slepi

Zní to jako jednoduchá otázka – co vidí slepí lidé? Jako lidské bytosti, jejichž realita je tak vizuálně orientovaná, si však jen obtížně dovedeme představit, jaké to je ve světě bez vizuálních vjemů. Bylo zjištěno, že ve skutečnosti slepí lidé „vidí“, jen odlišným způsobem než my.

Druhy slepoty
Na otázku, co vidí slepí lidé, existuje více než jen jedna odpověď, protože existuje více než jen jeden druh slepoty. Někteří lidé jsou považováni za „slepé“, stále však vnímají světlo a stín, někdo viděl, ale oslepnul a jeho mozek si stále pamatuje vizuální vjemy, někdo má  diagnózu „slepý“, ale stále je schopný rozeznat velké objekty a známé osoby. Následující text se pokusí odpovědět na otázku, co vidí lidé, kteří jsou zcela slepí od narození.

Cashback - Moje první čočky

Pochopení toho, jaké to je být slepý
Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Jak slepí lidé „vidí“
To je dost ošemetná otázka. Zjistilo se, že slepí lidí používají ostatní smysly a s jejich pomocí si vytvářejí detailní 3D prostorovou mapu prostředí, které je obklopuje. Výzkum ukázal, že i mozek osob, které se narodily bez schopnosti reagovat na vizuální podněty, přesto interpretují určité informace jako vizuální. Studie vypracovaná na „Hebrew University of Jerusalem“ uvádí, že slepí lidé se mohou naučit „vidět“ tvary lidského těla pouze pomocí svých uší, podobně jako netopýři a delfíni používají k „vidění“ echolokaci. Na základě sledování mozku bylo odhaleno, že u testovaných osob se během těchto úkolů zapojovala jejich zraková kůra. Neurologové popisují za normálních okolností „zrakovou“ kůru v mozku jako tu část, která je zodpovědná za zpracování vizuálních informací, avšak u slepých osob putuje zvuková informace rovněž přes zrakovou kůru a vytváří prostorové mapy.

Podle Světové zdravotnické organizace je na celém světě asi 40 milionů lidí postižených slepotou a dalších 250 milionů lidí má poškozený zrak. Vzhledem k tomu, jak populace celkově stárne a v této souvislosti se častěji vyskytují oční choroby spojované s věkem, jako je glaukom nebo diabetes, je dnes více než kdy dříve důležité pochopit, jaké to je být slepý, abychom mohli lidem s těžkým poškozením zraku co nejlépe pomoci.  

 

Další blog