informace
smoking_web

Kouření tabáku (cigarety, doutníky nebo dýmka) může být příčinou onemocnění plic, srdce, nádorových onemocnění a mnoha dalších vážných zdravotních problémů. Už méně se však ví o tom, že kouření může také poškodit oči. V dalším textu uvádíme některé z očních potíží, které kouření zhoršuje:

Syndrom suchého oka

Ten se objeví, když oči nemají dostatek - nebo správné složení - slz. Kouření u syndromu suchého oka ještě zvyšuje pravděpodobnost toho, že oči budou podrážděné, objeví se v nich pálení, svědění, pocit bodání nebo jejich zarudnutí.

Katarakta

S kouřením je spojeno vyšší riziko vzniku katarakty. Při kataraktě dochází k zakalení přirozeně průhledné čočky v oku. To způsobuje rozmazané vidění a narušuje vidění barev, které se pak jeví nevýrazně, vybledle nebo nažloutle. Katarakta se léčí chirurgicky.

Věkem podmíněná makulární degenerace (VMPD)

Toto onemocnění se objevuje, když dojde k poškození části sítnice, která se nazývá makula. Dochází ke ztrátě centrálního vidění a člověk není schopen vidět drobné detaily. Periferní (na okrajích zorného pole) vidění však zůstává normální. Někdy může lékařská péče nebo operace pomoci některých lidem zastavit progresi VPMD. Nedá se však vyléčit. Různé studie ukazují, že u kuřáků a osob, které přestaly kouřit, existuje vyšší riziko vzniku a rozvoje VPMD než u lidí, kteří nikdy nekouřili.

Diabetická retinopatie

Kuřáci diabetici jsou v ohrožení diabetickou retinopatií. Diabetická retinopatie je následek poškození cév v oku. Vyvolává rozmazané nebo narušené vidění a možnou ztrátu zraku. Mezi používané léčebné postupy patří medikace nebo chirurgický zákrok.

Problémy se zrakovým nervem

Lidé, kteří kouří, riskují, že budou mít problémy se zrakovým nervem. Zrakový nerv spojuje oko s mozkem. Poškození tohoto nervu může vést k oslepnutí.

Kouření může přispět ke zvýšení rizikových faktorů, které vedou ke vzniku glaukomu - onemocnění, které ovlivňuje zrakový nerv.

Uveitida

Kouření může způsobit také onemocnění, která se týká části oka nazývaného uvea (pozn. překl.: živnatka). Jedná se o střední vrstvu stěny oční koule. Uveitida je zánět této vrstvy (která zarudne a oteče). Toto onemocnění se projevuje zarudnutím oka, bolestí a problémy se zrakem.

Gravesova choroba

Jedná se o onemocnění štítné žlázy. Jedním z jejích projevů jsou vypouklé oči. Kouření může lidem s Gravesovou chorobou jejich stav zhoršit. Mohou také ztratit zrak.

 

Jste těhotná? Kouření může poškodit oči Vašeho dítěte.

Pokud žena během těhotenství kouří, u dítěte se pětinásobně zvyšuje riziko bakteriální meningitidy v dětském věku. Jedná se o stav, kdy dochází k otékání tkáně kolem mozku. Meningitida může způsobit oční infekce a další problémy se zrakem.

Kouření v těhotenství také zvyšuje riziko předčasného porodu. Předčasné narození může u dítěte vést k vážným očním potížím nazývaným "retinopatie nedonošených". U dítěte může dojít k poškození zraku nebo i jeho ztrátě.

Americká společnost pro boj s rakovinou (American Cancer Society) má k dispozici materiály, které mohou lidem pomoci přestat s kouřením (pozn. překl.: texty jsou v angličtině na webových stránkách společnosti). Vyhýbat se kouření i pasívnímu kouření - nebo přestat kouřit - patří mezi nejlepší investice, které můžete udělat pro své dlouhodobé zdraví očí.

Další blog