3d_big

3D filmy mají za sebou dlouhou cestu vývoje od 50.let, kdy vznikly dnes klasické filmy jako „Dům voskových figurín“ a „Netvor z Černé laguny“. Filmové 3D trháky typu Avatar, které lámaly rekordy, a rostoucí popularita 3D her, televizních sítí a televizí ukazují, že sledování ve 3D má budoucnost, je však dobré pro Vaše oči a oči Vašich dětí? 

Žádné důkazy o škodlivém vlivu

Možná jste už četli varování na obalu Vaší 3D hry nebo televize typu „Varování: Děti a mládež mohou být náchylnější ke zdravotním reakcím spojeným se sledováním ve 3D... apod.“ Nicméně, podle American Academy of Ophthalmology (Americká oftalmologická společnost) v současné chvíli neexistují žádné přesvědčivé studie o krátkodobém a/nebo dlouhodobém vlivu sledování ve 3D na vývoj a zdraví zraku u dětí. 

Rizika sledování ve 3D

I když v tuto chvíli neexistují žádné důkazy o dlouhodobém vlivu, některým lidem není příjemné, když se dívají na stereoskopické obrazy. Proces v očích, díky kterému vidíme objekty před nebo za plátnem, může způsobovat namáhání očí a bolesti hlavy. Zmírnit tento problém může, pokud se posadíte ve větší vzdálenosti od plátna. Diváci s VHM (vizuální hypersenzitivita na pohyb), která může způsobovat kinetózu a vergenci (protisměrné pohyby) očí, mohou při sledování ve 3D trpět závratí a nevolností. Pro ty, kdo trpí amblyopií (tupozrakost; nerovnováha síly zraku mezi oběma očima) nebo strabismem (šilhavost; oči nehledí rovnoběžně), může být sledování 3D obrazů obtížné. Existuje ještě malá skupina lidí, kteří postrádají binokulární vidění a proto nemohou 3D obrazy vidět vůbec. 

3D jako test zraku

Uvedené potenciální problémy při sledování ve 3D mohou mít i kladnou stránku. Schopnost vnímat hloubku ve 3D může být vysoce citlivým testem mnoha ukazatelů zdraví zraku. Pro jedno ze čtyř dětí trpících základními zrakovými problémy a pro 3-9 milionů osob s problémy s binokulárním viděním může sledování 3D televize a filmů pomoci lépe identifikovat problémy a tak najít vhodnou léčbu. 

Prospěšnost při vzdělávání

Kromě užitečnosti při odhalování základních problémů se zrakem může být sledování ve 3D prospěšné také v oblasti vzdělávání. Příkladem jsou studie dokazující, že výuka ve 3D může výrazně zlepšit pochopení a udržení si probrané látky v porovnání s tradičními prezentacemi. Chcete-li se dozvědět více o „3D ve třídě“, můžete si přečíst prohlášení Americké optometriké asociace (AOA) na toto téma. 

Jestliže Vy nebo Vaše dítě má jakékoliv problémy se sledováním ve 3D, určitě se objednejte u Vašeho očního specialisty na komplexní oční prohlídku. Třeba se ukáže, že 3D trhák, který jste právě shlédli, může vést ke zlepšení Vašeho zraku a zdraví Vašich očí!

 Výroky zveřejněné v tomto blogovém příspěvku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další blog