(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie, autor článku: Dan Gudgel) https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/your-blue-eyes-arent-really-blue
vystrizek


Hnědé oči získávají svou barvu díky melaninu, stejnému pigmentu, který dodává barvu i pokožce. Modré oči ale žádný modrý pigment neobsahují. Svou barvu získávaji podobně jako voda nebo obloha. Rozptýlí světlo a pak se více modrého světla odráží zpět ven.
Barevná část očí se nazývá duhovka. Jedná se o orgán, který obsahuje svalové a jiné druhy buněk. Duhovku v akci můžete vidět, když se smršťuje nebo roztahuje, aby skrz zornici propustila více nebo méně světla. Duhovka je tvořena ze dvou vrstev. U téměř každého - dokonce i u lidí s modrýma očima - zadní vrstva (nazývaná též pigmentový epitel) obsahuje hnědý pigment. Přední vrstva rohovky (stroma) je tvořena překrývajícími se vlákny a buňkami. U lidí s hnědýma očima některé z těchto buněk také obsahují hnědý pigment. Pokud tato vrchní vrstva neobsahuje žádný pigment, vlákna se rozptýlí a absorbují část delších vlnových délek světla, které do oka přichází. Více modrého světla se pak dostává zpět ven a oči se jeví jako modré.
U lidí se zelenýma nebo oříškově hnědýma očima obsahuje jedna nebo i obě vrstvy duhovky nějaké množství světle hnědého pigmentu. Světle hnědý pigment v kombinaci s modrým světlem způsobuje, že oči vypadají zelené nebo se skvnkami. Mnoho lidí má duhovky vícebarevné, často se jedna barva nachází blízko zornice a druhá na okraji duhovky. K těmto rozdílům dochází, když různé části duhovky obsahují různé množství pigmentu.

Mění oči svou barvu?
Protože modré oči získávají svou barvu ze světla, které přichází do oka a odráží se zpět ven, může to opravdu někdy vyvolat dojem, že oči mají různou barvu v závislosti na světelných podmínkách. Zelené a oříškově hnědé oči jsou kombinací pigmentové barvy a barvy z rozptýleného světla, takže také mohou vypadat odlišně za různých světelných podmínek.

Když se děti narodí, obvykle nemívají v duhovkách příliš pigmentu. Proto jejich oči vypadají tak modře. V duhovce se více pigmentu nashromáždí během prvních měsíců života dítěte a jeho modré oči pak se pak mohou stát méně výrazně modrými nebo se dokonce úplně proměnit na hnědé. U většiny dětí se barva očí přestává měnit po prvním roce, ale u některých se barva jejich očí může proměňovat ještě několik let.

Proč máme modré oči?
Genetika barvy očí je velmi složitá. Nelze předpovědět barvu očí u dítěte pouze podle toho, jaké oči mají jeho rodiče. Dokonce i rodiče, kteří mají stejnou barvu očí, mohou mít dítě s odlišně zabarvenými duhovkami. 
Genetický výzkum ukazuje, že modré oči se objevují až v posledních 6 až 10 tisíci letech. Do té doby měli všichni oči hnědé. Modré oči se pravděpodobně v populaci rozšířily pouze na základě toho, že se některým lidem líbily a rozhodli se mít děti s modrookými protějšky.

Barva očí v USA
V roce 2014 byli v USA v rámci průzkumu Harris Poll (pozn. překl.: průzkumy veřejného mínění a trhu s mnohaletou tradicí v USA) respondenti dotazováni, jakou barvu očí mají. Výsledky byly zpracovány tak, aby odrážely celkovou populaci Spojených Států. 
Hnědá    45%
Modrá    27%
Oříškově (světle) hnědá    18%
Zelená    9%
Jiná    1%

Další blog