informace
gonioscopy

Gonioskopie je bezbolestné vyšetření, které oční lékař provádí, když potřebuje zkontrolovat část oka, která se nazývá komorový úhel. Tato oblast se nachází v přední části oka mezi duhovkou a rohovkou. Je to místo, kde tekutina, které se říká komorová voda (pozn. překl.: také komorový mok, nitrooční tekutina), přirozeně odtéká z oka. Oční lékař provede gonioskopii, aby zkontroloval, jestli komorový úhel správně funguje.

 

Gonioskopie: co očekávat

Během gonioskopického vyšetření si pacient opře hlavu tak, že si položí bradu na opěrku štěrbinové lampy (speciální zařízení, který oční lékař používá, aby se podíval do oka; pozn. překl.: speciální mikroskop pro vyšetření očí). V této chvíli oční lékař oči znecitliví pomocí očních kapek.

Oční lékař vloží přímo do oka speciální kontaktní čočku se zrcátkem. Poté namíří paprsek světla na čočku, aby byl osvícen komorový úhel. Zrcadlo v čočce pomáhá ukázat tuto část oka, která se nachází v blízkosti koutku ve vnitřní části oka a je obtížné ji prohlédnout.

Pacient může cítit, jak se čočky dotýkají řas, obvykle však bývá gonioskopie zcela bezbolestná. Toto vyšetření obvykle trvá jen několik minut.

 

K čemu se používá gonioskopie?

V očích se neustále tvoří komorová voda. Když se do oka dostane nová komorová voda, zhruba stejné množství by mělo z oka odtéct přes komorový úhel. Tento proces zachovává tlak v oku [nazývaný nitrooční tlak, zkratkou NOP nebo IOP (pozn. překl.: z angl. intraocular pressure)] stabilní. Pokud komorový úhel nefunguje správně, tekutina se hromadí. Tlak v oku se zvyšuje a tím dochází k poškození optického nervu. Takto často dochází ke vzniku glaukomu.

Oční lékař se rozhodne provést gonioskopii, pokud během prohlídky  zjistí určité věci. Nejčastěji se gonioskopie provádí k potvrzení diagnózy glaukomu. Vyšetření může ukázat, zda není komorový úhel příliš úzký na to, aby tekutina dobře odtékala nebo zda odtok neblokuje část duhovky. Gonioskopie může být také použita pro potvrzení diagnózy uveitidy (poz. překl.: zánětlivé postižení živnatky), poranění oka, nádorů a dalších onemocnění.

 

Kdy byste měli jít na gonioskopii?

Raná stadia při změnách zraku a očních onemocněních se mohou začít projevovat kolem čtyřicítky. To je věk, kdy by všichni dospělí měli podstoupit základní preventivní prohlídku u očního lékaře.

Při podezření na glaukom provede oční lékař gonioskopické vyšetření, aby zkontroloval stav a fungování komorového úhlu. U některých osob je podezření na glaukom větší. Mohou nebo nemusí mít vyšší než normální oční tlak, ale oční lékař si může všimnout dalších symptomů napovídajících, že by se mohl rozvinout glaukom. V těchto případech bude chtít oční lékař provádět pravidelně gonioskopii a další testy na glaukom, protože je  nutné sledovat změny v čase. Ve věci monitorování zraku je čas velmi podstatný. Je důležité pravidelně chodit na oční prohlídky. Mohou zachránit Váš zrak.

Další blog