtyři druhy čípků. Mohou tak díky svým odlišným čípkům vidět ultrafialové světlo. Ultrafialové světlo má vlnové délky kratší než může zachytit lidské oko. Jiná zvířata, jako například psi, mají v oku nižší počet typů a menší počet čípků, takže vidí méně barev v porovnání s lidmi.


 

Další blog