https://coopervision.com/blog/when-are-kids-old-enough-to-wear-contact-lenses
kc

Je mnoho důvodů, proč rodiče zvažují pro svoje děti kontaktní čočky. Požadavek často poprvé vzejde od dítěte samotného, když se chce zbavit dioptrických brýlí kvůli svému vzhledu nebo i z praktických důvodů, jako je sport nebo další mimoškolní aktivity. Většina rodičů však v této souvislostí poté řeší, ve kterém věku je nošení kontaktních čoček již bezpečné. Překvapivě průzkumy ukazují, že měkké kontaktní čočky mohou bez problémů nosit jak dospělí, tak děti.
Různé klinické studie se zaměřily na riziko očních komplikací u pacientů do 18 let věku, kteří nosí kontaktní čočky. Bylo zjištěno, že riziko vzniku zánětu a infekce v oku není u dětí vyšší než u dospělých, a u nejmladší věkové skupiny od 8 do 11 let může být dokonce  nižší.
Níže uvedené faktory byste měli Vy a oční lékař dítěte zvážit při rozhodování, zda je Vaše dítě připravené nosit kontaktní čočky.
1. Zájem a motivace. Kromě případů, kdy dítě potřebuje nosit kontaktní čočky ze zdravotních důvodů - například ke zpomalení rozvoje myopie - nebo aby efektivně zvládalo určité povinnosti, iniciativa k nošení kontaktních čoček by měla vzejít od dítěte samotného - ne od Vás. Jestliže se Vaše dítě na kontaktní čočky nezeptá ani Vás, ani lékaře, nevyvíjejte na něj tlak, pokud nošení čoček nedoporučí oční lékař v rámci prevence nebo zpomalení krátkozrakosti. A možná je spontánní rozhodnutí dítěte jen otázkou času. Malé děti považují často brýle za úžasnou věc, ale když se novinka časem okouká a převládne touha po změně, mnoho dětí chce začít nosit kontaktní čočky. Jestliže jsme narazili na téma marnivosti nebo ješitnosti, je na místě zmínit průzkumy, které ukazují, že kontaktní čočky mohou významně vylepšit sebevědomí u mladého člověka. Studie ACHIEVE 2 (pozn. překl.: z anglického názvu "The Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment", tj. Zdravotní iniciativa týkající se dospívajících a dětí na podporu zlepšení zraku) zkoumala psychologický dopad nošení kontaktních čoček u dětí a mladší skupiny náctiletých po dobu tří let a odhalila, že nošení kontaktních čoček vedlo ke zlepšení vnímání svého vzhledu, přijetí mezi přáteli, sportovních schopností a zvýšilo sebedůvěru při zvládání školních povinností.
2. Odpovědnost. Kontaktní čočky nejsou hračky, takže faktor zodpovědnosti je důležitý. Pokud zvažujete kontaktní čočky pro své dítě, podívejte se na to, jak se dítě chová v dalších oblastech života. Je zodpovědné při plnění školních povinností, stará se dobře o své dioptrické brýle a obecně o svoje věci? Děti, které jsou zodpovědné v jiných oblastech, budou velmi pravděpodobně vhodnými kandidáty pro kontaktní čočky. Je na místě také připomenout, že vyspělost nelze měřit věkem. Některé osmileté děti jsou zodpovědnější než průměrné dvanáctileté.
3. Čistotnost. Možná byste byli překvapení, jak mohou brát děti otázky hygieny vážně, když chtějí nosit kontaktní čočky. Dítě, které je nespokojené v brýlích, má mnohem větší motivaci dobře se postarat o své kontaktní čočky. Pokud si nejste jistí, zda bude Vaše dítě schopné dobře čistit a uchovávat kontaktní čočky, zeptejte se svého lékaře na jednodenní kontaktní čočky společnosti CooperVision, "MyDay®" nebo "clariti®". Tyto čočky se každý den večer vyhazují a ráno si dítě nasadí čerstvý, čistý pár.
4. Aktivity a životní styl. Nošení kontaktních čoček přináší mnoho výhod. Sportuje například Vaše dítě, tráví hodně času venku nebo často ztrácí své brýle? Kontaktní čočky jsou na sport skvělé, protože se člověk nemusí bát, že mu budou sklouzávat jako brýle a také umožňují nošení ochranných pomůcek na oči a slunečních brýlí. Jak vyplývá ze studie ACHIEVE, ti, kdo nosí kontaktní čočky, přiznávají zlepšení ve sportovních výkonech.
Máte-li pocit, že Vaše dítě je připravené nosit kontaktní čočky, domluvte si návštěvu u dětského očního lékaře, abyste mohli učinit kvalifikované rozhodnoutí.

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy se obraťte na Vašeho očního lékaře.

1. Bullimore MA. The Safety of Soft Contact Lenses in Children (Bezpečnost měkkých kontaktních čoček u dětí). Optometry and Vision Science, svazek 94, č. 6, červen 2017.
2. Walline JJ, Jones LA, Sinnott L, a kol.; tým studie ACHIEVE. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children (Náhodný test vlivu nošení kontaktních čoček na vnímání sebe sama u dětí). Optom Vis Sci 2009;86:222-232.

Další blog