Zajímavosti
womans-hands-with-crossword-puzzle-and-glasses

Nedávná studie vypracovaná v Anglii odhalila, že lidé, kteří podstoupili operaci katarakty, mají lepší mentální schopnosti v pozdějším věku. Závěry této studie se připojují k narůstajícímu množství vědeckých výzkumů, z nichž vyplývá, že péče o zrak přináší starším lidem benefity přesahující pouhé zlepšení zraku.

Vědci porovnávali míru úbytku kognitivních schopností (myšlení) před a poté, co pacienti podstoupili operaci katarakty. Vědci zjistili, že míra snižování kognitivních schopností poklesla o 50 % po operaci katarakty během následujících 13 let. Míra snižování mezi lidmi, kteří podstoupili operaci katarakty, byla pomalejší po operaci ve srovnání se stavem před operací a přiblížila se poklesu u osob, kteří nemají kataraktu.

I další studie naznačovaly souvislost mezi zhoršením zraku a nižšími kognitivními schopnostmi u starších osob. Avšak až dosud nebylo známo, zda by zlepšení zraku operací katarakty pomohlo zpomalit změny v mentálních schopnostech. Nová studie zahrnula 2068 dospělých, kteří podstoupili operaci katarakty a 3636 dospělých, kteří kataraktou netrpí. Vědci testovali paměť zúčastněných osob tak, že po nich žádali, aby si vybavili deset slov, jednak bezprostředně poté, co byla přečtena nahlas, a pak znovu potom, co byli účastníci rozptýleni jinými úkoly.

Výzkumníci si všimli, že vědci stále ještě nevědí, proč problémy se zrakem ovlivňují pokles kognitivních funkcí. Domnívají se však, že pocit izolace, rozpaků nebo zahanbení a nedostatek fyzické aktivity plynoucí z problémů se zrakem mohou problém zhoršovat.

"Není pochyb o tom, že operace katarakty velmi pravděpodobně zlepší zrak, což může člověku umožnit zůstat aktivní a nezávislý," říká Thomas Steinemann, MD, profesor oftalmologie na Case Western University a oftalmolog pracující ve zdravotnickém zařízení MetroHealth Medical Center v Clevelandu. Dr. Steinemann se na anglické studii nepodílel. "Když nemůžete dělat pro sebe věci, protože nevidíte dobře, je snadné upadnout do deprese a stáhnout se ze života. To může mít vliv na kognitivní schopnosti člověka."

Jiná nedávná studie zjistila, že lidé, u nichž jsou diagnostikovány nebo jsou zřejmé snížené mentální schopnosti, méně častěji podstupují operaci katarakty v porovnání s osobami s normálními mentálními schopnostmi.

Dr. Steinemann se podílí na studii vedené na univerzitě Case Western, která se zabývá operativním řešením katarakty a poklesem kognitivních schopností. Studie zahrnuje pacienty, kteří  byli na operaci katarakty, pacienty, kteří souhlasili, že na operaci počkají, a pečovatele z obou skupin. Předběžné závěry studie naznačují, že zlepšení zraku není jediným přínosem operace katarakty, ale že zlepšuje kvalitu života a oddaluje nebo snižuje pokles kognitivních schopností u dospělých. Ze závěrů dále vyplývá, že pacienti po operaci katarakty - a jejich pečovatelé - mají méně emocionálních problémů ve srovnání s pacienty, kteří ještě operaci nepodstoupili, a jejich pečovateli.

 

Další přínosy operace katarakty

Jedna studie prokázala, že když starší lidé podstoupí operaci katarakty pro zlepšení zraku, tak si tím také snižují riziko pádu a zlomeniny krčku. Další studie zahrnující osoby mezi 55 a 85 lety s kataraktou i bez katarakty ukázala, že osoby s kataraktou čtyřikrát častěji uváděly, že mají potíže v náročných situacích při řízení. Mezi řidiči s kataraktou byla také 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že v uplynulých pěti letech došlo k dopravní nehodě jejich zaviněním.

 

Korekce zraku zlepšuje kvalitu života

Dr. Steinemann se již mnohokrát setkal s tím, že korekce zrakových potíží, včetně katarakty, může přinést velkou změnu v kvalitě života.

"Někdy rodinní příslušníci říkají, 'Moje matka už moc věcí nedělá - ani nečte a už neřídí, a je trochu zmatená, je ještě důvod pro operaci?'" říká. "S tím nesouhlasím. Viděl jsem už několikrát u starších pacientů, kteří podstoupili operativní zákrok kvůli zdravotnímu stavu očí, neuvěřitelnou proměnu. Operace katarakty je bezpečný ambulantní zákrok. Může vylepšit život lidem, kteří se pak opět cítí více propojení se světem kolem."

Někdy stačí pro změnu ve vidění u staršího člověka něco tak jednoduchého, jako jsou nové dioptrické brýle, zmiňuje Dr. Steinemann. Nová studie publikovaná v JAMA Ophthalmology (pozn. překl.: odborný časopis) zjistila, že téměř 40 % dospělých ve věku 78 let a starších, kteří se účastnili průzkumu, potřebovali dioptrické brýle nebo nový předpis. Pro mnoho z těchto zúčastněných osob byl problém objednat se k očnímu lékaři.

"Většina z nich měla zrak horší než 20/40 (pozn. překl.: ukazatel zkoumání kvality zraku), což už je hodnota na hranici způsobilosti pro řízení vozidla," vysvětluje Dr. Steinemann. "I něco tak prostého jako kontrola dioptrií u brýlí může opravdu hodně pomoci. Pomáhá to udržovat zrakovou ostrost potřebnou pro řízení vozidla, umožňuje vidět pilulky, které berete, i jídlo na Vašem talíři."

Další blog