zeny_big

Ženy jsou dnes vytíženější než kdykoliv předtím, každý den musí mnohokrát rozhodovat o věcech týkajících se jich samých i svých rodin. Jedním ze zásadních rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé naplánování a načasování, je to, zda podstoupit  nebo nepodstoupit operaci očí LASIK. 

Klíčem k výběru vhodné chvíle, kdy jít na LASIK, je, když se Vám nemění dioptrické hodnoty. Kdyby se zákrok uskutečnil v době, kdy není Vaše refrakční vada stabilní, mohlo by dojít k chybné korekci (příliš velké nebo naopak nedostačující) a bylo by znovu nutné Vaše dioptrické hodnoty upravit. 

LASIK a těhotenství

Jednou z hlavních příčin nestability u refrakčních vad jsou hormonální výkyvy. To je jeden z důvodů, proč se LASIK nedoporučuje ženám během těhotenství a když kojí. Mezi další důvody, proč se v tomto období nedoporučuje podstupovat operaci LASIK, patří změny tlaku v rohovce z důvodu zadržování tekutin a s těhotenstvím spojená suchost očí. Jako mladá žena se ale nemusíte obávat, že by Vás budoucí těhotenství mohla vyloučit jako vhodnou kandidátku pro LASIK. Váš zrak se může změnit během těhotenství nebo doby, kdy kojíte, ale měl by se vrátit k normálu ve chvíli, kdy se hormony opět stabilizují.

V jakém věku je vhodné jít na LASIK?

I když FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA) odsouhlasil minimální věkovou hranici pro operaci LASIK na 18 let, je-li Vám jen něco málo přes dvacet, je nejlepší ještě pár let počkat, protože s velkou pravděpodobností se Vaše oční vada bude ještě vyvíjet. Věk není pro operaci LASIK limitující, ale s věkem spojené potíže jako například katarakta mohou účinnost a vhodnost zákroku ovlivnit. Je také důležité mít na paměti, že LASIK neléčí presbyopii, s věkem spojenou ztrátu schopnosti zaostřit na blízko. Mnoho lidí, kteří podstoupili LASIK, potřebují mezi 40. a 50. rokem života brýle na čtení.

LASIK a menopauza

Bohužel hormony mohou ovlivnit výsledek operace LASIK i později v životě ženy. Menopauza a hormonální substituční terapie mohou u žen vyvolat syndrom suchého oka, který může buď ovlivnit výsledek operace nebo dokonce možnost operace LASIK zcela vyloučit. Je-li toto i Váš případ, mohly by Vám pomoci kontaktní čočky řady Proclear, které jsou vhodné pro oči, které trpí syndromem suchého oka.

Rozhodnutí, zda jít nebo nejít na oční operaci LASIK, může u žen narazit ještě na další komplikace. V každém případě však navštivte očního lékaře a proberte s ním Vaši konkrétní situaci, možná právě teď je pro LASIK vhodná chvíle. Více informací se také dozvíte v informačních letácích, které obsahují často kladené otázky a odpovědi.

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy kontaktujte Vašeho očního lékaře.

Další blog