pipe-factory-smoke

Zprávy o kvalitě ovzduší bývají po celém světě často součástí aktuální předpovědi počasí - zejména v letních měsících, kdy může docházet k výrazným výkyvům v hodnotách ozonové vrstvy. I když to někoho znepokojuje více a někoho méně, pravdou je, že oči jsou citlivé na dopady znečištění ovzduší,1 což znamená, že kvalita ovzduší může rozhodně ovlivnit, jak dobře se oči mají. A v závislosti na míře znečištění ovzduší se to může projevit i na kvalitě Vašeho života - obzvláště, pokud je výsledkem podráždění očí v době, kdy máte na očích kontaktní čočky.

Je jasné, že nemáme po ruce jednoduchý návod nebo řešení, které by ze dne na den vyčistily vzduch před Vaším domem, existují však jednoduché postupy, které Vám mohou pomoci přinést úlevu Vašim očím ve chvílích, kdy je kvalita ovzduší nejhorší.

Co se děje v ovzduší?

Když vědci hovoří o smogu a znečištění ovzduší, často tím myslí příliš mnoho ozonu, což zní jako protimluv. Vždyť ozon vytváří ochrannou vrstvu, která nás chrání před škodlivými slunečními UV paprsky.2 Jinými slovy, ozon je přece dobrá věc. Tak tomu je, ale i není. Ozon může být dobrý i špatný, záleží na tom, kde se nachází.2

Ozon je bezbarvý plyn bez zápachu, který se vyskytuje jak ve vyšších částech zemské atmosféry, tak v blízkosti zemského povrchu.2 V nižší části atmosféry, v blízkosti zemského povrchu, se nevytváří ozon přirozeně. Tvoří se, když škodlivé emise z automobilů, elektráren, průmyslových kotlů, rafinerií, chemických továren a dalších zdrojů začnou chemicky reagovat za přítomnosti slunečního záření.2 Tato povrchová vrstva neboli "špatný" ozon je škodlivá znečišťující látka a hlavní součást městského smogu.3

Když jsou hodnoty ozonu velmi vysoké, lidé by si měli dávat pozor na to, aby se mu zbytečně nevystavovali.2 Ozonové znečištění bývá závažným problémem v letních měsících, kdy je sluneční záření silné a horké počasí přispívá ke škodlivým koncentracím ozonu ve vzduchu.3

Jak si chránit oči

Často slýcháme, jak znečištění ovzduší ovlivňuje dýchací cesty, avšak plíce nejsou jedinou částí těla, která pociťuje dopady špatné kvality ovzduší. Oči jsou také na dopady znečištěného ovzduší citlivé.1 Projevy znečištěného ovzduší se mohou lišit, od velmi mírných nebo bezsymptomatických stavů až po chronické projevy nepohodlí a podrážděných očí. A pokud nosíte kontaktní čočky, znečištěné ovzduší může mít na Vaše oči nepříznivý vliv,1 který může významně postihnout kvalitu Vašeho života, pokud se necítíte v pohodě a jste nuceni nosit dioptrické brýle.

Pokud Vás něco v této souvislosti znepokojuje, promluvte si o tom se svým očním lékařem. Mohly by Vám například pomoci zvlhčující kapky a v některých případech také jiný typ kontaktních čoček. Oční lékař Vám může například nabídnout jednodenní kontaktní čočky. Tím, že každý den použijete nový pár kontaktních čoček, nemusíte se pak stresovat tím, že Vám na čočce ulpí nějaký nános z předchozího dne. Společnost CooperVision nabízí různorodou škálu jednodenních kontaktních čoček, včetně čoček MyDay®, které jsou vyrobené ze silikon hydrogelu - nejprodyšnějšího, nejzdravějšího1 materiálu pro výrobu měkkých kontaktních čoček, který udržuje oči jasné a chrání je před zarudnutím.2

 

Odkazy

1. Klopfer J.: Effects of environmental air pollution on the eye (Vliv znečištění ovzduší na oči). Journal of the  American Optometric Association. 1989 říjen; 60(10):773-8.

2. United States Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí USA). Smog—Who Does It Hurt? (Smog - komu škodí?) červenec 1999. Dostupné na: https://www3.epa.gov/airnow/health/smog.pdf

3. United States Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí USA). Ozone: Good Up High, Bad Nearby (Ozon: dobrý vysoko nahoře, špatný blízko dole). Dostupné na: https://www3.epa.gov/airnow/gooduphigh/ozone.pdf

1 Vyšší propustnost kyslíku v porovnání s hydrogelovými čočkami umožňuje silikon-hydrogelovým kontaktním čočkám  snížit nebo zcela vyloučit různé potíže související s hypoxií, a také symptomy související s nošením kontaktních čoček.

2 Vysoká přenosnost kyslíku pomáhá udržet si jasné oči bez podráždění

 

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy se obraťte na Vašeho očního lékaře.

Další blog