informace
standard-snellen-chart-320-px

Dioptrické brýle nebo kontaktní čočky pomáhají k dosažení zrakové ostrosti 6/6. Co však ve skutečnosti tento údaj znamená? Zlomek 6/6 vyjadřuje normální ostrost zraku, vysvětluje lékař J. Kevin McKinney. 

"Osoba se zrakovou ostrostí 6/6 vidí to, co průměrný jedinec vidí na oční tabuli ze vzdálenosti asi 6 metrů," říká Dr. McKinney. J. K. McKinney je oční lékař a odborník na glaukom pracující ve společnosti  Eye Health Northwest v Oregon City ve státě Oregon (pozn. překl.: v USA).  

Oční tabule měří zrakovou ostrost, což znamená, jak jasně a přesně vidíme. Čitatel zlomku vyjadřuje vzdálenost testované osoby od tabule při měření zraku. Jmenovatel udává vzdálenost, ze které je schopná přečíst stejný řádek osoba s normálním zrakem. 

Například, pokud má někdo zrak 6/9, znamená to, že vidí hůř než člověk s běžným zrakem. Ze vzdálenosti 6 metrů je schopný přečíst písmena, která vidí většina lidí ze vzdálenosti 9 metrů. 

 

Standardní Snellenova tabule pro testování zrakové ostrosti 

Ostrost zraku 6/6 neznamená perfektní vidění. Někdo může mít zrakovou ostrost 6/4, takže vidí lépe než člověk s průměrným zrakem. Má-li někdo zrakovou ostrost 6/4, vidí z šesti metrů řádek na oční tabuli, který lidé s průměrným zrakem vidí teprve ze vzdálenosti 4 metrů. Cílem předepsání dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček je vylepšit zrakovou ostrost na 6/6. 

Dr. McKinney říká, že pouze asi 35 % dospělé populace má zrakovou ostrost 6/6 bez brýlí, kontaktních čoček nebo bez operace očí. S korekcí dosáhne zrakové ostrosti 6/6 asi 75 % dospělých. Ve většině států (pozn. překl.: v USA) je pro získání řidičského oprávnění bez omezení nutné mít zrak 6/12 nebo lepší. Slepota je diagnostikována, pokud je zraková ostrost s brýlemi nebo s kontaktními čočkami 6/60 nebo horší. 

Je Vaše dítě již dost velké na to, aby spolupracovalo při testování zraku pomocí oční tabule? Pokud ano, Americká akademie oftalmologie tento zrakový test pro děti doporučuje. Některým dětem se začne zraková ostrost z hodnoty 6/6 snižovat kolem osmého nebo devátého roku života. To tvrdí lékař Tim Johnson, MD, docent oftalmologie a vedoucí oddělení komplexní oftalmologické péče v univerzitní nemocnici v Iowě. Od tohoto věku se u většiny lidí zraková ostrost dále nemění. Může se mírně snížit kolem šedesátého nebo sedmdesátého roku života. 

Když člověk dosáhne středního věku, jeho zraková ostrost se s velkou pravděpodobností nezmění. Může však začít vidět hůř na blízko. Jedná se o presbyopii. K vyřešení tohoto problému mohou pomoci brýle na čtení nebo bifokální brýle.  

V USA jsou měrnou jednotkou pro měření zrakové ostrosti stopy (pozn. překl.: feet), mimo Spojené Státy metry. 20/20 odpovídá zrakové ostrosti 6/6. 

Oční lékaři a poskytovatelé služeb v oblasti péče o oči využívají oční tabuli jako diagnostickou pomůcku během oční prohlídky. Dodržujte důležitá doporučení, kdy chodit s dítětem na oční prohlídky. I když je Vaše zraková ostrost 6/6, je důležité s přibývajícími roky chodit na oční prohlídky. Akademie (pozn. překl.: AAO, Americká akademie oftalmologie) pak doporučuje základní oční prohlídku ve věku čtyřiceti let. V tomto věku je možné pozorovat první rané projevy nemocí a změn zraku. 

Další blog