(převzato ze stránek www.allaboutvision.com; autor: Gary Heiting) http://www.allaboutvision.com/contacts/fungal-eye-infections.html
k

Správná péče o kontaktní čočky za pomoci fyziologického roztoku, který doporučí optometrista nebo oftalmolog, významně snižuje riziko vzniku očních infekcí spojených s nošením kontaktních čoček.
Je však důležité vědět, že i při nejlepší péči o kontaktní čočky stále určité riziko oční infekce zůstává. To platí zejména pro mykotické oční infekce.
Plísně jsou odolné vůči dezinfekci fyziologickým roztokem, protože často vytvářejí biofilmy. Biofilm je společenství mikroorganismů, které jsou vázané navzájem a k nějakému povrchu, jakým je například měkká kontaktní čočka. Tyto mikroorganismy, mezi nimiž najdeme jak bakterie, tak plísně, vytvářejí látky, které tvoří sliznatou hmotu, která jim pomáhá držet pohromadě a přichytit se k povrchu čočky a současně je chrání před dezinfikujícím účinkem fyziologického roztoku.

Mykotické infekce spojované s fyziologickým roztokem ReNu
Někdy mohou být mykotické infekce u uživatelů kontaktních čoček způsobeny problémy s fyziologickým roztokem.
V roce 2006 se ve Spojených Státech náhle objevilo více případů mykotické oční infekce. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že:
• 154 případů mykotické keratitidy bylo potvrzeno v období od června 2005 do června 2006 ve 33 státech.
• 94% těchto případů se objevilo u osob, které používají měkké kontaktní čočky.
• Asi 34% těchto případů bylo tak závažných, že vyžadovaly transplantaci rohovky.
• U osob postižených oční infekcí se ukázala více jak dvacetkrát vyšší pravděpodobnost, že používali přípravek "Bausch + Lomb's ReNu With MoistureLoc" v porovnání s jinými výrobky péče o kontaktní čočky.
Před vypuknutím vlny onemocnění ve Spojených státech byly podobné případy mykotické keratitidy spojené s používáním přípravku "ReNu with MoistureLoc" zaznamenány v Malajsii, Singapuru a Hongkongu v období od konce roku 2005 do počátku roku 2006. Mykotické oční infekce vyvolané používáním dezinfekčního přípravku na kontaktní čočky se objevily v roce 2006 i v Evropě.
V květnu 2006 společnost Bausch + Lomb (Rochester, N.Y.) dobrovolně stáhla výrobky "ReNu With MoistureLoc" z trhů po celém světě, zatímco nadále pokračovalo vyšetřování případů infekcí s tímto výrobkem spojených.
Vyšetřovatelé zjistili, že všechny zmíněné případy mykotických očních infekcí souvisejí s používáním přípravku "ReNu With MoistureLoc", který byl vyroben ve výrobním závodě společnosti  Bausch + Lomb v Greenville (Jižní Karolína). CDC (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí) však neobjevilo žádné známky mykotické kontaminace neotevřených nádob s fyziologickým roztokem vyrobených v této továrně.
Inspektoři FDA (Agentura pro kontrolu potravin a léčiv) však na místě odhalili, že společnost Bausch + Lomb nedokázala zajistit dostatečnou kontrolu teploty během výroby, skladování a přepravy výrobků "ReNu With MoistureLoc" v továrně v Greenville.
Vyšetřovatelé později oznámili, že se u "ReNu With MoistureLoc" projevil významně vyšší pokles dezinfekčních schopností v porovnání s jinými fyziologickými roztoky při vystavení vyšším teplotám po delší časový úsek.
V červnu 2009 se pak objevily zprávy, které naznačovaly, že společnost Bausch + Lomb čelila asi 600 žalobám spojeným s výskytem mykotické oční infekce v důsledku používání fyziologického roztoku a zaplatila  na odškodném přibližně 250 milionů dolarů.

Výskyt očních infekcí si vyžádal zavedení vyšších standardů
Po případech mykotické keratitidy spojované s výrobkem "ReNu With MoistureLoc" se objevily další vážné případy očních infekcí u uživatelů kontaktních čoček.
V květnu 2007 oznámila společnost Advanced Medical Optics (nyní Abbott Medical Optics), že stahuje z trhu svůj fyziologický roztok "Complete MoisturePlus", a to kvůli možné souvislosti s rozšířením oční infekce známé pod názvem  Acanthamoeba keratitis, která může potenciálně vést až ke ztrátě zraku.
Na základě těchto událostí se shodli odborníci v péči o oči spolupracující s FDA na doporučení, aby agentura přijala přísnější směrnice pro testování kontaktních čoček a roztoků na kontaktní čočky. Skupina odborníků také agentuře doporučila, aby pro spotřebitele vypracovala standardizované instrukce týkající se péče o kontaktní čočky. Především bylo doporučeno, aby výrobky péče o kontaktní čočky obsahovaly jednoznačné varování před opakovaným použitím fyziologického roztoku nebo doléváním roztoku a informaci o tom, že k oplachování kontaktních čoček nebo pouzder na kontaktní čočky nesmí používat kohoutková voda.

Projevy mykotické oční infekce
Zdrojem nákazy v letech 2005-2006 byla plíseň Fusarium (pozn. překl.: česky srpovnička), kterou můžeme najít v půdě, ve vodě a v organických látkách včetně rostlin.

Tato houba se dostane do oka jen vzácně. Pokud k tomu však dojde, může být léčba velmi obtížná. U některých osob může být poškození očí tak vážné, že může dokonce vyžadovat transplantaci rohovky. Pro úspěch léčby plísňové keratitidy je zásadní včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby.
Pokud máte podezření, že trpíte mykotickou oční infekci, neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Projevy plísňové keratitidy mohou být:
• Podráždění oka, výtok z oka, otok, bolest, slzení a/nebo zarudlé oči
• Zakalení oka
• Rozmazané vidění a ztráta zraku
• Citlivost na světlo (fotofóbie)
Lidé, kteří vyhledají lékařskou pomoc v raném stadiu nemoci, mají větší šanci, že u nich nedojde k trvalému poškození zraku následkem plísňové oční infekce.

Jak plísňovým očním infekcím předcházet
Nabízíme Vám několik tipů doporučovaných očními lékaři pro snížení rizika oční infekce včetně plísňové keratitidy v souvislosti s používáním kontaktních čoček:
• Důkladné mytí a osušení rukou před manipulací s kontaktními čočkami.
• Opláchnutí pouzdra na kontaktní čočky čerstvým fyziologickým roztokem. Pouzdro je pak třeba nechat mezi jednotlivými použitími na vzduchu vyschnout. 
• Výměna pouzdra na kontaktní čočky každé tři měsíce nebo podle doporučení očního lékaře.
• Zákaz dolévání nového roztoku do již použitého. Starý roztok je třeba vylít, pouzdro na kontaktní čočky vypláchnout a použít nový roztok.
• Používání kontaktních čoček v souladu s doporučením očního lékaře a výrobce kontaktních čoček.
Dále Americká optometrická asociace a FDA (Agentura pro kontrolu potravin a léčiv) doporučuje promnout čočky prsty během jejich oplachování dezinfikujícím roztokem, a 
to i v případě, že se jedná o tzv. "no-rub" výrobek (pozn. překl.: není třeba čočky mnout).

Další blog