informace
parents-girls-soccer-1200x630

Jsou kontaktní čočky pro děti bezpečné?

Tuto otázku rodiče často pokládají očnímu lékaři, když jejich děti poprvé projeví svůj zájem o kontaktní čočky. V této věci však platí, že vyzrálost dítěte a jeho schopnost s kontaktními čočkami dobře zacházet, je důležitější než věk samotný.

V jakém věku mohou děti začít nosit kontaktní čočky?

Čtyři miliony dětí v USA ve věku do 18 let nosí kontaktní čočky. Z fyziologického hlediska snáší dětské oči kontaktní čočky ve velmi nízkém věku. Někdy se kontaktní čočky předepisují i velmi malým dětem kvůli kongenitální kataraktě nebo jiným vrozeným vadám. A nedávná studie, která zahrnovala děti s krátkozrakostí ve věku od 8 do 11 let, kterým byly předepsány jednodenní kontaktní čočky, ukázala, že 90 % těchto dětí nemělo žádné problémy ani s nasazováním, ani s vyjímáním kontaktních čoček bez pomoci rodičů.

Pokud zvažujete pořídit pro své dítě kontaktní čočky, prozkoumejte, jak Vaše dítě zvládá jiné povinnosti. Má dobré osobní návyky v péči o svůj zevnějšek, udržuje v dětském pokoji a v koupelně pořádek a plní svoje školní a domácí povinnosti?

Jestliže je nutné dětem často připomínat, aby udržovaly věci v čistotě a dodržovaly hygienické návyky, asi ještě nejsou připravené na zodpovědnost spojenou s nošením a péčí o kontaktní čočky. Pokud však takové úkoly zvládají dobře, mohou být výbornými kandidáty na uživatele kontaktních čoček.

Když děti přijmou za kontaktní čočky zodpovědnost, přirozeně se stávají bezproblémovými uživateli kontaktních čoček. Zpravidla jsou velmi motivovaní nosit čočky a obvykle si na ně dobře zvyknou. U dětí je také méně častý výskyt syndromu suchého oka - stavu, který může být příčinou potíží u dospělých uživatelů kontaktních čoček.

Navíc, mladší děti někdy dodržují instrukce týkající se nošení kontaktních čoček lépe než teenageři a mladí dospělí, takže mívají méně problémů s prodlužováním doby nošení kontaktních čoček nebo s používáním nevhodných roztoků na kontaktní čočky.

Kontaktní čočky na sport

Pro děti, které sportují, nabízejí kontaktní čočky množství výhod v porovnání s brýlemi. Nosí-li Vaše dítě na sport dioptrické brýle - i když jsou brýlové čočky vyrobené z polykarbonátu odolného vůči nárazům - stále zde existuje riziko, že se mu během kontaktu při sportování rozbijí brýlové obruby, což může potenciálně způsobit poranění oka. A brýlové čočky u sportovních brýlí nebo ochranné brýle se někdy mohou během závodu zamlžit, což má vliv na kvalitu vidění a na výkon.

Sportovní kontaktní čočky tyto problémy eliminují a k tomu poskytují další výhody, mezi které patří ničím nenarušený výhled na hrací plochu s lepším periferním viděním, které dítěti umožňuje reagovat rychleji na jiné hráče a předměty, jako například na fotbalový míč nebo baseballový míček blížící se ze strany. Kontaktní čočky také zůstávají v dětském oku stabilní při pohybu a tím přispívají k jasnějšímu a ničím nenarušovanému vidění.

Mnoho kontaktních čoček, obzvláště plyn propouštějících (GP; pozn. překl.: z anglického "gas permeable"), nabízí lepší optiku v porovnání s dioptrickými brýlemi. To přispívá k jasnějšímu vidění, které může zlepšit sportovní výkon. Například baseballový hráč tak může uvidět míček o několik milisekund dříve, jestliže díky kontaktním čočkám uvidí ostře.

Posílení sebevědomí díky kontaktním čočkám

Mnoho dětí se v brýlích cítí rozpačitě nebo se jim jednoduše nelíbí, jak v brýlích vypadají. Nošení kontaktních čoček může u dětí často změnit vnímání svého vzhledu, pomoci zvýšit sebevědomí.

V nedávné studii, která zahrnovala 169 dětí, které nosily dioptrické brýle a posléze jim byly předepsány kontaktní čočky, vědci zjistili, že nošení kontaktních čoček "významně zlepšuje, jak děti a teenageři vnímají svůj vzhled a pozitivně ovlivňuje účast v různých aktivitách."

Mezi účastníky studie bylo 71,2 % dětí ve věku od 8 do 12 let a 78,5 % teenagerů, kteří uvedli, že dávají přednost kontaktním čočkám před dioptrickými brýlemi. Vědci také zjistili, že už v osmi letech jsou děti schopné stejně jako teenageři nosit a starat se o silikon hydrogelové kontaktní čočky použité ve studii, kterou sponzorovala společnost Vistakon.

V jiné studii bylo dětem ve věku 8 až 11 let náhodně přiřazeno nošení buď dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček na dobu tří let. Na konci sledovaného období byly hodnoty toho, jak děti vnímají svůj fyzický vzhled, hodnoty sportovní způsobilosti a společenského přijetí vyšší u dětí, které nosily kontaktní čočky.

Je také třeba mít na paměti, že přechod z dioptrických brýlí ke kontaktním čočkám nemusí být trvalé rozhodnutí. Pokud si na ně dítě nezvykne nebo je pro něj zodpovědnost spojená s nošením a péčí o kontaktní čočky příliš velká, jednoduše se může vrátit k dioptrickým brýlím. Ke kontaktním čočkám je možné se kdykoliv vrátit v pozdějším věku.

Kontaktní čočky na krátkozrakost

Dalším důvodem, proč zvážit u dítěte nošení kontaktních čoček, je skutečnost, že v některých případech mohou kontaktní čočky zpomalit u dětí progresi krátkozrakosti.

Několik nedávných studií zjistilo, že speciálně navržené plyn propouštějící kontaktní čočky a multifokální měkké čočky mohou významně přispět ke korekci myopie u mnoha krátkozrakých dětí.

Také upravená metoda používání pevných plyn propouštějících kontaktních čoček, známá pod názvem ortokeratologie (nebo "orto-k") se ukázala jako úspěšná při léčbě krátkozrakosti u myopických dětí. Při této metodě jsou používány speciálně navržené GP (pozn. překl.: gas permeable, tj. plyn propouštějící) kontaktní čočky, které v oku mění tvar rohovky a tyto čočky se nosí v noci během spánku. Ráno se čočky z očí vyjmou a pokud je léčba úspěšná, ortokeratologie umožní krátkozraké osobě vidět jasně bez brýlí během dne.

Korekce myopie prostřednictvím ortokeratologie je však jen dočasná. Tyto čočky, které tvarují rohovku, je nutné pro udržení dobrého zraku bez korekce během dne pravidelně nosit ve spánku. Nedávno vědci na Novém Zélandu oznámili, že testované "dual-focus" měkké kontaktní čočky jsou schopné snížit postup krátkozrakosti u dětí mezi 11. a 14. rokem na rozdíl od běžných měkkých kontaktních čoček.

Testované tzv. "dual-focus" kontaktní čočky mají centrální optickou zónu, která plně koriguje myopii a vnější periferní zóny s nižší schopností korekce. Design těchto čoček vychází z předchozího průzkumu, který předpokládá, že periferní rozostření na sítnici by mohlo snížit prodlužování oční bulvy během dětství, což bývá dáváno do souvislosti s progresí myopie.

V průběhu 20 měsíců dokázaly tzv. "dual-focus" kontaktní čočky snížit postup myopie o 30 % nebo i více u 70 % dětí, které se studie účastnily, při zachování zrakové ostrosti a citlivosti na kontrast na stejné úrovni jako u běžných měkkých kontaktních čoček.

I když ještě nejsou kontaktní čočky "dual focus", které byly použity během výzkumu, ve Spojených Státech schválené pro používání od FDA (pozn. překl.: Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), vědci pokračují v práci na designu kontaktních čoček, které by už brzy mohly být předepisovány očními lékaři ke zpomalení postupu myopie u dětí.

 

Další blog