cv_blogs_eyesafety

Jen málo svátečních tradic je tak vzrušujících – nebo tak nebezpečných – jako jsou ohňostroje pořádané v USA 4. července na Den nezávislosti. Statistika americké Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků uvádí, že ve Spojených státech se z celkového počtu 11400 zranění způsobených ohňostrojem, které vyžadují návštěvu lékařské pohotovosti, každé šesté týká očí. Nicméně není nutné ohňostrojovou show vynechat. Stačí být obeznámen s pár doporučeními, jak předejít nebezpečným situacím, aby nejen oslavy Dne nezávislosti mohly probíhat v kruhu Vašich blízkých pohodově a bezpečně.
 
Doporučení pro bezpečnou manipulaci s ohňostrojem
Nikdy nenechávejte zapalovat ohňostroj Vaše děti, ani prskavky. Vzněcují se totiž při teplotě asi 1000 stupňů Celsia, což je desetinásobně vyšší teplota než vařící se voda. A na zraněních spojených s ohňostrojem se podílí 31%. 
Dodržujte bezpečné vzdálenosti uvedené na obalech a letácích u ohňostrojů a sami dodržujte vzdálenost minimálně 150 metrů. Skoro polovina lidí zraněných ohňostrojem jsou přihlížející, nejen ti, kteří ho připravují, takže buďte během ohňostrojové podívané pozorní. 
Americká oftalmologická akademie (AAO) nedoporučeje nákupy ohňostrojů pro domácí použití, ale pokud je nákup ohňostroje legální (pozn. překl. v USA jen v některých státech) a vy se rozhodnete ho pořádat, mějte na paměti následující rady:
Vždy používejte ochranné pomůcky na oči, které splňují bezpečnostní požadavky (v USA  stanovuje organizace s názvem American National Standards Institute) a zajistěte, že přihlížející učiní totéž. 
Nikdy neberte do rukou ohňostroj, který zcela nevyhořel, ani se ho nepokoušejte znovu zapálit.  
 V USA se nedoporučuje kupovat ohňostroje balené v hnědém papíře, protože se jedná o profesionální úroveň, která je příliš nebezpečná pro běžného spotřebitele. Nakupujte ohňostroje vždy pouze u licencovaných obchodníků. Nikdy ohňostroj sami nevyrábějte!
Zapalujte ohňostroje jeden po druhém, venku, na prázdném prostoru, kde nejsou žádné hořlavé materiály. Po zapálení se vždy rychle od ohňostroje vzdalte.
 Žádná část Vašeho těla by neměla být nad ohňostrojem ve chvíli, kdy ho zapalujete.
Nikdy nazapalujte ohňostroj v nádobě, zvláště ne kovové nebo skleněné.
 Mějte po ruce připravený kýbl s vodou pro případ ohně a dohlédněte na to, že jsou před vyhozením všechny použité ohňostroje zcela uhašené. 


Co dělat v případě poranění oka způsobeného ohňostrojem
Jet bez prodlení do nemocnice. 
Oči si nemnout, nevymývat, ani na ně nedávat obklady.
Nesnažit si vyjmout si úlomky uvízlé v oku. Držet si u oka nebo připevnit k hlavě plastový kelímek nebo dno kartonového obalu od džusu, abyste si oko chránili před dalším kontaktem. 
Nebrat žádné léky proti bolesti, jako je např. Aspirin nebo Ibalgin, protože mohou zhoršit krvácení. 
Nepoužívat masti. Nemusí být sterilní a lékaři může kluzký povrch při prohlídce vadit. 


 

Doufáme, že tato bezpečnostní doporučení týkající se pořádání ohňostrojů Vám přijdou užitečná – nejen pro oslavy Dne nezávislosti v USA!

 

Další blog