Zajímavosti
blue-eye-closeup

Nové výzkumy ukazují zajímavou souvislost mezi zdravotním stavem očí a mozku a mohl by být přínosem pro určení včasné diagnózy u Alzheimerovy choroby.

Nedávno publikovaná studie prokázala, že u osob s makulární degenerací, glaukomem nebo diabetickou retinopatií existuje vyšší pravděpodobnost, že se u nich může rozvinout Alzheimerova choroba než u lidí, kteří uvedenými onemocněními očí netrpí. Všechna tři zmíněná onemocnění jsou degenerativní - což znamená, že dochází postupem času k jejich zhoršování. A všechna tři se objevují častěji ve vyšším věkem.

V rámci studie vydané v roce 2018 Washingtonskou univerzitou a Institutem zdraví Kaiser Permanente (pozn. překl.: nezisková organizace) ve Washingtonu byl sledován náhodný vzorek osob ve věku 65 let a starších po dobu pěti let. U účastníků průzkumu s jedním nebo více onemocněními oka bylo prokázáno o 40 až 50 % vyšší riziko Alzheimerovy choroby v porovnání s ostatními osobami účastnícími se studie. Vědci tento rozdíl označili za "ne nevýznamný".

 

Studie se nezabývala tím, proč lidé s těmito očními potížemi častěji trpí také demencí. Neprokázala příčinu a důsledek; ukázala souvislost. A je faktem, že studie se účastnilo mnoho osob s onemocněním očí, které během sledovaného období Alzheimerovou chorobou neonemocněly. "Viděno očima pacienta, určitě nechci, aby si lidé začali myslet, 'Jé, tak nejen že přicházím o zrak, ještě k tomu dostanu Alzheimera.' To nemusí vždy nutně platit," říká Sunir Garg, MD, specialista na sítnici v nemocnici Wills Eye Hospital ve Filadelfii.

Dr. Garg řekl, že studie upozornila na to, jak jsou oči propojené s ostatními částmi těla - včetně mozku - a mohou se stát užitečným "oknem", které umožní nahlédnout na celkové zdraví člověka.

Optický nerv, který spojuje oči s mozkem, je v podstatě mozkovou tkání, řekl. Sítnice, která přeměňuje světlo na vidění, je také mozkovou tkání.

Dřívější průzkum na myších ukázal, že snímky sítnice mohou pomoci diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Proto není Dr. Garg překvapený, že nemoci očí a nemoci mozku jsou propojené. "Čím více porozumíme těmto vztahům, tím lépe můžeme pomoci pacientům a tím lépe můžeme spolupracovat s dalšími kolegy lékaři a jsme schopní se starat o pacienty celostně, nejen o jejich oči."

Jeden závěr, který z průzkumu vyplývá pro oční lékaře, řekl Dr. Garg, je nutnost lepší komunikace s praktickým lékařem pacienta, pokud je u něj diagnostikována nějaká degenerativní oční choroba. Taková komunikace by mohla pomoci lékařům, aby dříve odhalili projevy demence. Na Alzheimerovu chorobu neexistuje lék, ale určitá medikace a změny v životním stylu mohou pomoci lidem s tímto onemocněním dobře fungovat po delší dobu.

Výsledky studie také vyzdvihly důležitost pravidelných lékařských očních prohlídek. Výše uvedená oční onemocnění se obvykle nijak neprojevují až dokud se nedostanou do pokročilého stádia, ale může je dříve odhalit oční lékař během oční prohlídky. Právě z tohoto důvodu doporučuje Americká akademie oftalmologie chodit na preventivní oční prohlídky po dovršení čtyřiceti let.

Další blog