https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/home-eye-test-children-adults
vystrizek

Jednoduchý test svého zraku, zraku rodinných příslušníků a přátel si můžete jednoduše udělat doma. Takový zrakový test provedený doma není však náhradou kompletní lékařské oční prohlídky u oftalmologa. Testování zraku v domácím prostředí nebude nikdy tak přesné, jak je toho schopný oftalmolog. Kontrola zraku doma však může pomoci včas odhalit problém, který vyžaduje lékařskou péči.
Mnohé ze zrakových potíží mohou být napraveny, pokud jsou odhaleny a léčeny v ranném stádiu. Zjistěte si více informací k tomu, kdy a jak často je doporučeno chodit na oční prohlídky.
Děti do 3 let by měly podstoupit prohlídku zraku u oftalmologa nebo jiného očního specialisty.

Co potřebujete k tomu, abyste si mohli doma otestovat Váš zrak
něco na zakrytí oka, například papírový kelímek nebo odličovací tampón na obličej,
nůžky,
lepící pásku nebo připínáček k zavěšení testovací tabulky na zeď,
psací potřeby na zapisování výsledků,
metr pro naměření vzdálenosti,
pokud máte, tak baterku,
dobře osvětlenou místnost minimálně 3 m dlouhou,
vhodnou testovací tabulku.

Příprava na test
Vyhledejte si testovací tabulku buď pro děti nebo dospělé a vytiskněte ji.
Správně vytištěná tabulka by měla vypadat tak, že největší znak v prvním řádku tabulky je asi 4,5 mm vysoký.
Naměřte vzdálenost 3 m od zdi bez oken a umístěte na toto místo židli.
Připevněte testovací tabulku na holou zeď, do výšky očí osoby, která si nechá testovat svůj zrak a bude sedět na připravené židli.

Test u dětí (ve věku 3 let a starší)
Vysvětlete svému dítěti, že si zahrajete "ukazovací hru". Použijte pomocnou kartičku s písmenem "E" a ukažte dítěti, jak má ukázat do stejného směru jako ukazuje písmeno "E". Kartičku otočte postupně do všech čtyřech různých směrů (nahoru, dolů, doprava, doleva). Můžete držet kartičku tak blízko, jak dítě chce, aby se naučilo ukazovat do čtyř uvedených směrů bez pomoci.
Na test se dítě posadí na židli vzdálenou 3 m od testovací tabulky a bude si držet jedno oko zakryté, aniž by na něj tlačilo. Dohlédněte, aby se dítě potají nedívalo oběma očima. Možná budete potřebovat někoho na pomoc, kdo dítěti zakryje oko a bude dohlížet, aby zakrytým okem opravdu nic nevidělo. Pokud nosí dítě brýle, mělo by je mít na očích i během testování.
Pokud se tabulka zdá být příliš tmavá a není ji jasně vidět, použijte baterku k nasvícení testovamých písmen. Ukažte na každé ze zobrazených "E", začněte největším. Nechte dítě, aby ukázalo stejným směrem jako "E" v tabulce.
Zapište si číslo nejmenšího řádku, které bylo dítě schopné správně vidět.
Pak test zopakujte se zakrytým druhým okem. Pokud se Vám zdá dítě unavené, možná bude vhodné v testu pokračovat později.

Test u dospělého nebo staršího dítěte
Testovaná osoba se posadí na židli ve vzdálenosti 3 m od tabulky. Ověřte si, že tabulka visí ve výšce očí testované osoby. 
Test probíhá s jedním okem zakrytým. Pokud nosí testovaná osoba brýle na dálku, měla by je mít na očích během testu. 
Sviťte baterkou na každý řádek tabulky, zatímco testovaná osoba čte nahlas písmena v daném řádku. Pokračujte tak až k poslednímu řádku dole nebo do řádku, kdy už písmena nemůže testovaná osoba přečíst. 
Zapište si číslo nejspodnějšího řádku, který byl viděn správně (tj. řádek s většinou písmen správně přečtených).
Zopakujte stejný postup i pro druhé oko.

Jaké jsou normání výsledky domácího testování?
Dítě by mělo být schopné vidět řádek s označením 20/40 ve věku 3-4 let a řádek 20/30 ve věku 5 let. Pokud jste test opakovali u dítěte během několika dnů a dítě není schopné dobře vidět uvedené řádky nebo nevidí stejný řádek oběma očima, je možné, že trpí nějakým zrakovým problémem. Měli byste v tomto případě nechat dítě vyšetřit lékařem.
Starší děti a dospělí by měli přečíst řádek 20/20. V případě abnormálních výsledků je také vhodná lékařská oční prohlídka u oftalmologa.

Výsledky domácího zrakového testu
Zaznamenejte si výsledky Vašeho domácího testu tak, že si zapíšete číslo nejmenšího řádku, který byla testovaná osoba schopná přečíst, do tabulky (viz níže). Pokud výsledky testu naznačují, že byste Vy nebo Vaše dítě měli navštívit oftalmologa, vezměte si zaznamenané výsledky s sebou.
     pravé oko    levé oko
Domácí test zraku    20/___    20/___

Tabulky ke stažení:
písmeno "E": 
https://www.aao.org/image.axd?id=4277c77c-726a-4b5e-870d-398f7a8c6d6a&t=636179479698530000?inline=1
test pro děti: 
https://www.aao.org/image.axd?id=981256eb-b7a8-4582-8171-95a75df2afc8&t=636179479701800000?inline=1
test pro dospělé: 
https://www.aao.org/image.axd?id=416e1cef-bac5-449e-8fb7-ff680c574863&t=636179479701170000?inline=1
 

Další blog