(převzato z fb Coopervision, odkaz na článek www.allaboutvision.com) http://www.allaboutvision.com/conditions/diabetic.htm Listopad je v USA měsíc věnovaný diabetu a také osvětě o onemocněních očí v souvislosti s diabetem. Mnoho lidí si souvislost mezi di
b

Diabetická retinopatie - poškození sítnice oka způsobené diabetem, které může vést ke ztrátě zraku - je hlavní příčinou ztráty zraku u Američanů v produktivním věku.
Dobrá zpráva je, že rozvoji diabetické retinopatie můžeme předejít včasným stanovením diagnózy, vhodnou léčbou cukrovky a pravidelnými očními prohlídkami u optometristy nebo oftalmologa.
Podle Mezinárodní federeace pro diabetes (IDF) je mezi Američany nejvyšší míra výskytu diabetu mezi 38 rozvinutými zeměmi, postiženo touto nemocí je asi 30 milionů Američanů - zhruba 11% populace USA ve věku mezi 20 a 79 lety.
Asi 90% nemocných Američanů má diabetes II. typu, který vzniká, když organizmus není schopen vytvářet dostatek inzulinu - hormonu, který produkuje slinivka břišní a který zajišťuje distribuci cukru získaného z potravy do buněk v těle - nebo když je tělo vůči inzulinu rezistentní. Následkem jsou vysoké hladiny glukózy (cukru) v krvi, což může vést k poškození očí, jater, nervů nebo srdce, jak uvádí Americká diabetická asociace (ADA).
Rizikovými faktory pro diabetes II. typu jsou obezita, nezdravá strava a nedostatek fyzické aktivity. Bohužel, ve Spojených Státech došlo v posledních 30 letech k výraznému nárůstu obezity i diabetu II. typu. 
Podle informací zveřejněných v prosinci 2015 americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v USA během roku 2014 nahlášeno 1.4 milionu nových případů diabetu. Ačkoliv se jedná o nižší číslo v porovnání s rekordními 1.7 novými případy v roce 2009, je to stále třikrát více než v roce 1980.
Ztrátou zraku vlivem diabetické retinopatie je podle CDC každoročně postiženo 12 až 24 tisíců osob, v mnoha případech by však mohl pomoci včasný lékařský zásah. Značná část Američanů trpících diabetem si však není vědoma rizika poškození zraku v souvislosti s diabetem. Pravda je taková, že podle nedávného průzkumu organizovaného společností Everyday Health si méně než polovina dospělých v USA trpících diabetem uvědomuje rizika ztráty zraku.
Průzkum také ukázal, že pouhých 18% dotázaných zná pojem diabetický makulární edém (DME), označení pro edém makuly spojený s diabetickou retinopatií a téměř jedna třetina (30 %) respondentů uvedla, že nechodí pravidelně každý rok na vyšetření s rozkapáním očí, jak doporučuje Národní oční institut u osob trpících diabetem, což by mohlo přispět k ochraně zraku u těchto osob. Je tedy velmi důležité, abyste se o zdraví svých očí starali a  podpořili v tom i členy své rodiny a přátele, kteří trpí cukrovkou.
Obecně platí, že diabetická retinopatie se začne objevovat až u osob, kteří mají diabetes minimálně 10 let. Čekat tak dlouho na oční prohlídku není však moudré.
Obvodní lékař by Vám měl při jakékoliv diagnóze diabetu doporučit návštěvu očního lékaře (optometristy nebo oftalmologa) a prohlídku s rozkapáváním očí minimálně jednou ročně.

Jak diabetes způsobuje diabetickou retinopatii?
Diabetes mellitus (DM) způsobuje abnormální změny v hladině krevního cukru (glukóze), který tělo za normálních okolností přeměňuje na energii, kterou využívá jako palivo pro své fungování. Pokud není diabetes kompenzován, v krvi se nahromaďuje příliš cukru (hyperglykemie), následkem čehož dochází k narušování nebo změnám v proudění krve do jednotlivých orgánů - včetně očí.
U diabetu rozlišujeme dva základní typy:
Diabetes I. typu: Inzulin je hormon přirozeně se vyskytující v těle, který pomáhá regulovat hladinu krevního cukru potřebného jakou součást "výživy" pro tělo. Pokud má někdo stanovenou diagnózu diabetes I. typu, není schopný vytvářet dostatek vlastního inzulinu (tzv. diabetes závislý na inzulinu) a je nutné tělu inzulin dodávat formou injekcí nebo jiným způsobem medikace. Pokud tělo nevytváří dostatek vlastního inzulinu, hladina krevního cukru není regulována a jeho hodnoty jsou pak příliš vysoké.
• Diabetes II. typu: Pokud někdo trpí diabetem II. typu, jeho tělo inzulin produkuje, ale neumí ho využít. Jedná se o případy tzv. diabetu nezávislého na inzulinu nebo o inzulinorezistenci. Tělo na tento stav reaguje vytvářením ještě více inzulinu, což může být doprovázeno dalším nárůstem hladiny krevního cukru.
Pro oba typy diabetu platí, že abnormální výkyvy hodnot krevního cukru zvyšují riziko diabetické retinopatie. 
K poškození očí dochází, když chronicky vysoké hodnoty cukru v krvi začnou způsobovat ucpávání nebo poškození cév v sítnici oka, kde se nacházejí na světlo citlivé buňky (fotoreceptory), které potřebujeme, abychom dobře viděli.

Projevy diabetické retinopatie a dalších očních onemocnění spojených s diabetem
Diabetická retinopatie (DR) nebo další onemocnění očí spojená s diabetem se mohou projevit následujícími symptomy:
• Kolísavá úroveň vidění
• Mžitky a tečky před očima
• Vznik skotomu (pozn. překl.: defekt ve zrakovém poli) nebo stínu v zorném poli
• Rozmazané a/nebo zkreslené vidění
• Anomálie rohovky jako např. její pomalé hojení při poškrábání nebo jiném poranění
• Dvojité vidění
• Bolest v oku
• Potíž vidět dobře na blízko nesouvisející s presbyopií
• Katarakta

Lékař během oční prohlídky zjistí další projevy diabetické retinopatie nebo jiných očních potíží souvisejících s diabetem. Poškození sítnice oka se může projevit např. jako otékání, tvoření depozit a krvácení nebo prosakování tekutiny z cév. Lékař používá k vyšetření speciální kameru nebo jiný přístroj, kterým vyfotí sítnici, aby zjistil míru poškození oka v důsledku cukrovky. V některých případech je nutné navštívit ještě specialistu na sítnici kvůli dodatečným testům a stanovení vhodné léčby.
Pro konečnou diagnózu bývá někdy nutné také podstoupit test nazývaný fluorescentní angiografie. Během tohoto testu je do těla intravenózně vpraveno injekcí do ruky barvivo, které se postupně dostane do cév v sítnici, kde je osvíceno, aby bylo možné odhalit změny v cévách a prosakování krve do sítnice.
Jedním z občas přehlížených projevů diabetických onemocnění očí je poškození nervů (neuropatie) postihující oční svaly, které zodpovídají za pohyb očí. Mezi takové symptomy může patřit mimovolný pohyb očí (nystagmus) a dvojité vidění.

Druhy diabetických očních onemocnění
Poškodí-li vysoký krevní cukr cévy v sítnici, mohou pak propouštět tekutiny nebo krvácet do oka. Sítnice následně oteče a vytvářejí se v ní depozita - to je rané stadium diabetické retinopatie. V pozdějších stádiích pak může prosakování z cév do průhledného, rosolovitého sklivce způsobit vážné problémy se zrakem a nakonec vést až k oslepnutí.
Diabetická makulopatie, neboli klinicky významný makulární edém (CSME): Tento otok makuly (žluté skvrny, centrální části sítnice) se častěji objevuje u II. typu. Makulární edém může způsobit omezené nebo zkreslené vidění.
Diabetický makulární edém (DME) se může projevit dvěma způsoby:
• Ohniskový, způsobený mikroaneurysmaty nebo jinými vaskulárními abnormalitami a někdy jej doprovází prosakování cév.
• Rozptýlený, kdy dochází k rozšíření nebo otékaní drobných cév (kapilár) v sítnici oka.
Při makulárním edému bývá obvykle doporučována laserová fotokoagulace.
Neproliferativní diabetická retinopatie (NPDR): Jedná se rané stadium DR, které se diagnostikuje na základě přítomnosti depozit v sítnici a které se může objevit kdykoliv po nástupu diabetu. Obvykle nemá žádné viditelné projevy, avšak vyšetření sítnice může odhalit drobné tečky a krevní sraženinky známé jako mikroaneurysmata, drobné výdutě v očních cévách.
U diabetu I. typu se tyto rané symptomy neobjevují dříve než třetí nebo čtvrtý rok po diagnóze. U II. typu může být NPDR přítomna už ve chvíli diagnózy diabetu. 
Proliferativní diabetická retinopatie (PDR): Ze všech diabetických onemocnění očí je PDR spojena s nejvyšším rizikem ztráty zraku.
Pro tento stav jsou typické následující projevy:
• Vznik anomálních krevních cév (neovaskularizace) na optickém nervu nebo sklivci nebo v jejich těsné blízkosti.
• Krvácení pod sítnici, ke kterému dochází ve sklivci v prostoru před sítnicí.
• Ischemie (pozn. překl.: místní nedokrvenost) způsobená sníženým nebo zastaveným průtokem krve, a s tím spojený nedostatek kyslíku potřebného pro zdraví sítnice.
Tyto anomální cévy tvořící se v důsledku neovaskularizace (pozn. překl.: novotvorba cév) se snadno protrhávají a dochází ke krvácení do sklivce oka. Vedle náhlé ztráty zraku se mohou objevit i trvalejší komplikace jako například natržení sítnice a neovaskulární glaukom. Makulární edém se může objevit samostatně nebo společně s NPDR nebo PDR.
V těchto případech jsou žádoucí pravidelné prohlídky, laserový zákrok je doporučován až u pokročilých případů.

Kdo může onemocnět diabetickou retinopatií?
Pomineme-li přítomnost diabetu, pak fakt, jak dobře je kompenzována hladina cukru v krvi, je určující pro pravděpodobnost rozvoje diabetické retinopatie a případného poškození zraku. Neléčený vysoký krevní tlak (hypertenze) bývá dáván do spojitosti s poškozením očí připisovaným diabetu. Různé studie také ukazují vyšší míru progrese diabetické retinopatie u žen diabetiček během těhotenství.
Samozřejmě platí, že čím déle má člověk diabetes, tím se zvyšuje pravděpodobnost poškození zraku. Americká akademie oftalmologie (AAO) zastává názor, že u všech diabetiků, kteří mají nemoc delší dobu, se v nějakém okamžiku vývoje nemoci projeví diabetická retinopatie, avšak méně pokročilé formy tohoto očního onemocnění nemusí vést ke ztrátě zraku.


 

Další blog