informace
barvy

Většina z nás má schopnost vnímat milion různých barev. Je to dáno přítomností tří typů čípků. Čípky jsou fotoreceptory umístěné v sítnici našich očí, které transformují a posílají barevné zprávy do mozku. Existují však lidé, kteří mají čípky vadné nebo fungují jen některé druhy čípků, což může vnímání barev výrazně zhoršit. Tento stav je známý jako barvoslepost i a je poměrně častý - přibližně u 8 % mužů na celém světě a 0,5 % žen ii. Mnozí si také neuvědomují, že existují různé typy barvosleposti.

 

 • barvoslepost je porucha vidění znemožňující zcela nebo částečně rozlišovat konkrétní barvy

 • nejběžnější forma barvosleposti je porucha červeno-zelená

 • barvoslepost bývá většinou dědičná a většina barvoslepých jsou muži

 • v současnosti neexistuje na barvoslepost žádný lék

 

Přečtěte si o různých variantách:

Červeno-zelená barvoslepost

Normální barevné vidění je známé jako trichromacie - tri, protože správně využívá všechny tři typy čípků, což nám umožňuje vidět tolik zářivých barev. Pokud jeden typ čípků odeberete - z takzvané trichromacie se stane dichromacie - počet možných kombinací se sníží na 10 000.

Většina barvoslepých lidí jsou muži, protože geny pro barevné vidění se nacházejí na chromozomu X, který muži mají pouze jeden. Nejběžnější forma barvosleposti je červeno-zelená barvoslepost a jde o seskupení několika poruch s podobnými účinky na vidění. Snížená citlivost na červené světlo v důsledku chybějících nebo defektních čípků L (neboli čípků dlouhých vln) je známá jako protanopie, resp. protanomálie, a snížená citlivost na zelené světlo v důsledku chybějících nebo defektních čípků M (neboli čípků středních vln) je známá jako deuteranopie, resp. deuteranomálie. Tyto typy způsobují potíže s rozlišováním červené, zelené a oranžové barvy a způsobují, že modrá a žlutá barva vyniká.

Modrožlutá barvoslepost

Chybějící nebo oslabené S-čípky (neboli krátkovlnné čípky) se nazývá tritanopie, respektive tritanomálie. Tyto případy jsou velmi vzácné, postihují 1 z 30-50 000 osob iii, a mění schopnost rozlišit některé modré barvy od zelených a některé žluté od fialových.

Úplná barevná slepota

Existují lidé, kteří nevidí vůbec žádné barvy, pro ně je svět černobílým filmem. Tento stav se nazývá monochromacie nebo achromatopsie a je způsoben nefunkčními nebo chybějícími čípky sítnice. Achromatopsie je velmi vzácná a vyskytuje se přibližně u 1 z 33 000 lidí iv.

Barevná slepota je většinou dědičná, i když získané vady barevného vidění v mohou být způsobeny některými chronickými onemocněními, nehodami, chemickými látkami nebo léky.

V současné době neexistuje žádný lék na barvoslepost. Pokud se domníváte, že máte nějakou vadu barevného vidění, navštivte svého očního lékaře. Ten vám může provést Ishihara test vi, test s různými barevnými tečkami, nebo v případě potřeby použít složitější testy, aby zjistil, zda jste skutečně barvoslepí. Pokud jste žena a myslíte si, že vidíte barvy jinak, můžete být jedním ze vzácných případů žen se čtvrtým typem čípků, známým jako tetrachromacie vii. V takovém případě můžete vidět stokrát více barev než my ostatní!

 

 1. https://www.colourblindawareness.org/
 2. About Colour Blindness - Colour Blind Awareness
 3. Types of Colour Blindness - Colour Blind Awareness
 4. Types of Color Blindness - All About Vision
 5. https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/
 6. https://www.colour-blindness.com/colour-blindness-tests/ishihara-colour-test-plates/
 7. https://www.bbc.com/future/article/20140905-the-women-with-super-human-vision

 

Další blog