woman-looking-at-smartphone-outside-at-night-in-a-city-spotlight

Kvůli modrému světlu z elektronických obrazovek nepřijdete o zrak. Nedávno zveřejněná studie vyvolala obavy mezi lidmi a vlnu poplašných titulků ve zpravodajství po celém světě. Vědci však upozorňují, že tyto zprávy v médiích se opírají o nepodložené závěry o potenciálním vlivu modrého záření na oči.

Tento laboratorní průzkum není důvodem k tomu, abychom přestali používat digitální obrazovky. Na dotaz od "The Verge" (pozn. překl.: internetový časopis zaměřený na technologie), zda jeho výzkum prokázal, že používání elektronických obrazovek způsobuje oslepnutí, odpověděl vedoucí autor studie, Ajith Karunarathne, PhD, "Rozhodně ne".

Výzkum zveřejnila univerzita v Toledu a byl publikován v Scientific Reports (pozn. překl.: respektovaný internetový multidisciplinární vědecký časopis). Vědci zkoumali, co se děje, když vystaví chemickou sloučeninu retinal modrému světlu. Retinal je přítomný v oku. A modré světlo se dostává do oka, a to jednak přirozeně jako součást slunečního světla, jednak z elektronických obrazovek. Zjištění vědců prezentovaná v této studii však nelze použít jako doporučení pro reálné osoby v reálném světě.

Janet R. Sparrow, PhD, s titulem Anthony Don profesor optických věd a profesorka patologie a buněčné biologie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, upozornila v souvislosti se zmíněnou studií na několik faktů:

  • Pokusy neimitují to, co se děje v živém oku.
    • Testované buňky nejsou derivované z buněk sítnice.
    • Buňky ve studii nebyly vystavené světlu stejným způsobem, jako bývají vystavené světlu přirozeně buňky v oku.
    • Část buněk, kterou retinal během pokusů ovlivnil (buněčná membrána), retinal v lidském oku nezasáhne.
  • Retinal je toxický pro některé buňky, ať jsou nebo nejsou vystavené modrému světlu. Reálné buňky v sítnici oka obsahují bílkoviny, které je umí chránit před těmito potenciálně toxickými účinky.  
  • Další buňky, které vědci také vystavili působení retinalu a modrého světla, by v lidském těle modrému záření nebyly vůbec vystaveny. Modré světlo se dostane pouze ke kůži a očím. Nemůže působit hlouběji v těle.

Jinými slovy, vědci vzali buňky, které nepocházejí z oka, dali je dohromady s retinalem způsobem odlišným od toho, jak to probíhá v lidském těle a vystavili je záření způsobem, který v přírodě nenajdeme.

 

Reálné obavy týkající se používání obrazovek a ochrana očí

Máte-li nějaké dotazy nebo obavy týkající se zdraví Vašich očí, měli byste si promluvit s Vaším očním lékařem. Lékař Vám může dát doporučení odpovídající Vašim potřebám a životnímu stylu.

Existují důkazy, že modré světlo má rušivý vliv na tzv. cirkadiánní rytmus člověka (pozn. překl.: biologický rytmus odpovídající zhruba délce dne), způsobuje obtíže při usínání. Pro někoho může být tedy dobrý nápad omezit používání digitální obrazovky večer před ulehnutím. Nebo modré světlo z obrazovky v době před usnutím filtrovat.

Dlouhý čas strávený před obrazovkou může snížit častost mrkání v porovnání s tím, jak často by se mělo mrkat a také častost zaostřování na předměty v různých vzdálenostech. To může vyvolat v očích pocit suchosti, podráždění, únavy nebo tlaku a napětí. Jednoduchým řešením je přesunout pohled minimálně na 20 stop (asi 6 m), na dobu 20 sekund, každých 20 minut. Oční lékaři tomu říkají pravidlo "20-20-20".

 

Další blog