informace
child-using-smartphone

Existují různé důvody, které přivádí rodiče k zamyšlení nad tím, kolik času dovolí svým dětem trávit u obrazovek. Množství času stráveného denně u obrazovky je dáváno do souvislosti s vývojem u dětí, obezitou, špatnou kvalitou spánku a vývojem očí. Výzkum prováděný v Kanadě také zjistil, že mezi předškoláky, kteří tráví u obrazovky více než dvě hodiny denně, je téměř 8krát vyšší výskyt diagnózy ADHD.

Odborné organizace vytvořily doporučení pro rodiče, která jim mají pomoci porozumět závěrům zjištěným ve vědeckých výzkumech. Světová zdravotnická organizace nedávno vydala nová doporučení, ve kterých se doporučuje zcela vyloučit sledování obrazovky u dětí do jednoho roku a v několika dalších letech čas u obrazovky výrazně omezovat.

Americká pediatrická akademie nedoporučuje používání digitálních zařízení (kromě videohovorů) dětem mladším 18 až 24 měsíců a soustředit se na vzdělávací média ve chvíli, kdy děti začínají zařízení s obrazovkou používat.

 

Vliv používání digitálních obrazovek na dětské oči

Americká akademie oftalmologie nemá konkrétní doporučení týkající se množství času stráveného u obrazovky pro děti. Rodiče by si však měli být vědomi možných důsledků pro dětské oči v závislosti na množství času stráveného u obrazovky a rovněž tak i obecnějších otázek zdraví, na které upozorňují jiné instituce, jako například WHO (pozn. překl.: zkratka pro Světovou zdravotnickou organizaci).

 

Myopie (krátkozrakost) a práce nablízko a čtení

Počet osob ve Spojených Státech, u kterých se vyvinula krátkozrakost, se téměř zdvojnásobil od roku 1971. V Asii je dnes až 90%  teenagerů a dospělých krátkozrakých, což znamená dramatický vzestup počtu u posledních několika generací.

Studie z roku 2019 publikovaná v "Ophthalmology" - periodikum, které vydává Americká akademie oftalmologie - nabízí vícero důkazů o tom, že minimálně část celosvětového nárůstu výskytu krátkozrakosti má co do činění s aktivitami, při kterých zaostřujeme na blízko. Vývoj očí neovlivňují pouze digitální obrazovky, ale také tradiční knihy a celkové množství času stráveného v uzavřených prostorech. Studie také zjistila, že trávení času venku - zvláště v útlém dětství - může zpomalit progresi krátkozrakosti.

 

Digitální únava očí

U digitální únavy očí se nejedná o jednu oční diagnózu, jako je například glaukom nebo zánět spojivek. Je to název pro různé druhy příznaků, kterými trpí lidé, když stráví příliš mnoho času sledováním obrazovky. Mezi tyto symptomy může patřit syndrom suchého oka, svědění očí, rozmazané vidění a bolesti hlavy. Tyto symptomy jsou dočasné a na očích nezanechávají trvalé následky.

Nejsnadnější způsob, jak předejít digitální únavě očí (nebo únavě očí následkem dlouhodobého zaostřování na blízko, například při čtení nebo šití), je dbát na časté mrkání a vzhlédnout od obrazovky nebo toho, co děláte, každých 20 minut a zaměřit svůj pohled na něco ve vzdálenosti asi 20 stop (pozn. překl.: zhruba 6 metrů) po dobu 20 sekund. Tento přístup spočívající v časté změně zaostření se nazývá 20-20-20 pravidlo a dopřeje očím odpočinek i posílení.

 

Narušení spánku v důsledku používání digitálních obrazovek

Ačkoliv byla některá z nebezpečí souvisejících s modrým světlem v posledních letech zveličena, může být kvalita spánku narušena tím, když se díváte do obrazovky těsně před spaním. A spánek je natolik důležitý pro vývoj dětí, že se Světová zdravotnická organizace soustředila ve svých nedávných doporučeních na spánek jako na jedno z hlavních témat.

 

Pohodlí očí a bezpečnostní doporučení pro děti v souvislosti se sledováním digitálních obrazovek

Nejlepším způsobem, jak přistoupit k problematice možných dopadů sledování obrazovky na dětské oči a zrak je pomoci dětem osvojit si dobré návyky. Stejná doporučení platí i pro dospělé a kohokoliv, kdo trpí chronickým syndromem suchých očí nebo únavou očí.

  • Používejte 20-20-20 pravidlo: každých 20 minut se na 20 sekund dívejte na něco ve vzdálenosti minimálně 20 stop (pozn. překl.: asi 6 m).
  • Nastavte dítěti budík, aby vědělo, jak často se má dívat do dálky.
  • Střídejte čtení e-knih a klasických knih a povzbuďte děti k tomu, aby vzhlédly od čtení a vyhlédly z okna po každé druhé kapitole.
  • Po dohrání určité úrovně ve videohře se také podívejte na 20 sekund z okna.
  • Předem označte dítěti v knize záložkami vždy po několika kapitolách, kdy je čas vzhlédnout od knihy. V e-knize můžete použít ke stejnému účelu funkci "záložka" (pozn. překl.: anglicky "bookmark").
  • Vyhněte se používání digitální obrazovky venku nebo v jasně osvětlených prostorech, kde mohou odlesky na obrazovce oči namáhat.
  • Přizpůsobte si jas a kontrast obrazovky tak, aby Vám to bylo pohodlné.
  • Zaujměte správnou pozici těla při sledování obrazovky. Nevhodná pozice může přispívat k napětí svalů a bolestem hlavy spojeným s únavou očí.
  • Dohlížejte na to, aby děti držely digitální zařízení dále od sebe: ideální vzdálenost je 45-60 cm.
  • Připomínejte jim, aby mrkaly při sledování obrazovky.
Další blog