Míra výskytu infekce podobná jako u dospělých, u mladších dětí dokonce nejmenší
vystrizek


Měkké kontaktní čočky jsou podle posledních hodnocení stejně bezpečné jak pro děti a náctileté, tak pro dospělé.
"Během poslední dekády se postupně zvyšoval zájem o předepisování kontaktních čoček dětem," uvedl autor posudku Mark Bullimore, hostující profesor na University of Houston College of Optometry.
Porovnal devět studií, které zahrnovaly děti a dospívající ve věku od 7 do 19 let, kteří používají měkké kontaktní čočky, aby vyhodnotil riziko zánětu a infekce rohovky. Obvykle dochází k mírným "případům rohovkového infiltrátu", pouze v asi 5% se rozvine závažná infekce, která se nazývá mikrobiální keratitida.
Profesor Bullimore zjistil, že k rohovkovému infiltrátu dochází mezi mládeží relativně málo, jedna rozsáhlá studie pak uváděla míru výskytu těchto přípradů mnohem nižší u mladších dětí (8  až 12 let) v porovnání se staršími ve věku od 13 do 17 let. Během zkoumání také zjistil, že mikrobiální keratitida není u dětí běžná, jedna ze studií nezjistila výskyt u mladších dětí vůbec a výskyt mezi náctiletými byl podobný jako u dospělých.
Co je příčinou tohoto rozdílu? Předpokládá se, že menší děti se nesprchují nebo neusnou na chvíli během dne s kontaktními čočkami tak často jako teenageři. Podle profesora Bullimora takové chování zvyšuje riziko vzniku rohovkového infiltrátu. 
Zpráva byla publikovaná v periodiku "Optometry and Vision Science".
V tiskové zprávě profesor Bullimore uvedl, že zjištěné závěry by měly uklidnit rodiče, co se týká bezpečnosti měkkých kontaktních čoček pro děti a náctileté. Čočky mohou pomoci zvýšit jejich dětem sebevědomí a kvalitu života a také se prokázaly jako vhodná prevence nebo zpomalení progrese krátkozrakosti u dětí.
"Obecně se dá říct, že výskyt rohovkových infiltrátů u dětí není vyšší než u dospělých, a u nejmladších dětí... může být významně nižší," píše profesor Bullimore ve svém hodnocení a dodává, že "větší rodičovský dohled by mohl také přispět ke snížení rizik."
Všechny měkké kontaktní čočky jsou nyní schváleny pro každodenní nošení a nošení přes noc bez věkového omezení, uvádějí vědci.
 

(převzato ze stránek www.WebMD.com; HealthDay Reporter, autor: Robert Preidt)
http://www.webmd.com/eye-health/news/20170705/soft-contact-lenses-safe-for-kids-review-finds

Další blog