stazeny_soubor

Váš zrak závisí na tom, že navštívíte vhodného očního specialistu ve vhodnou chvíli
Když přijde chvíle, abyste si nechali "zkontrolovat oči", je důležité, abyste si, vzhledem k Vašim potřebám a požadavkům, vybrali vhodného očního specialistu. Oftalmologové, optometristi i optici hrají každý důležitou roli v poskytování péče o oči svým klientům. Co je rozdílné, je úroveň jejich vyškolení a vzdělání. V následujícím textu bychom Vám proto rádi představili ty, kdo se starají o Váš zrak:

Oftalmolog: lékař, který chrání oči před ztrátou zraku

Oftalmolog je lékař, který se specializuje na péči o oči a zrak. Oftalmologové se liší od optometristů a optiků v úrovni vzdělání a v tom, co mohou diagnostikovat a léčit. Oftalmolog (v USA) jako lékař, který vystudoval vysokou školu a má za sebou minimálně dalších osm dalších let lékařského vzdělávání, je oprávněn léčit a provádět operace. Oftalmolog určuje diagnózu a léčbu pro všechny nemoci očí, provádí operativní zákroky na očích a předepisuje a doporučuje dioptrické brýle a kontaktní čočky pro  korekci zraku. Mnoho z nich se účastní vědeckého výzkumu o příčinách a způsobech léčby chorob očí a zraku.

Specialista na určitou oblast (v angličtině "subspecialist"): extra znalosti a vzdělání pro specifické potřeby týkající se očí

Zatímco někteří oftalmologové pokrývají péči o všechny problémy a potíže zraku a očí, jiní oftalmologové se specializují na určitou oblast v léčbě očí nebo očních chirurgických zákrocích. Tito odborníci se zpravidla účastní jedno- nebo dvouletého  doplňujícího hlubšího vzdělávání v jedné ze základních oblastí, jako je například glaukom, sítnice, rohovka, pediatrie, neurologie, plastická chirurgie a další. Toto dodatečné vzdělání a znalosti jim umožňují převzít péči o komplikované nebo jinak specifické případy, týkají-li se určité části oka nebo určité skupiny pacientů.

Optometrista

Optometristé jsou odborníci v oblasti poskytování péče o zdraví, kteří poskytují primární péči o zrak, od testování zraku a jeho korekce až po diagnózu, léčbu a kontrolu změn zraku. Optometrista není lékař (optometrie je nelékařská zdravotnická profese). Optometrista získává oprávnění pracovat po dokončení čtyřletého studia na optometrické škole, čemuž by mělo předcházet tříleté nebo víceleté studium na univerzitě (pozn. překl.: v ČR bakalářský nebo magisterský titul, získaný studiem oboru Optika a optometrie na lékařské nebo přírodovědecké fakultě). Optometristé jsou oprávněni provozovat optometrii, což zahrnuje především vyšetření očí a zrakové testy, předepisování a odnímání korektivních kontaktních čoček, odhalování některých očních abnormalit a předepisování medikace pro některé nemoci očí.

Optik
Optici jsou vlastně "techničtí" pracovníci, jejichž úkolem je navrhnout, ozkoušet a zhotovit dioptrické brýle (skleněné čočky a obroučky), doporučit vhodné kontaktní čočky a další pomůcky určené ke korekci zraku. Řídí se předpisem od oftalmologa nebo optometristy, sami neprovádějí ani zrakové testy ani nepředepisují korekce zraku. Optici nemohou stanovit diagnózu, ani léčit oční choroby.

V oftalmologické ordinaci často pracují vedle lékaře (oftalmologa) další lidé:
Asistent lékaře může sám provádět některé testy a pomáhá lékaři při prohlídce a ošetření pacientů.
Vzdělaní a zkušení asistenti lékaře pomáhají se složitými nebo technicky náročnými lékařskými testy a s drobnými ambulantními chirurgickými zákroky.
Zdravotní sestry v ordinaci oftalmologa mají za sebou odborné vzdělání pro sestry a mohou absolvovat také další vzdělání v oblasti oftalmologie. Jsou připravené lékaři pomáhat s více "technickými" úkoly, jako je podávání léků formou injekcí, asistence u ambulantních zákroků nebo i operací v nemocnici. Některé sestry pracují jako administrativní pracovnice (recepce, kartotéka) na klinice nebo v nemocnici. 

Oftalmologický fotograf
Tito lidé používají specializované fotografické přístroje a metody, aby na snímcích zdokumentovali stav oka pacienta.


Chraňte si svůj zrak. Vyhledejte vhodného očního specialistu ve vhodnou chvíli. 

Jsme na našem zraku závislí více, než si dokážeme uvědomit. Bez zdravého zraku může být naše schopnost pracovat, hrát si, řídit nebo třeba jen rozeznat něčí obličej zásadně ovlivněna. Náš zrak může ovlivnit mnoho faktorů, včetně dalších zdravotních problémů, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka. Pokud někdo v rodině trpí nějakou oční chorobou, zvyšuje se pravděpodobnost, že se může vyvinout i u Vás. Nemoc, která postihne Váš zrak, se může objevit kdykoliv. Velmi často se zpočátku vyvíjí nepozorovaně a bývá obtížné ji odhalit.

Proto je tak důležité kolem čtyřicítky navštívit oftalmologa a podstoupit koplexní oční prohlídku a poté chodit na kontroly tak často, jak to oftalmolog doporučí. V následujícím přehledu jsou uvedeny jen některé z projevů nebo rizikových faktorů spojených s očními chorobami. Pokud se Vás něco z uvedeného týká, určitě navštivte oftalmologickou ordinaci co nejdříve. Komplexní prohlídka zraku oftalmologem může být prvním krokem, jak si uchovat zdravý zrak.

- vypouklé jedno nebo obě oči,
- tmavý "závoj", který brání vidění,
- zhoršené vidění, i pouze dočasné,
- diabetes mellitus,
- zkreslení vidění,
- dvojité vidění,
- nadměrné slzení,
- abnormality na očním víčku,
- rodinná historie oční choroby,
- "halo" jev (barevné kruhy kolem světelného zdroje),
- vysoký krevní tlak,
- HIV nebo AIDS,
- poranění oka,
- ztráta periferního vidění,
- každé oko se dívá jinam,
- nové mžitky před očima (černé "nitky" nebo tečky před očima) a/nebo světelné záblesky,
- bolest v oku,
- oční potíže související s poruchami štítné žlázy (Gravesova nemoc)
- neobvykle zarudlé oko.

Další blog