(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie, autor: Maya Chupkov) http://www.aao.org/eye-health/news/digital-glasses-lazy-eye
vystrizek

Syndrom líného oka zůstává nejčastější příčinou zhoršení zraku u dětí. Obecně se ví, že jediný způsob léčby této potíže jsou oční záslepky (okluzory), oční kapky nebo někdy operace.

Nové studie však ukázaly, že elektronické programovatelné brýle, které fungují jako digitální okluzor, jsou stejně tak efektivní jako látkové okluzory na líné oko. Závěry studie naznačují, že tento nástroj je první účinná forma léčby syndromu líného oka za poslední půlstoletí.

 

"Tato nová technologie dává oftalmologům, kteří řeší případy amblyopie, další nástroj, který dětem pomůže zlepšit zrak," řekl dětský oftalmolog K. David Epley, M.D., mluvčí Americké akademie oftalmologie a bývalý prezident Americké asociace pediatrické oftalmologie a strabismu. "Používání okluzorů může být náročné, a čím více metod, jak zlepšit zrak, máme, tím jsme blíže k tomu, abychom našli účinnou léčbu pro každé dítě."

 

Syndrom líného oka, také nazývaný amblyopie, je vada zraku způsobená tím, že se oko během nejútlejšího věku normálně nevyvinulo. K takové situaci může dojít, když je jedno oko výrazně krátkozraké v porovnání s druhým, nebo když se jedno oko vychyluje ze směru pohledu nebo se stáčí dovnitř. Je důležité, aby dítě podstoupilo léčbu nejvýše do 8 let věku, dokud se jeho oči a mozek ještě stále vyvíjejí, v opačném případě hrozí až ztráta zraku u slabšího oka.

 

Přimět dítě, aby dodržovalo požadavky léčby syndromu líného oka, jako jsou oční záslepky nebo oční kapky, bohužel zůstává velkou výzvou jak pro oftalmology, tak pro rodiče. Jak kapky, tak oční záslepky fungují na principu okluze. To zakryje oko, které lépe vidí, a mozek je nucen spolehnout se na tzv. líné oko. Během tohoto procesu se zrak zlepšuje, i když některé děti i nadále potřebují dioptrické brýle ke korekci zraku.

 

Elektronické brýle používané ve zmíněné studii kombinují korekci s okluzí. Vědci testovali účinnost digitálních brýlí v porovnání s očními záslepkami a výsledky byly porovnatelné.

Do výzkumu se zapojilo 33 jedinců se syndromem líného oka ve věku 3 až 8 let, kteří nosí dioptrické brýle ke korekci zraku. Jedna skupina nosila přilnavý okluzor dvě hodiny denně. Druhá skupina používala okluzní brýle Amblyz™ po dobu 4 hodin každý den. Během studie se čočka zakrývající lépe vidící oko měnila z průsvitné na neprůsvitnou každých 30 sekund. Po třech měsících vykázaly obě skupiny dětí stejnou míru zlepšení u líného oka, což se projevilo zlepšením o dva řádky na tabuli s písmeny.

 

"Když se zeptáte dospělých, kteří podstoupili v dětství léčbu amblyopie, řeknou vám, že nošení oční záslepky byla ta nejhorší věc na světě," řekl Daniel Neely, M.D., profesor dětské oftalmologie na Indiana Univerzity, který celou studii vedl. "Používá-li dítě elektronické okluzivní brýle, ví, že čočka bude opět průsvitná za několik málo sekund, což může přispět k jeho ochotě více spolupracovat během léčby."

 

Další blog