images_2

Každý to už někdy slyšel: neseď blízko televize, zkazíš si oči nebo nedívej se do slunce, spálí ti to oči! Existuje spousta mýtů o očích, ale které jsou pravdivé a které ne? Odpovědi můžete nalézt v následujícím textu.


Mýtus: Sezení příliš blízko u televize poškozuje zrak.
Fakt: Neexistují důkazy, že sezení blízko u televizní obrazovky může poškodit zrak. Pokud však Vaše dítě sedává příliš blízko, může to být projev krátkozrakosti.


Mýtus: Čtení v šeru škodí Vašemu zraku.
Fakt: Možná pak budete cítit, že jsou Vaše oči unavené a namáhané, ale čtení v tlumeném světle nemůže Vaše oči trvale poškodit. 


Mýtus: Budete-li šilhat, zůstane Vám to.
Fakt: Může to být nepříjemné nebo může šilhání vyvolat bolest hlavy, ale nezůstane natrvalo. Avšak jestliže se Vám zdá, že Vaše dítě šilhá stále, vezměte ho na oční prohlídku. Tento stav se nazývá strabismus a sama od sebe nezmizí.


Mýtus: Noční světlo (typ svítidla, tzv. nightlight) může Vašemu dítěti způsobit krátkozrakost.
Fakt: Noční světla nejsou pro dětský zrak škodlivá. Naopak mohou pomoci malým dětem cvičit zaostřování a koordinaci obou očí.


Mýtus: Dívání se přímo do slunce může poškodit zrak.
Fakt: Jednoduše řečeno, dívat se přímo do slunce není dobrý nápad. Intenzivní UV světlo může být příčinou slepoty a je spojováno s potížemi, jako jsou například solární retinida, dystrofie rohovky a makulární degenerace. Nejnebezpečnější je dívat se do slunce ve chvíli zatmění, protože blokované světlo způsobuje, že nedochází k zúžení zřítelnic, avšak nebezpečné paprsky stále dopadají na sítnici, která je zcela nechráněná. Jestliže je pro Vás téma vystavení se UV záření aktuální, mohla by být pro Vás řešením řada kontaktních čoček s UV filtrem “Avaira”. 


Mýtus: Umělá sladidla zvyšují citlivost očí na světlo.
Fakt: Toto tvrzení je kupodivu pravdivé. Některá umělá sladidla, jako například cyklamáty, mohou vést ke zvýšené citlivosti očí na světlo. Podobný vliv mají také: antibiotika, léky k regulaci krevního tlaku, diuretika, orální antikoncepce, léky podávané při cukrovce.


Mýtus: Nošení kontaktních čoček může vést ke zhoršení zraku v důsledku vytvoření závislosti na nich. 
Fakt: Kontaktní čočky nemohou Váš zrak oslabit. Počet dioptrií se může měnit, ale to nesouvisí s kontaktními čočkami. Rohovku Vašeho oka však může poškodit nevhodně zvolená nebo nasazená čočka. Proto se o výběru kontaktních čoček poraďte s odborníkem. Můžete k tomu využít službu “Vyhledat očního specialistu” na našich stránkách.


Mýtus: Dva modroocí rodiče nemohou mít hnědooké dítě.
Fakt: Ačkoliv to není častý jev, může se stát. Barva očí je asi nejpříznačnějším znakem, který se využívá pro pochopení základů genetiky, ale je přece jen trochu komplikovanější než pouhé sestavení tabulky možných kombinací “BB, Bb a bb”, což v důsledku nabízí širší možnost výstupů.

Takže až Vás bude někdo příště odhánět od televize nebo Vás nutit, abyste si rozsvítili, když čtete, můžete ho mile odmítnout a říci, “to je jen pověra”.

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy kontaktujte Vašeho očního lékaře.

Další blog