Rady a tipy
covid-19-consumer-banner

CooperVision pečlivě sleduje ohniska výskytu nového koronaviru, který se začal šířit v roce 2019 (COVID-19). Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a veřejnosti.

V současné době neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že v důsledku používání kontaktních čoček hrozí zvýšené riziko infekce nebo nakažení koronavirem. Nezapomeňte dodržovat přísná hygienická opatření, jako je důkladné mytí rukou a optimální postupy používání kontaktních čoček a péče o ně. Patří mezi ně důsledná výměna vašich čoček podle doporučeného režimu, hygiena pouzdra pro opakovaně použitelné čočky a nepoužívání kontaktních čoček, pokud se necítíte dobře (zejména pokud máte příznaky nachlazení nebo chřipky).

Nedotýkejte se očí, zejména ve vysoce rizikových prostředích, a nezapomeňte si položit tyto tři otázky pokaždé, kdy nosíte čočky:

• Cítím se s mými čočkami dobře? - Nemělo by to být nepříjemné.

• Vypadají mé oči dobře? - Nemělo by dojít k zarudnutí.

• Vidím dobře? - Nemělo by docházet k žádnému neobvyklému rozmazání vidění ani jedním okem.

 

Máte-li jakékoli obavy, vyjměte kontaktní čočky a poraďte se se svým očním specialistou.
Níže naleznete další zdroje informací týkající se COVID-19 a používání kontaktních čoček.

Nošení kontaktních čoček a koronavirus
https://core-uwaterloo.s3.amazonaws.com/uploads/2020/04/CORE-CZECH.pdf

CORE radí nositelům kontaktních čoček v bezpečném používání uprostřed obav z COVID-19, zdůrazňuje správnou hygienu rukou
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

 

Nejuznávanější odborníci na kontaktní čočky rozptylují dezinformace týkající se ochrany před koronavirem  (COVID-19) pro nositele kontaktních čoček
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections- for-contact-lens-wearers

 

Pokyny BCLA: Používání kontaktních čoček a koronavirus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

 

WHO: Otázky a odpovědi týkající se koronaviru (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC): Shrnutí situace o COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

Další blog