smoking

Je dobře známo, že kouření může být dáváno do souvislosti s určitými typy rakoviny a kardiovaskulárními chorobami. Avšak to, že kouření zvyšuje riziko různých onemocnění zraku, si mnoho lidí neuvědomuje. Jestliže kouříte, dobrá zpráva pro vás je, že přestanete-li, můžete riziko mnoha očních onemocnění snížit.

V dalším textu se dozvíte více informací:

Věkem podmíněná makulární degenerace
Studie ukazují, že kuřáci mohou být vystaveni 3 až 6násobeně vyššímu riziku onemocnění VPMD ve srovnání s lidmi, kteří nikdy nekouřili. Tato nemoc postihuje sítnici v jejím středu (tzv. makula) a může způsobit „slepé skrvny“ v centrálním vidění. Je hlavní příčinou trvalé ztráty zraku u Američanů ve starším věku, riziko této nemoci je však možné významně snížit, přestanete-li kouřit, a to v pozdním věku.

Katarakta
Katarakta vede k zakalení čočky oka, což způsobuje rozmazané vidění, zvláště v noci a může se vyvinout až do úplné slepoty. Více než polovina Američanů bude mít šedý zákal ve věku 80 let a studie ukazují, že u lidí, kteří kouří dvacet a více cigaret denně, je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich katarakta vyvine. Čím více kouříte, tím vyšší pravděpodobnost.

Uveitida
Uveitida (zánět uvnitř oka v části nazývané uvea neboli živnatka) asi není tak známá jako katarakta nebo makulární degenerace, ale pro kuřáky je důležité vědět, že kouření je s ní spojeno. U kuřáků existuje 2,2krát vyšší riziko, že se u nich tento stav, závažné oční onemocenění, které může vyústit ve slepotu, rozvine.

Riziko pro děti
Bohužel mnoho dětí trpí očními problémy jako výsledek pasívního kouření. Riziko alergické konjunktivitidy nebo zánětu spojivek se zvyšuje asi o 20% u dětí, které jsou vystaveny v ovzduší tabákovému kouři. A ženy, které kouří během těhotenství, by měly vědět, že tím své dítě vystavují 6,55krát vyššímu riziku strabismu, neboli šilhání, které je hlavní příčinou slepoty u dětí.

Je jasné, že přestat kouřit je dobrý nápad, pokud vezmeme v úvahu zdraví očí, ale každý, kdo se o to pokusil, Vám řekne, že to není jednoduché. Lidé, kteří chtějí přestat kouřit, se mohou obrátit s žádostí o pomoc a radu na různé zdroje, v USA je to například Americká společnost pro boj s rakovinou.

Další blog