diabetes

Byla Vám nebo někomu z Vašich blízkých diagnostikována cukrovka? Je-li tomu tak, je důležité, aby se na léčbě a preventivní péči začal co nejdříve podílet i Váš oční lékař. Pokud to ovšem nebyl právě on, kdo diagnózu stanovil. Propojení zraku a diabetu je tak úzké, že je často cukrovka zjištěna právě během pravidelné oční prohlídky. I když většina diabetiků pociťuje jen lehké zrakové potíže, některé nemoci očí v důsledku diabetu mohou způsobit trvalou ztrátu zraku, takže je důležité být o možném vývoji stavu informován.

Typy diabetu
Mnoho lidí neví, co vlastně cukrovka neboli diabetes je, což je dále komplikováno tím, že existuje více typů. Nejběžnější typ, který zahrnuje asi 90% všech případů na světě, je diabetes 2. typu. Tehdy tělo nevytváří dostatek inzulinu pro správné fungování nebo buňky v těle na inzulin nereagují. Inzulin je hormon, který ovlivňuje způsob, jak organizmus využije potravu, kterou sníte. Tento typ se obvykle objevuje po 40. roce života. Další druh je diabetes 1. typu, který se často rozvine už dříve, před 30. rokem života jako následek toho, že tělo nevytváří samo inzulin nebo ho vytváří málo. U tohoto typu se většinou aplikují inzulinové injekce. Existuje ještě třetí typ nazývaný těhotenský diabetes, který je dočasný a objevuje se během druhého nebo třetího trimestru v těhotenství. 

Jak diabetes ovlivňuje oči
Oba hlavní typy cukrovky způsobují abnormální zvýšení hladinu cukru v krvi. Tato nerovnováha vyvolává v těle zmatek, oči nejsou výjimkou. Není jen jedna diagnóza, ale hned několik, které spadají do kolonky „diabetické nemoci očí“. V následujícím přehledu uvádíme ty nejběžnější:

Diabetická retinopatie – Toto onemocnění je nejvážnější komplikací cukrovky a je hlavní příčinou slepoty v USA (téměř 8 milionů Američanů podle National Eye Institute). Je to obecný termín pro všechna onemocnění sítnice způsobená diabetem, kdy dochází k prosakování nebo blokádě sítě cév vyživujících sítnici. U 40% osob s diabetem 1. typu a 20% osob s diabetem 2. typu se vyvine nějaká forma diabetické retinopatie.
Diabetická makulopatie / makulární edém – Světlo, které proniká do oka, se soustřeďuje do jednoho drobného bodu velikosti špendlíkové hlavičky v centrální sítnici, které se nazývá makula (žlutá skrvna) a umožňuje vidět jemné detaily. Diagnóza diabetické makulopatie, formy retinopatie, znamená, že Vaše makula byla ovlivněna diabetem. Dojde-li k tomu, může být pro Vás obtížné číst tištěný text nebo rozeznávat obličeje. Jestliže se v makule nahromadí tekutina, tento stav se nazývá makulární edém a může způsobit vážné poškození zraku. 
Glaukom (zelený zákal) – Zvýšená hladina cukru v krvi způsobená diabetem může vést k zvýšenému tlaku v oku a poškodit nervy. Pro tento stav se používá termín glaukom a u osob trpících diabetem je o 40% vyšší pravděpodobnost, že se u nich tato potíž rozvine. 
Katarakta (šedý zákal)  – Diabetes může sehrát roli v rychlosti, s jakou postupuje šedý zákal. Vysoký obsah cukru v krvi může způsobit, že se cukr nashromáždí v očních čočkách, ovlivní tak obsah vody a čočky zmohutní. Když se cukr v krvi sníží, vrátí se oční čočky do svého obvyklého tvaru. Tyto malé změny v tkáňové struktuře očních čoček mohou po čase způsobit jejich předčasné zakalování. Diabetici jsou o 60% více náchylnější k tomuto onemocnění a může se u nich rozvinout v mladším věku a postupovat rychleji než u osob, které cukrovku nemají.

Včasné odhalení onemocnění očí v souvislosti s diabetem Vám může pomoci zachránit zrak
Každoroční pravidelná oční prohlídka je důležitá pro každého, ale pro diabetiky je naprosto  zásadní. Mnoho onemocnění zraku v souvislosti s diabetem, jako např. glaukom nebo diabetická retinopatie, se v nejranějších stádiích neprojevují žádnými symptomy. Včasné odhalení a léčba může v mnoha případech snížit riziko poškození zraku nebo jeho trvalé ztráty. 

Další blog