Zajímavosti
eye-color-baby-1200x630

Barva očí bývá často genetickým rysem, kterého si rodiče nejčastěji všímají během vývoje dítěte. Bude mít dítě oči černé, hnědé, modré, šedé, zelené, oříškově hnědé nebo namíchané z více barev?

Vzhled dítěte ovlivňuje genetická výbava, kterou mu přinášejí oba rodiče. Geny rodičů se však mohou promíchat a spojit mnoha různými způsoby. To, jaký vliv rodiče měli, se ukáže teprve ve chvíli, když se dítě narodí!

 

Jak se barva očí vyvíjí

Barevná část oka se nazývá duhovka a obsahuje pigment, který určuje barvu očí. Barvu očí u lidí určují tři geny, z nichž dva jsou dobře prozkoumané. Tyto geny zodpovídají za nejběžnější barvy očí - zelenou, hnědou a modrou. Jak vznikají další barvy, jako je šedá, oříškově hnědá a vícebarevné kombinace, není ještě v tuto chvíli zcela jasné nebo vysvětlitelné.

Dříve byla hnědá barva očí považována za "dominantní" a modrá byla považována za "recesivní" rys. Moderní věda však ukázala, že barva očí není vůbec takto jednoduchá záležitost. Barva očí není pouhou směsí barev očí rodičů, jako když se mísí barvy na paletě. Každý z rodičů má dva páry genů na každém chromozomu a existují různé možnosti, jak se tato genetická informace odrazí na barvě očí.

Navíc se může v raném období života barva očí změnit. Většina bělošských dětí nehispánského původu se rodí s modrýma očima, které mohou během prvních tří let jejich života ztmavnout. K ztmavnutí dochází, když se začne v průběhu času v oku tvořit hnědý pigment melanin, který není obvykle v oku přítomný při narození.

Děti mohou mít úplně jinou barvu očí než jejich rodiče. Když však oba rodiče mají hnědé oči, je velmi pravděpodobné, že jejich děti budou mít také hnědé oči. Tmavší odstíny mají tendenci být dominantní, takže hnědá má sklon zvítězit nad zelenou a zelená nad modrou.

Avšak situace, kdy jeden rodič má hnědé oči a druhý modrý, neznamená automaticky, že jejich dítě bude mít oči hnědé.

Některé děti se rodí s rozdílnou barvou duhovek. Příčinou tohoto jevu - nazývaného heterochromie - je chybný přenos pigmentu během vývoje, místní poranění buď v děloze nebo krátce po porodu nebo neškodná genetická porucha.

Dalšími příčinami mohou být zánět, piha na duhovce (difúzní névus) a Hornerův syndrom.

Pokud si všimnete na Vašem oku něčeho neobvyklého, zkonzultujte svůj stav s očním lékařem.

 

Změny v barvě očí

Duhovka je sval, který se uvolňuje a stahuje, v důsledku čehož se mění velikost zornice. Zornice se rozšiřuje při tlumeném osvětlení a zužuje na jasném světle. Zornice se zužuje také při zaostření oka na blízké předměty, například na knihu při čtení.

Když se mění velikost zornice, pigmenty v duhovce se buď stlačují nebo roztahují a tím se nepatrně mění barva očí.

Velikost zornice a barvu duhovky mohou také změnit určité emoce. Proto někteří lidé tvrdí, že  jejich oči mění barvu ve chvíli, kdy cítí hněv nebo lásku.

Barva očí se může měnit také s věkem. To se stává asi 10 až 15 procentům kavkazoidní populace (lidé, kteří mají obvykle světlejší barvu očí). Například moje kdysi hodně tmavě hnědé oči mají dnes oříškový nádech, kombinaci hnědé a zelené (pozn. překl.: autorem článku je oční lékař Burt Dubow). Naopak některé oříškově hnědé oči s věkem tmavnou.

Pokud se Vám změní dramaticky změní barva očí v dospělosti nebo pokud u jednoho oka dojde ke změně z hnědé na zelenou nebo z modré na hnědou, je důležité navštívit očního lékaře.

Změna barvy očí může být varovným signálem u některých onemocnění, jako je například Fuchsova heterochromní iridocyklitida, Hornerův syndrom nebo pigmentární glaukom.

 

Jak si změnit barvu očí

Pokud se Vám nelíbí barva Vašich očí, můžete si ji změnit... s barevnými kontaktními čočkami. Mějte však na paměti, že i barevné kontaktní čočky patří mezi zdravotnické pomůcky na předpis, takže by je Vám měl doporučit a předepsat oční lékař.

Ke sférickým čočkám ultraflex® premier nyní zdarma jednodenní zkušební čočky ultraflex®  plus 1 day.

Geny a barva očí

Jakou barvu budou mít oči Vašeho dítěte?

To, jak se dědí barva očí, je mnohem složitější, než se původně myslelo.

Obecně platí, že je mnohem pravděpodobnější, aby dva hnědoocí rodiče měli modrooké dítě než aby se dvěma modrookým rodičům narodilo dítě s hnědýma očima. Vysvětlením tohoto jevu je to, že méně dominantní rys modrých očí může být předáván mezi hnědookými osobami tak dlouho, dokud se geny pro světlejší oči nespárují, což se může stát až o mnoho generací později.

U dvou modrookých rodičů je na druhou stranu mnohem méně pravděpodobné, že by měli děti s tmavýma očima. Gen tmavých očí je totiž tak dominantní, že je velmi nepravděpodobné, aby dva modroocí jedinci oba nesli gen, který by se současně promítl do barvy očí jejich dítěte. Přesto není nemožné z důvodu komplexity toho, jak se genetické znaky předávají, aby dva modroocí rodiče měli hnědooké dítě.

 

Další blog