images

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA vydal pro používání kosmetických přípravků pro oči následující doporučení:

Většina přípravků oční kosmetiky je bezpečná, pokud je vhodně používáme. Stále však musíme být obezřetní, co se týká rizika infekce, poranění aplikátorem nebo používání neschválených barvících přísad.

Udržejte je čisté!
Přípravky oční kosmetiky jsou obvykle bezpečné v okamžiku nákupu, ale jejich nesprávné používání může způsobit, že se v nich rozšíří nebezpečné bakterie nebo houby. Potom, když se dostane přípravek do blízkosti oka, může vyvolat infekci. Jsou dokonce známé ojedinělé případy, kdy ženy dočasně nebo trvale osleply následkem infekce způsobené kosmetickými přípravky. Následující rady by Vám měly pomoci udržovat obsah Vaší kosmetické brašny v čistotě a chráněný před infekcí. Je však dobré vědět, že někdy i nový výrobek může obsahovat škodlivé mikroorganizmy, o těchto případech Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) informuje.
Nikomu je nepůjčujte, ani je s nikým nevyměňujte!
Přípravky oční kosmetiky nikomu nepůjčujte, ani si je nevyměňujte – ani s nejlepší kamarádkou. Bakterie jiné osoby mohou být pro Vás nebezpečné. Riziko nákazy je ještě vyšší u tzv. „testerů“, které známe z obchodů, a to díky množství osob, které si zkušební vzorek zkoušejí. Pokud se neobejdete bez vyzkoušení si vzorku, alespoň vždy používejte aplikátory na jedno použití, například čisté kosmetické tampóny. 
Zastavte se!
Může se Vám to zdát jako efektivní využití času, když se nalíčíte v autě nebo v autobusu, ale lepší je odolat tomuto pokušení, i když nesedíte za volantem. Když se bouchnete, vozidlo nečekaně zastaví nebo do Vašeho auta někdo narazí, riskujete poranění oka (např. poškrábání rohovky) řasenkou nebo jiným aplikátorem. I nepatrné škrábnutí může skončit vážnou infekcí.
Co obsahují?
Jako všechny kosmetické produkty prodávané v maloobchodě spotřebitelům, musí i přípravky oční kosmetiky mít na obalu uvedené složení, v USA na základě ustanovení důležitého zákona na ochranu spotřebitelů o balení a označování výrobků (Fair Packaging and Labeling Act, neboli FPLA).
Nechcete-li některé látky používat nebo potřebujete-li porovnat složení výrobků různých značek,  můžete si informace snadno zkontrolovat nebo porovnat.
Jestliže kosmetický přípravek prodávaný spotřebitelům v maloobchodě nemá označení složení, je považován za chybně označený a nesmí být obchodován v zahraničí. Velmi malá balení některých výrobků vystavených v obchodě na policích mohou mít popis složení k dispozici na odtrhávacích lístečcích umístěných v blízkosti zboží. Jestliže ani obal, ani místo vystavení zboží neposkytuje informace o složení, jste připraveni o informace, na které máte právo. Neváhejte se v těchto případech obrátit na managera prodejny nebo přímo na výrobce a ptejte se na důvody.
Jaký odstín vlastně používám?
Používání barvících přísad je v USA přísně regulováno. Mnoho barvících přísad, které jsou obecně schválené pro výrobu kosmetiky, nejsou povoleny pro použití při výrobě oční kosmetiky. K dispozici jsou také seznamy kosmetických výrobků, které obsahují nepovolené přísady.
Držte se dále od kajalu – a držte děti dále od kajalu!
Před barvící přísadou s názvem kajal je třeba se mít obzvlášť na pozoru. Je známá také pod jmény al-kahl, surma nebo anglickým kohl, v některých částech světa se používá k zvýraznění očí, avšak ve Spojených Státech není pro kosmetické účely schválená. Obsahuje soli těžkých kovů, jako například antimonu nebo olova. Skutečnost, že byl kajal tradičně používán pro líčení očí v některých částech světa, svádí k tomu si myslet, že je bezpečný. Existují však zprávy, ve kterých je používání kajalu spojováno s otravou olovem u dětí.
Některé výrobky oční kosmetiky nesou označení „kajalový/á“ pouze jako označení odstínu, ne protože by obsahovaly skutečně tuto látku. Jestliže je výrobek správně označen, můžete si zkontrolovat, zda uvedené barvící přísady jsou schválené (např. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA vydal seznam barvících přísad schválených pro používání v kosmetických výrobcích) a zda jsou také schválené pro použití v oblasti očí.
Nemůžete být bez obarvených řas?
Permanentní barvení řas a obočí je nechvalně známé tím, že může způsobit vážná oční zranění, včetně slepoty. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA nemá ve svém seznamu schválenou žádnou barvící přísadu vhodnou pro trvalé obarvení řas a obočí. 
Uvažujete o umělých řasách nebo o jejich prodloužení?
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv považuje umělé řasy, prodloužení řas a k tomu používaná lepidla za kosmetické výrobky, proto musí splňovat požadavky na bezpečnost a označení kosmetických výrobků. Pro připevnění umělých řas i jejich prodloužení je třeba použít lepidlo. Mějte na paměti, že oční víčka jsou jemná a jakákoliv alergická reakce, podráždění nebo jiné poranění v blízkosti oka může být obzvláště nepříjemné. Dávejte si proto pozor, jaké složení lepidlo má.
Nežádoucí reakce?
Jestliže u Vás nějaký kosmetický přípravek na oči vyvolal nežádoucí reakci, nejdříve se obraťte na Vašeho lékaře. Jakoukoliv nežádoucí reakci byste měli také nahlásit na příslušném úřadu, pomůžete tak ostatním.

Další blog