Zajímavosti
person_sleeping

Studie založená na vzorku více než 6700 osob žijících v USA starších 40 let, které odpovídaly v průzkumu zaměřeném na jejich spánek, odhalila možné souvislosti mezi glaukomem a problémy se spánkem.

Glaukom je onemocnění zrakového nervu. K poškození tohoto nervu - který je zodpovědný za přenos signálů z oka do mozku, díky nimž můžeme vidět - často dochází bez povšimnutí až do chvíle, kdy lékař během oční prohlídky odhalí, že nerv je poškozený a poruchu zraku způsobuje glaukom.

V rámci studie byly zpracovány údaje z Národního průzkumu zdraví a výživy (pozn. překl.: National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) z let 2005 až 2008. Účastníky studie byli pacienti léčící se s glaukomem s diagnózou poškození zrakového nervu a ztráty zraku v některých částech zrakového pole. Účastníci podstoupili vyšetření očního pozadí, během něhož jim lékař prohlédl zrakový nerv, a dále test zorného pole na automatickém perimetru pro zjištění oblastí postižených ztrátou zraku.

Dotazovaní v části průzkumu, která obsahovala otázky týkající se spánku, sdělovali své zkušenosti s následujícími tématy:

 • Množství spánku
 • Potíže s usínáním
 • Přerušovaný spánek (probouzení se ze spánku)
 • Diagnóza spánkové poruchy, včetně spánkové apnoe
 • Užívání léků na spaní
 • Problémy s ospalostí během dne

Studie zjistila souvislost mezi přítomností glaukomu a různými problémy se spánkem. Bylo například zjištěno, že:

 • u lidí, kteří spali v noci 10 a více hodin, existovala třikrát vyšší pravděpodobnost poškození zrakového nervu souvisejícího s glaukomem v porovnání s těmi, kteří spali 7 hodin každou noc.
 • lidé, kteří usínali do devíti minut nebo potřebovali na usnutí více než 30 minut, byli dvakrát více náchylnější ke vzniku glaukomu než ti, kterým trvalo usnout něco mezi 10 a 29 minutami.
 • pravděpodobnost ztráty části zraku byla třikrát vyšší u osob, kterým se dostalo 3 a méně nebo 10 a více hodin spánku každou noc, v porovnání s těmi, kteří prospali v noci 7 hodin.
 • lidé, kteří tvrdili, že mají potíže se zapamatováním si věcí kvůli ospalosti během dne, byli dvakrát náchylnější ke ztrátě části zorného pole v porovnání s lidmi, kteří uváděli, že nebývají přes den ospalí, ani si nevšimli žádných problémů s pamětí.
 • u lidí, kteří uváděli, že je pro ně obtížné věnovat se koníčkům, protože se cítí přes den ospalí, byla zjištěna třikrát vyšší pravděpodobnost ztráty zraku než u osob, které nezmínily žádné problémy spojené s věnováním se svým koníčkům, ani netrpěly ospalostí během dne.

"Tato studie je zajímavá v tom, že navazuje na jiný průzkum zabývající se souvislostmi mezi glaukomem a problémy se spánkem," říká Michael Boland, MD, PhD, jeden ze spoluautorů studie a specialista na glaukom působící na Wilmer Eye Institute při Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru ve státě Maryland (pozn. překl.: v USA).

"Už víme, že lékaři by měli se svými pacienty mluvit o důležitosti zdravého spánku pro celkové zdraví. Se studiemi jako je tato můžeme připojit informaci, že ke zdravotním potížím souvisejícím se spánkem můžeme přidat glaukom," prohlásil Dr. Boland.

Americká akademie oftalmologie doporučuje návštěvu očního lékaře a základní vyšetření očí všem, kde překročí čtyřicítku. To je věk, kdy se mohou projevit rané příznaky očního onemocnění (jako je například glaukom) a změny ve vidění.

Další blog