informace
škola

Správné vidění je nutné pro všechny aspekty školního života, od čtení tabule nebo knihy až po schopnost hrát si během tělocviku a přestávek. Když mají děti problémy se zrakem, mohou být tyto každodenní úkoly obtížné. 

Snaha soustředit se na školní úkoly je obzvlášť těžká, pokud se doslova nemůžete soustředit. Pokud má vaše dítě problémy se zrakem, může mít problém udržet pozornost a pochopit zadání, což může vést ke zhoršení známek.

Špatný zrak se neomezuje pouze na zrakovou ostrost (schopnost jasně vidět). Děti mohou mít také problémy s:

 • koordinací ruka-oko
 • vnímáním hloubky
 • sledováním při pohybu očí (sledování slov na stránce)
 • spolupráci obou očí (synchronizace pohybu a vnímání obou očí)

Jeden nebo více z těchto problémů může způsobit, že žáci mají ve škole potíže, a vy se můžete setkat s některými z následků:

 • Neschopností přečíst, co je na tabuli.
 • Potíže se zapojením do tělesných aktivit během tělocviku nebo o přestávce.
 • Problémy se čtením knih nebo pracovních listů a následným nepochopením souvisejících úkolů.
 • Neschopností soustředit se na obrazovku počítače nebo tabletu.
 • Bolestmi hlavy způsobenými problémy se zrakem, které mohou učení ještě více ztížit.
 • Pocity méněcennosti nebo rozpaků kvůli špatnému zraku.
 • Ztrácením se na stránce textu při čtení.

 

Problémy se zrakem u dětí školního věku

Učení a zrak spolu úzce souvisejí. Proto je důležité umět rozpoznat příznaky běžných zrakových potíží. Pokud je budete znát, budete mít lepší představu o tom, co můžete udělat, abyste svému dítěti pomohli.

Krátkozrakost (myopie) je refrakční vada, která dnes postihuje téměř 30 %  populace. Je to jeden z nejčastějších zrakových problémů u dětí, který znemožňuje ostré vidění vzdálených předmětů, jako jsou tabule, nápisy, prezentace. Krátkozrakost se řeší pomocí brýlí nebo kontaktních čoček.

Potíže s viděním do dálky ale nejsou jediným problémem, se kterým se dítě může potýkat. Mezi další celkem běžné potíže se zrakem mohou patřit:

Dalekozrakost (hypermetropie). Tato refrakční vada obvykle způsobuje rozmazání předmětů při pohledu do blízka. Pokud není korigována, může mít dalekozrakost výrazně negativní vliv na čtení, psaní a učení.

Funkční zrakové potíže. Potíže způsobené nepřesnostmi ve vzájemném postavení obou očí a neschopnosti udržovat společnou pohledovou osu. Patří sem například strabismus (šilhání), které pokud se neřeší má za následek amblyopii (tupozrakost). Oba tyto stavy mohou negativně ovlivnit vidění, studijní výsledky a nebo sebevědomí.

Poruchy zrakového vnímání. To jsou situace, kdy je obtížné spojit si přečtené slovo s jeho obrazem a významem v mozku. Všimněte si, že problémy s vnímáním nesouvisí s ostrostí zraku, ale s tím, jak mozek dítěte interpretuje vizuální informace.

Poruchy barvocitu až barvoslepost. Když dítě není schopno správně rozpoznávat barvy, může to ovlivnit jeho schopnost hrát přiřazovací hry nebo identifikovat barvy na mapě. Poruchy vnímání barev jsou dědičné a častěji se vyskytují u mužů.

Pokud máte podezření, že vaše dítě má problémy se zrakem, určitě se objednejte na komplexní oční vyšetření. To je nejlepší způsob, jak získat správné posouzení, diagnózu a plán léčby pro vaše dítě.

Přínos správného vidění u školních dětí je měřitelný

Studie prokázaly, že děti, které potřebují korekci zraku, mají při používání správných brýlí nebo kontaktních čoček lepší výsledky ve škole, včetně zlepšení prospěchu, snadnějšího čtení a jednoduššího učení. Mnoho žáků se po korekci zraku také lépe soustředí.

 

Další blog