(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie; zdroj: Purdue University) https://www.aao.org/headline/contact-lens-could-revolutionize-glaucoma-treatmen
o

Bionode, začínající společnost propojená s Purdue University, připravuje klinické testy, aby vyzkoušela své novátorské zlatem lemované kontaktní čočky pro léčbu glaukomu.
Tato zdravotní pomůcka je podle spoluzakladatele a technického ředitele (CTO) společnosti a současně profesora elektrického, počítačového a biomedicínského inženýrství na univerzitě v Purdue, Pedra Irazoqui, PhD, součástí neinvazivního systému, který snižuje tlak v oku bez operace nebo každodenní medikace.
"Jedná se o složitou reakci, ale jednoduchou pomůcku," řekl Pedro Irazoqui.
Technologie používá běžně prodávané kontaktní čočky upravené individuálně pro každého uživatele, vylepšené o tenkou zlatou vložku podél obvodu, která plní funkci biokompatibilní elektrody.
"Do zlatého okraje se dostává elektromagnetické pole, které přenášíme ze speciálně vyvinutých brýlí, které přemění pole na proud. Proud je pak dopraven z pohledu anatomie do jedné specifické části oka, kde se uskuteční kýžená terapie," řekl Irazoqui na tiskové konferenci. "Naše pomůcka může elektricky stimulovat svaly kolem Schlemmova kanálu, který odvádí nitrooční tekutinu z oka, čímž se sníží překážky toku tekutiny a následně i tlak v oku."
Předběžné testování prototypu bylo velmi úspěšné, pacienti pociťovali zlepšení během 10 až 15 minut a dosud nejsou známé žádné vedlejší účinky.
"Co se ukázalo u všech testovaných osob, bylo snížení tlaku až o 40% během 5 minut, tedy výsledky, kterých se dosahuje při léčbě očními kapkami, které jsou považovány za standard v léčbě, během několika měsíců," uvedl během natáčení Irazoqui.
Bionode nyní pracuje na zajištění částky 1,5 milionů amerických dolarů, které potřebuje na spuštění testů pro ověření účinnosti a trvalosti této metody na 100 pacientech s glaukomem. Jestliže tato studie a následné vyhodnocení v jednotlivých skupinách pacientů budou úspěšné, plánuje společnost požádat o schválení a získání známky CE a 
také o schválení u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jako novinku v oboru.


 

Další blog